Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Koncerty v lokalitě Na Jelenách

Stanovisko vedení městské části Praha 11 k záměru POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ - KONCERTŮ V LOKALITĚ NA JELENÁCH

 • Většina pozemků v této lokalitě je v majetku hl. města Prahy, další patří soukromým vlastníkům (zanedbatelná část pozemků je ve vlastnictví MČ Praha 11), rozhodnutí o pronájmu těchto pozemků tedy nespadá do kompetencí městské části Praha 11.
 • Městská část Praha 11, vzhledem k tomu, že tyto soukromé pozemky leží na jejím území se k této záležitosti vyjadřuje z pohledu životního prostředí, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.
 • V žádném případě se nejedná o výstavbu amfiteátru, či jiných trvalých objektů. Jedná se o pořádání „jednorázových akcí pod širým nebem“.
 • Vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ:
 1. Z hlediska kompetencí v ochraně přírody a krajiny nemá OŽP námitek s realizací výše zmíněného návrhu za následujících podmínek: v rámci využívání pozemků je nutné se v co největší míře vyhnout vegetačním prvkům na zemním izolačním valu při komunikacích ul. Brněnská, Chilská a Na Jelenách. OŽP doporučuje využít ke stavbě hledištních tribun část valu bez keřových výsadeb a zábranami oddělit prostor pro koncert od ostatních ploch.
 2. O závazné stanovisko na posouzení dopadu záměru na krajinný ráz, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, zvláště chráněné živočichy a zhodnocení případného dopadu hluku na jižně lokalizované zvláště chráněné území - přírodní památku „Hrnčířské louky“, jakož i nedaleká chráněná území, tj. přírodní památku „Milíčovský les rybníky“ a přírodní rezervace „Údolí Kunratického potoka“ je nutné požádat odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
 3. Z hlediska ochrany ovzduší. OŽP upozorňuje na zvýšenou hladinu akustického tlaku (HLUKU), který doprovází každou větší hudební produkci. K posuzování záměru z hlediska poškozování zdraví obyvatel hlukem je kompetentní Hygienická stanice hl. m. Prahy.
 4. OŽP z hlediska odpadového hospodářství s realizací zámeru souhlasí za podmínek, že v areálu bude zajištěn dostatečný počet hygienických zařízení, odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků. V prostoru celého areálu bude nainstalován dostatečný počet odpadkových nádob, které budou vyváženy dle potřeby. Provozovatel zajistí čistotu a pořádek celého areálu včetně přilehlého okolí a neprodleně odstraní všechny škody, které způsobí návštěvníci kulturních akcí na veřejné zeleni a na městském mobiliáři ve směru ke stanici metra Chodov a Opatov.
 5. V lokalitě záměru se nenacházejí pozemky zemědělského půdního fondu.
 6. Z hlediska vodního hospodářství OŽP upozorňuje, že se toto území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a ke zřízení stavby je nutný souhlas vodoprávního úřadu.
 7. Z hlediska silničního správního úřadu: OŽP, silniční správní úřad není místně příslušným silničním správním úřadem ke komunikacím Chilská, Na Jelenách a Roztylská, kterým je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. Upozorňujeme na nevyřešené pěší vazby od stanic metra Chodov a Opatov. Vzhledem k chybějícím chodníkům doporučujeme plné uzávěry komunikací Chilská, Na Jelenách a Roztylská. Upozorňujeme, že pořadatel musí řešit parkovací plochy po dobu akce (doprava v klidu), a to jak pro autobusy, tak pro osobní vozy. Vzhledem k návaznosti uvedených komunikací na dálnici D1 doporučujeme konání akce v sobotu.
 • MČ Praha 11 bude apelovat na zvýšený bezpečnostní dohled v ulicích Jižního Města v době konání akce.
 • MČ Praha 11 komunikuje/vyjednává s organizátory koncertu kompenzace pro obyvatele Jižního Města.
 • Jedná jak o kompenzacích pro obyvatele přilehlých obytných domů, tak pro městskou část obecně. Část z ceny každé prodané vstupenky by navíc měla připadnout městské části, která tyto peníze použije pro potřeby seniorů a mateřských škol Jižního Města.
 • Zastupitelstvo městské části Praha 11 zařadilo tento bod na své zasedání které proběhlo 12. 2. 2009 v 9.30 hodin.
11.2.2009 8:59:44 | přečteno 3264x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load