Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Jižní Město potřebuje nové byty

K čemu nám jsou další byty, když počet obyvatel Jižního Města neustále klesá? Proč vlastně potřebujeme pro méně obyvatel stále více bytů? Jakou to má logiku? Na tyto otázky si někteří odpovídají sami, aniž by si to uvědomovali: „Byty se staví pouze pro spekulanty, ve skutečnosti nejsou potřeba a konečný zisk jde do kapes investorů“. Všímáte si té absence logiky? Jak mohu s něčím spekulovat, nebo s něčím obchodovat a zároveň na tom vydělávat, když o to není zájem. Takže jak to vlastně je.

Dluhy v bytové výstavbě
Byty se na území Prahy staví, lidé je kupují a investoři na jejich stavbě vydělávají. Taková jsou fakta. Je to proto, že postupně začínáme splácet obrovský zděděný dluh v bytové výstavbě. Jistě si mnozí z vás pamatují dobu, kdy získání bytu nebylo otázkou jeho koupě, jako spíše toho, čeho všeho byl občan členem, jak se zalíbil nejrůznějším důvěrníkům, nebo jak často chodil na oslavy 1. máje. Potom mu byl po mnoha letech čekání, poměrně ponižujícím způsobem přidělen byt, se kterým však nemohl volně nakládat. Jedna z mála věcí, co nový uživatel bytu mohl, bylo ubytovat u sebe další členy rodiny, kteří neměli to štěstí a doposud nebydleli ve svém. Nebylo žádným výjimečným jevem, že v bytě 2 + 1 žili společně i tři generace a byt svým hemžením připomínal větší mraveniště.

Počet osob v jednom bytě se průběžně snižuje
Situace se pomalu začala měnit teprve ve druhé polovině 90. let minulého století, kdy se celé věci začíná chápat bankovní sektor a stavebním spořením začíná pomáhat i stát. A lidé začínají kupodivu byty kupovat i přes jejich vysoké ceny. Začíná se utvářet trh s byty, respektive trh s novými byty. Čechům slouží ku cti, že jakmile to bylo jen trochu možné, byla koupě bytu pro mnoho rodin tou nejdůležitější investicí. Privatizace bytů z konce devadesátých let minulého století a prvních roků nového tisíciletí řešila až na nepatrné výjimky pouze změnu vlastnických vztahů stávajících uživatelů bytů a nové byty nepřinesla. Děti se začínají daleko dříve osamostatňovat a dochází k věci před tím málo vídané. Brzy opouští byty svých rodičů a poměrně záhy si začínají utvářet svůj vlastní život. Kupodivu si dávají načas s povitím prvního potomka, vdávadlo mladých dívek není až tak na pořadu dne a mladí chtějí žít samostatně. K tomu potřebují někde bydlet. Chvíli to jde vydržet v podnájmu, ale touha po bytu začíná mít navrch. Tak se z Jižního Města stěhují především mladí, i když se jim tady dříve pěkně žilo. Na Jižním Městě pro ně byty k dispozici nejsou a tak se stěhují tam, kde se nové byty staví.

Obsazenost bytů klesá
Věci výrazně pomohlo, že na trh s byty vstupují banky s nabídkou hypoték a ve velkém se začíná rozjíždět bytová výstavba. Všimněte si statistických dat, i když nejsou zrovna aktuální (poslední sčítání domů, bytů a obyvatel bylo v roce 2001, to je před více než osmi roky). Zatímco okolo roku 1991 (rok sčítání lidu) na Jižním Městě převažují byty s obsazeností 3 a více osob v jednom bytě, tak již v roce 2001 převažuje obsazenost bytů ve prospěch 3 a méně osob v jednom bytě a toto číslo bude nadále klesat. Byty se stávají postupně jednogeneračními. Tam, kde se v Praze byty staví, roste počet obyvatel. Tam, kde počet bytů stagnuje, nebo roste jen zvolna, počet obyvatel klesá. Takový je i případ Jižního Města, kde od roku 1991 do roku 2007 ubylo více než 7 500 obyvatel a počet neobsazených bytů se nijak dramaticky nezvýšil. Prostě na Praze 11 se moc nových bytů nestaví.

Musíme změnit strukturu bytové výstavby
Taková jsou nepřehlédnutelná fakta. Naše městská část nové byty potřebuje, ale zároveň potřebuje také postupnou přeměnu charakteru sídlištní zástavby ve prospěch obchodů a služeb. Proto bychom do budoucna měli omezit výstavbu čistě bytových domů a začít stavět tzv. polyfunkční domy, ve kterých sice funkce bydlení převažuje, ale hlavně ve spodních podlažích nalezneme například směs malých obchodů, služeb, kaváren, galerií, případně místa i pro jiné aktivity. Otázka proto nezní, zda stavět či nestavět nové byty, protože odpověď je jasná: Stavět! Úplná a vyčerpávající odpověď je trochu delší: Nové byty stavět, pokud možno v polyfunkčních domech. Jak toho dosáhnout, jak přinutit privátní investory, aby jejich záměry byly v souladu se záměry městské části? Přiznám se, že v současné době k tomu potřebné nástroje nemáme. V této věci vkládáme naděje do změny územního plánu č. Z1000, která by snad od konce listopadu měla začít platit. V jejích regulativech je totiž oproti stávajícímu územnímu plánu u všech polyfunkčních území stanovena podmínka: „Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %“. To znamená, že po nabytí účinnosti změny Z1000 bude mít městská část velký vliv na to, aby nová výstavba měla rozmanitější podobu a nabídku využití. Pro lokality jako je Jižní Město se jedná o možnou cestu k zatraktivnění bydlení na sídlištích a tím i zamezení odlivu svých obyvatel.
Dalibor Mlejnský, starosta

9.12.2009 11:41:36 | přečteno 3243x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load