Konec platnosti občanských průkazů vydaných do 31. prosince 2003 bez strojově čitelných údajů

Upozorňujeme občany, že je nutné vyměnit občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 (občané narození před 1. lednem 1936 měnit občanské průkazy nemusejí, pokud v nich mají vyznačeno, že doba platnosti je bez omezení, nebo pokud tuto kolonku mají proškrtnutou).

  • K podání žádosti o vydání občanského průkazu výměnou občan předkládá:
  • současný občanský průkaz
  • vyplněný formulář žádosti o vydání občanského průkazu
  • občan narozený v Praze také originál rodného listu, případně další doklady osvědčující zapisované skutečnosti
  • fotografii ze současnosti (na této fotografii je občan vyobrazen v čelném pohledu, může se usmívat, ale nesmí být vidět zuby) o rozměrech 3,5x4,5 cm
  • za výměnu občanského průkazu se v tomto případě nevybírá správní poplatek
  • Občany upozorňujeme na skutečnost, že od 1. 1. 2009 občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003, které nemají strojově čitelné údaje, budou neplatné, a tudíž se vystavují nebezpečí, že nedostanou zásilku na poště, nepřevezmou důchod, nevyřídí si finanční záležitosti v bance atd., prostě nevyřídí si nic tam, kde musí předkládat platný občanský průkaz.
  • Zkontrolujte si svůj občanský průkaz a včas požádejte o jeho výměnu.
Vytvořeno 13.10.2008 9:52:41 | přečteno 2857x | Dana Foučková
load