Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Kontroly ukázaly zlepšení hospodaření městské části v posledních letech

Městská část Praha 11 si prostřednictvím svého kontrolního výboru nechala v roce 2011 vypracovat od renomovaných auditorů a právních kanceláří kontroly ve dvanácti jednotlivých případech, a to: prodej pozemků na Litochlebském náměstí, prodej pozemků v ulici Stříbrského, dům zubní péče, horolezecká hala, dostavba sociálně ošetřovatelského zařízení Janouchova 670, přeměna nevyužívaných dětských hřišť na zeleň, kauza SANDRA, bazén, činnost společnosti ABL ve vztahu k městské části, dlouhodobé pronájmy pozemků, pronájmy nebytových prostor bývalých mateřských školek a jejich inventáře, pronájem garáží společnosti KIFARA.

U osmi kontrol a auditů nevyslovili kontroloři žádné závažné výhrady. V případě stavby bazénu nalezli drobné nedostatky, v případě prodeje pozemků v ulici Stříbrského vyslovili pochvalu za dobře připravené výběrové řízení, v případě domu zubní péče schválili postup městské části a podobně u horolezecké haly, kde navíc ocenili kvalitní provedení stavby. U přeměny osmi nevyužívaných hřišť na zeleň dokonce auditoři konstatovali, že „svědčí o dobrém hospodaření s prostředky daňových poplatníků na městské části Praha 11.“

Naopak v případě třech dlouhodobých pronájmů pozemků, které byly uskutečněny v letech 1992, 1996 a 2002 auditoři konstatovali, že „smlouvy není možné vypovědět, nájemci si pozemky zastavěli a předmětné budovy zůstanou i po skončení například 40 letého nájmu v jejich vlastnictví.“ Jeví se tak jako důvodné podezření, že dlouhodobými pronájmy chtěla Rada MČ obejít zastupitelstvo.

Problém byl nalezen také u pronájmu garáží u metra Háje, kde je zhruba 900 – 1000 parkovacích míst. V roce 2003 rozhodla městská část o pronájmu těchto nebytových prostor. Výsledkem celé této operace je prokazatelný a nevymahatelný dluh společnosti KIFARA CZ, s.r.o. vůči městské části ve výši 2.420.818,25 Kč. Tento dluh vznikl pochybením městské části. Auditor konstatoval, že „městská část Praha 11 svým jednáním již od samotného počátku předmětného smluvního vztahu, resp. již před jeho vznikem, zavdala příčinu a podmínky ke vzniku škody, spočívající v dlužném nájemném, které nebylo uhrazeno a vzhledem k likvidaci dlužníka, který nedisponuje žádným majetkem, nikdy už ani uhrazeno nebude.“

Rovněž ve více než dvacet let se táhnoucí kauze domu SANDRA audit odhalil vršení chyb vedení městské části do roku 2001. To nedůsledně vymáhalo svá vlastnická práva a neřešilo problémy dostatečně razantně a to navzdory tomu, že představitelé městské části byli ze strany odborů úřadu upozorňováni na nezbytnost a urgentnost řešení této kauzy. V současné době je tak městská část Praha 11 vinou chyb odpovědných správců městské části, učiněných zejména do roku 2000, zbavena práv k budově Sandra.

Co se týče pronájmu nebytových prostor a jejich inventáře v devadesátých letech, pak byly dokumenty starší 10 let přesně dle zákona skartovány a není tak možné dohledat všechny potřebné dokumenty pro kontrolní činnost.

Jako předseda kontrolního výboru jsem na základě provedených kontrol navrhl tyto následující závěry:

1) Vyvodit případnou možnou právní odpovědnost za nestandardní pronájem a prodej budovy SANDRA.
2) Radě městské části Praha 11 zvážit případné právní kroky v kauze společnosti KIFARA a pronájmu bývalých mateřských školek a jejich investice.
3)
a) zvážit posílení legislativního odboru městské části Praha 11
b) uskutečnit proškolení vedoucích pracovníků Úřadu městské části Praha 11 v souvislosti s realizací výběrových či poptávkových řízení.

Kontrolní výbor bude pokračovat v kontrolách i v dalším roce. Již nyní máme v plánu prověřit výběrová řízení a dodavatelské smlouvy na údržbu zeleně parku u Chodovské tvrze, smlouvy se společností Passerinvest, ZŠ Mikulova a prodej pozemků firmě Landcoll s.r.o.

V Praze dne 5. 3. 2012

JUDr. František Hoffman
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 11

ikona souboruTisková zpráva

5.3.2012 12:21:42 | přečteno 1705x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load