Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Kvůli výstavbě v parku bude posunuta autobusová zastávka

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, silniční správní úřad, informuje občany o zahájení stavebních úprav východní části Centrálního parku - vstupu do Centrálního parku od stanice metra Háje.

Realizace stavby

V 1. etapě bude realizován úsek od ulice Michnova po přechod pro chodce u výjezdu z obratiště Háje. Součástí záboru je i zastávka autobusů „Modrá škola“ směr Háje, Petrovice. Zastávka bude přemístěna do výjezdu z ulice Michova. Výjezd z ul. Michnova na ul. U Modré školy bude dočasně uzavřen. V ul. Michnova bude povolen obousměrný provoz s jediným výjezdem na komunikaci Podjavorinské a Hviezdoslavova.

V 2. etapě bude zastávka vrácena do původního opraveného zálivu. Přechod pro chodce u výjezdu z obratiště bude uzavřen a v těsné blízkosti bude vyznačen provizorní přechod.

Změny v provozu autobusů

V 1. etapě bude zastávka „Modrá škola“ směr Háje, Petrovice dočasně přemístěna do křižovatky Modrá škola x Michnova. Nástupiště bude dlouhé 18 + 4 m jako nástupní prostor na přechod pro chodce.

V 2. etapě bude zastávka vrácena do původního zálivu a křižovatka ul. Michnova x U Modré školy otevřena pro provoz vozidel.

Termíny realizace

1. etapa: 14. července 2010 od 4.00 hod. - 12. srpna 2010 do 18.00 hod.

2. etapa: 12. srpna 2010 od 18.00 hod. - 31. srpna 2010 do 18.00 hod.

Investor stavby

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, Odpovědný pracovník: Ing. Cabejšková, telefon: 724 136 393.


Ještě pár detailnějších informací ke vzhledu "vstupu" do Centrálního parku. Dominantou bude sedm platanů javorolistých, jejichž výsadba do velkých "květináčů" bude realizována v září. Hlavní "promenádní" chodník bude lemován alejí listnatých stromů. Vstup do parku je možný i po cyklostezce (na obrázku vyznačena hnědě).
Vstup do Centrálního parku od metra Háje, obrázek se otevře v novém okně

Odbor životního prostředí, silniční správní úřad, se občanům omlouvá za dočasné omezení provozu v dotčené oblasti a upozorňuje na zvýšení pozornosti při průchodu či průjezdu dotčenou oblastí.
8.7.2010 9:50:06 - aktualizováno 22.7.2010 13:24:58 | přečteno 2928x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load