Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Naše městská část vydává bezpečnostní mapu a vylepšuje kamerový systém

Na tiskové konferenci, která se konala v pondělí 2. listopadu, novinářům zástupci Prahy 11 představili kamerový systém naší městské části, centrální pracoviště kamerového systému a nově vzniklou bezpečnostní mapu. „K vydání bezpečnostní mapy nás vedla zejména potřeba sjednotit všechny informace o rizikových lokalitách v naší městské části tak, abychom s těmito informacemi mohli dále pracovat a věnovat jim zvýšenou pozornost," vysvětlil starosta Dalibor Mlejnský.

V mapě lze tedy dohledat například informace o rizikových místech z pohledu vloupání nebo krádeží motorových vozidel, bytů, sklepů, domů nebo kapesní krádeží. V mapě jsou vyznačeny také páteřní komunikace s největším počtem dopravních nehod, křižovatky se zvýšeným rizikem z hlediska nehodovosti, přechody pro chodce nebo také podchody, kde je potřeba zvýšené opatrnosti. Rovněž jsou zde zaznamenány rizikové lokality se zvýšenou koncentrací problémových osob.

V mapě jsou zaznamenány i bary, herny, restaurace, lokality se zvýšeným rizikem požáru, ale také například přehled hydrantů (jako jediná městská část má Praha 11 detailní a graficky zpracovaný přehled hydrantů na svém území), kontakty na bezpečnostní složky a mnoho dalších důležitých informací, které ulehčí práci zejména složkám integrovaného záchranného systému a zaměstnancům úřadu městské části. „Tuto mapu budeme pravidelně každého čtvrt roku aktualizovat. Doufáme, že z ní nebezpečná místa budou jedno po druhém mizet,“ dodal starosta Mlejnský. Součástí mapy jsou již v tuto chvíli i informace o prevenci a konkrétních opatřeních, které městská část Praha 11 činí směrem k vylepšení bezpečnostní situace na Jižním Městě. Mapa bude postupně také zveřejňována na webu městské části včetně opatření, která městská část činí v konkrétních rizikových oblastech a lokalitách.

Jedním z nejefektivnějších opatření je právě kamerový systém městské části Praha 11, který je svým rozsahem ojedinělý v celé České republice. K tři sta osmdesáti třem kamerám v dvaceti šesti objektech (bytových domech, školkách, školách) v těchto dnech přibývají další v právě regenerovaném domě v Majerského ulici. Předpokládaný konečný počet kamer v systému bude přibližně osm set padesát. Kromě bezpečnostního hlediska mají kamery, jejichž výstupy se shromažďují v takzvaném Dohledovém centru, také další přidanou hodnotu, a to úspory za opravy vandaly poničených objektů. Městská část tak ušetří zhruba dvě třetiny nákladů na opravy, které musela pravidelně investovat po nájezdech vandalů před instalací kamer. Všechny záznamy z kamer jsou k dispozici i městské policii a policii republikové, slouží tedy také jako důkazní materiál pro šetření trestné činnosti. Ovšem slouží samozřejmě především jako bezprostřední pomoc pro občany, tedy pokud pracovníci monitorující výstupy z kamer v Dohledovém centru zaznamenají počínání či situace ohrožující životy či majetek občanů, okamžitě informují příslušné složky integrovaného záchranného systému a policie.

Prostřednictvím Dohledového centra se také spravují energie v mateřských a základních školách městské části Praha 11. „Můžeme tak regulovat teplo a energie vzdáleně z jednoho centralizovaného pracoviště bez nutnosti najímání specializovaných firem a složitého nastavování energetických systémů," popisuje ředitel Jihoměstské majetkové a. s. Rostislav Korbel, který byl u zrodu tohoto projektu. Zaměstnanci Dohledového centra také vedle výstupů z kamer monitorují například elektronické požární či zabezpečovací signalizace.

3.11.2009 11:51:24 | přečteno 2022x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load