Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Muzeum Prahy 11

Dne 20. ledna 2008 byla Radou městské části potvrzena existence Muzea Prahy 11. Stalo se jediným „úředním“ reprezentantem a místem soustřeďování dokladů o minulosti a současnosti Prahy 11 a Správního obvodu Praha 11, určeným k tomu představiteli městské části Praha 11.

Akt založení má svůj historický i praktický význam. V principu ovšem má Praha 11 muzeum již celá léta. Muzea ve vlastním slova smyslu totiž nejsou - i když je tak často vnímáme - ony výstavní prostory, jaké známe z tolika měst a míst v Praze, hlavně na Václavském náměstí nebo na Florenci. Jde hlavně o prostá pracoviště a především o depozitáře, prostě sklady. Ten jihoměstský existuje už řadu let v úřadu městské části a vedl ho vždy kronikář. Police ve skříních obsahují dosud získané doklady ze zdejší minulosti, příspěvky od mnoha jednotlivců ze všech dílů městské části i z okolí. Mají různý charakter: trojrozměrný předmět, staré i novější fotografie, plán, doklady o památkách v ulicích, různé dokumenty, kroniky, novinové výstřižky, knihy. Kronikáři tyto předměty a samozřejmě také vlastní zkoumání pramenů a literatury umožnily sestavit dnes už těžko spočítatelné články a četné publikace nebo části v nich. Logem muzea se stal motiv brány dvora u Chodovské tvrze. Kustodem muzea byl schválen kronikář PhDr. J. Bartoň, který sbírky i dosud vedl.

Poděkování zaslouží každý, kdo Muzeu Prahy 11 něčím už přispěl, i ti, kdo přispívají nyní a rozšiřují tak místní společnou „paměť“. Smyslem muzea je především trvalé zachování této „paměti“ pro budoucnost. Vždyť co je dnes všední, bude zítra součástí historie. S povděkem jsou proto přijímány další dary od obyvatel a příznivců, pokud samozřejmě odpovídají záměrům atd. Díky rozhodnutí Rady městské části dostaly předměty atd. charakter depozitáře Muzea Prahy 11. Organizačně i prakticky se nyní provádějí jeho úpravy, takže zůstane v letošním roce nepřístupný. Neznamená to ovšem, že pro veřejnost jsou sbírky muzea tajemstvím. Muzeum Prahy 11 už nyní nabízí:

Trvalou expozici Tvrz a region v minulosti, přístupnou na schodišti KS Chodovská tvrz.

Kapitoly o historii, přírodě, architektuře a dalších zajímavostech Prahy 11 na webových stránkách MČ Prahy 11.

Novinky a zajímavosti ve vitríně ve vstupní chodbě radnice v Ocelíkově ulici.

Pravidelné i nepravidelné články ve zpravodaji Klíč.

Besedy a vycházky Regionálního klubu SPHV, kronikářova pomocníka.

Připravuje se dále tématická expozice z přírůstků sbírek od obyvatel a z jiných zajímavostí.

14.4.2008 12:07:49 | přečteno 1962x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load