Na obsah stránky

Jazyk:
 

Muzeum Prahy 11

Dne 20. ledna 2008 byla Radou městské části potvrzena existence Muzea Prahy 11. Stalo se jediným „úředním“ reprezentantem a místem soustřeďování dokladů o minulosti a současnosti Prahy 11 a Správního obvodu Praha 11, určeným k tomu představiteli městské části Praha 11.

Akt založení má svůj historický i praktický význam. V principu ovšem má Praha 11 muzeum již celá léta. Muzea ve vlastním slova smyslu totiž nejsou - i když je tak často vnímáme - ony výstavní prostory, jaké známe z tolika měst a míst v Praze, hlavně na Václavském náměstí nebo na Florenci. Jde hlavně o prostá pracoviště a především o depozitáře, prostě sklady. Ten jihoměstský existuje už řadu let v úřadu městské části a vedl ho vždy kronikář. Police ve skříních obsahují dosud získané doklady ze zdejší minulosti, příspěvky od mnoha jednotlivců ze všech dílů městské části i z okolí. Mají různý charakter: trojrozměrný předmět, staré i novější fotografie, plán, doklady o památkách v ulicích, různé dokumenty, kroniky, novinové výstřižky, knihy. Kronikáři tyto předměty a samozřejmě také vlastní zkoumání pramenů a literatury umožnily sestavit dnes už těžko spočítatelné články a četné publikace nebo části v nich. Logem muzea se stal motiv brány dvora u Chodovské tvrze. Kustodem muzea byl schválen kronikář PhDr. J. Bartoň, který sbírky i dosud vedl.

Poděkování zaslouží každý, kdo Muzeu Prahy 11 něčím už přispěl, i ti, kdo přispívají nyní a rozšiřují tak místní společnou „paměť“. Smyslem muzea je především trvalé zachování této „paměti“ pro budoucnost. Vždyť co je dnes všední, bude zítra součástí historie. S povděkem jsou proto přijímány další dary od obyvatel a příznivců, pokud samozřejmě odpovídají záměrům atd. Díky rozhodnutí Rady městské části dostaly předměty atd. charakter depozitáře Muzea Prahy 11. Organizačně i prakticky se nyní provádějí jeho úpravy, takže zůstane v letošním roce nepřístupný. Neznamená to ovšem, že pro veřejnost jsou sbírky muzea tajemstvím. Muzeum Prahy 11 už nyní nabízí:

Trvalou expozici Tvrz a region v minulosti, přístupnou na schodišti KS Chodovská tvrz.

Kapitoly o historii, přírodě, architektuře a dalších zajímavostech Prahy 11 na webových stránkách MČ Prahy 11.

Novinky a zajímavosti ve vitríně ve vstupní chodbě radnice v Ocelíkově ulici.

Pravidelné i nepravidelné články ve zpravodaji Klíč.

Besedy a vycházky Regionálního klubu SPHV, kronikářova pomocníka.

Připravuje se dále tématická expozice z přírůstků sbírek od obyvatel a z jiných zajímavostí.

14.4.2008 12:07:49 | přečteno 2011x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load