Mladí lidé mohou získat byt na území Prahy 11

Rada městské části Praha 11 na své 27. schůzi, která se konala 17. prosince 2008, schválila osm bytů, které mohou získat mladí lidé ve věku do 35 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 11.

"Jedná se o výběrové řízení pro mladé ve věku od 18 do 35 let, občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 11 po dobu minimálně pěti let a nemají vlastní byt ani nemovitost určenou k trvalému bydlení. Žadatelé musí doložit mimo jiné výpis z katastru nemovitostí (že nevlastní byt či dům v České republice) a příjem za posledních dvanáct měsíců. Tyto údaje musí doložit nejen žadatel/é, ale i jeho/jejich rodinní příslušníci, kteří by s ním/nimi byt měli užívat," uvedl zástupce starosty Luděk Zítka.

Jedná se o následující byty na území městské části Praha 11 o velikosti:

 • 2+1 (61,52 m2) Anny Drabíkové .č.p. 534
 • 1+1 (41,06 m2) Anny Drabíkové, č.p. 534
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1514
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p..1504
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1513
 • 1+1 (47,34 m2) Křejpského č.p.1504
 • 2+1 (58,75 m2) Bajkonurská č.p.736
 • 1+1 (51,72 m2) Modletická č.p.1390

Všechny byty jsou zrekonstruované a po dohodě s příslušným správcem domu je možné si je prohlédnout.

Nájem bytu bude uzavřen na dva roky a poté na dobu neurčitou v případě, že budou řádně plněny všechny povinnosti vyplývající z nájmu bytu ze strany nájemce bytu.

Další podmínky se žadatelé dozvědí obvyklým způsobem - osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu, na úřední desce úřadu a nebo na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11. Přihlášky na tyto byty obdrží osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu a na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11:

 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt na www.praha11.cz - Úřední deska.
 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt i na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: záměr pronájmu bytu.
 • Vyhodnocení každého výběrového řízení je možné nalézt na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: pořadí zájemců.
 • Formuláře je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.
 • Vzorové smlouvy je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.

Vše se řídí Směrnicí S 2007/02, kterou je možné nalézt také na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - jde o usnesení č. 0901/27/R/2007 z 27. schůze rady ze dne 31.10.2007.

Zájemci na tyto byty se mohou hlásit od 22. prosince 2008 do 22. ledna 2009.

Pořadí zájemců schválí na jednotlivé byty Rada městské části Praha 11 na návrh členů bytové komise (ti určí pořadí losováním).

Byty pro mladé Bajkonurská

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (1)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (2)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (3)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (4)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (5)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (6)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (8)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (9)

 
 
Vytvořeno 22.12.2008 7:45:02 | přečteno 4977x | PaedDr. Josef Škvor
load