Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Mladí lidé mohou získat byt na území Prahy 11

Rada městské části Praha 11 na své 27. schůzi, která se konala 17. prosince 2008, schválila osm bytů, které mohou získat mladí lidé ve věku do 35 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 11.

"Jedná se o výběrové řízení pro mladé ve věku od 18 do 35 let, občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha 11 po dobu minimálně pěti let a nemají vlastní byt ani nemovitost určenou k trvalému bydlení. Žadatelé musí doložit mimo jiné výpis z katastru nemovitostí (že nevlastní byt či dům v České republice) a příjem za posledních dvanáct měsíců. Tyto údaje musí doložit nejen žadatel/é, ale i jeho/jejich rodinní příslušníci, kteří by s ním/nimi byt měli užívat," uvedl zástupce starosty Luděk Zítka.

Jedná se o následující byty na území městské části Praha 11 o velikosti:

 • 2+1 (61,52 m2) Anny Drabíkové .č.p. 534
 • 1+1 (41,06 m2) Anny Drabíkové, č.p. 534
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1514
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p..1504
 • 1+1 (42,01 m2) Křejpského č.p.1513
 • 1+1 (47,34 m2) Křejpského č.p.1504
 • 2+1 (58,75 m2) Bajkonurská č.p.736
 • 1+1 (51,72 m2) Modletická č.p.1390

Všechny byty jsou zrekonstruované a po dohodě s příslušným správcem domu je možné si je prohlédnout.

Nájem bytu bude uzavřen na dva roky a poté na dobu neurčitou v případě, že budou řádně plněny všechny povinnosti vyplývající z nájmu bytu ze strany nájemce bytu.

Další podmínky se žadatelé dozvědí obvyklým způsobem - osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu, na úřední desce úřadu a nebo na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11. Přihlášky na tyto byty obdrží osobně na bytovém oddělení, v informačních kancelářích úřadu a na webových stránkách Úřadu MČ Praha 11:

 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt na www.praha11.cz - Úřední deska.
 • Záměr pronájmu bytu je možné nalézt i na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: záměr pronájmu bytu.
 • Vyhodnocení každého výběrového řízení je možné nalézt na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - do textu napsat: pořadí zájemců.
 • Formuláře je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.
 • Vzorové smlouvy je možné nalézt na www.praha11.cz - Občan - praktické → Dokumenty - tiskopisy → Odbor majetkoprávní.

Vše se řídí Směrnicí S 2007/02, kterou je možné nalézt také na www.praha11.cz - Radnice → Rada MČ → Usnesení RMČ - jde o usnesení č. 0901/27/R/2007 z 27. schůze rady ze dne 31.10.2007.

Zájemci na tyto byty se mohou hlásit od 22. prosince 2008 do 22. ledna 2009.

Pořadí zájemců schválí na jednotlivé byty Rada městské části Praha 11 na návrh členů bytové komise (ti určí pořadí losováním).

Byty pro mladé Bajkonurská

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (1)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (2)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (3)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (4)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (5)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (6)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (8)

 

081222 Byty pro mladé Bajkonurská (9)

 
 
22.12.2008 7:45:02 | přečteno 4771x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load