Na obsah stránky

Jazyk:
 

Mladí lidé mohou získat byt na území Prahy 11

Rada městské části Praha 11 na své 27. schůzi, která se konala 17. prosince 2008, schválila osm bytů, které mohou získat mladí lidé ve věku do 35 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 11.

"Jedná se o výběrové řízení pro mladé ve věku od 18 do 35 let, občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 11 po dobu minimálně pěti let a nemají vlastní byt ani nemovitost určenou k trvalému bydlení. Žadatelé musí doložit mimo jiné výpis z katastru nemovitostí (že nevlastní byt či dům v České republice) a příjem za posledních dvanáct měsíců. Tyto údaje musí doložit nejen žadatel/é, ale i jeho/jejich rodinní příslušníci, kteří by s ním/nimi byt měli užívat," uvedl zástupce starosty Luděk Zítka.

Jedná se o následující byty na území městské části Praha 11 o velikosti:

 • 2+1 (61,52 m2) Anny Drabíkové .č.p. 534
 • 1+1 (41,06 m2) Anny Drabíkové, č.p. 534
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1514
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p..1504
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1513
 • 1+1 (47,34 m2) Křejpského č.p.1504
 • 2+1 (58,75 m2) Bajkonurská č.p.736
 • 1+1 (51,72 m2) Modletická č.p.1390

Všechny byty jsou zrekonstruované a po dohodě s příslušným správcem domu je možné si je prohlédnout.

Nájem bytu bude uzavřen na dva roky a poté na dobu neurčitou v případě, že budou řádně plněny všechny povinnosti vyplývající z nájmu bytu ze strany nájemce bytu.

Další podmínky se žadatelé dozvědí obvyklým způsobem - osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu, na úřední desce úřadu a nebo na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11. Přihlášky na tyto byty obdrží osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu a na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11:

 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt na www.praha11.cz - Úřední deska.
 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt i na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: záměr pronájmu bytu.
 • Vyhodnocení každého výběrového řízení je možné nalézt na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: pořadí zájemců.
 • Formuláře je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.
 • Vzorové smlouvy je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.

Vše se řídí Směrnicí S 2007/02, kterou je možné nalézt také na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - jde o usnesení č. 0901/27/R/2007 z 27. schůze rady ze dne 31.10.2007.

Zájemci na tyto byty se mohou hlásit od 22. prosince 2008 do 22. ledna 2009.

Pořadí zájemců schválí na jednotlivé byty Rada městské části Praha 11 na návrh členů bytové komise (ti určí pořadí losováním).

Byty pro mladé Bajkonurská

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (1)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (2)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (3)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (4)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (5)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (6)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (8)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (9)

 
 
22.12.2008 7:45:02 | přečteno 4828x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load