Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Jeden den se strážníky na Jižním Městě - reportáž, fotogalerie

Potkat strážníka na ulici nebo auto v barvách městské policie není nic výjimečného, pro každého z nás je samozřejmostí fakt, že jsou, jak se říká, ve službě. Přemýšleli jste však někdy třeba nad tím, kdo jsou oni muži a ženy v uniformách a v policejních vozech, odkud vyrážejí na své hlídky, kam zrovna jedou a jaké mají úkoly? Nebo na co slouží všechna ta zařízení, která ve vozech nebo na motocyklech vozí, s kým hovoří přes vysílačku? Napadlo vás například, co se skrývá za onou všem známou linkou 156 a co se děje, když na ni někdo z nás zavolá? My jsme měli možnost strávit jeden den s automobilní hlídkou městské policie patřící pod ředitelství městské policie v Praze 11, která vedle běžné hlídkové činnosti byla vyčleněna právě pro volání na linku 156.

Hlídky ve služebních vozech každého ředitelství v pražských městských částech mají své úkoly a vždy je několik vozů vyčleněno přednostně pro linku 156, jsou to tak zvané stopadesátšestky. Každé ředitelství má rovněž vlastní radiovou frekvenci, aby se nezahltil éter hlášeními jednotlivých hlídek po celé Praze. Centrálu pražské městské policie byste nalezli v Korunní ulici v Praze 10, radiová centrála pro hlídky a strážníky na Jižním Městě je v budově jihoměstského ředitelství v ulici U Přehrady. Činnost hlídek a strážníků přes vysílačku koordinuje dozorčí důstojník, u kterého se všechna hlášení z terénu sbíhají, navíc je každý služební vůz vybaven GPS zařízením, které detailně monitoruje veškerý jeho pohyb. Dozorčí důstojníci tak mají přehled o všech hlídkách pohybujících se po Praze, což například usnadňuje koordinaci a vyslání posil v případě nutnosti a výjimečných situací.

Jak vypadá taková celodenní služba posádky vozu, který je primárně určen pro řešení případů ohlášených na linku 156, jsme měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet s laskavým svolením Petra Schejbala, ředitele městské policie v Praze 11. Služba autohlídek je rozdělena na směny s tím, že každá směna má svého velitele, který zpravidla vykonává i samu hlídkovou činnost v některém z vozů. Denní služba trvá od 7.00 do 19.00, přičemž jí předchází příprava posádek jednotlivých vozů. Velitel směny nejdříve vypracuje tzv. instruktáž, ve které jsou obsaženy úkoly na daný den pro jednotlivé posádky. Jak již bylo řečeno, vždy jsou některé vozy přednostně určeny do role „stopadesátšestek“, ovšem plní rovněž běžnou hlídkovou činnost, kterou v případě oznámení na linku 156 přerušují a vydávají se na místo označené dozorčím důstojníkem.

Posádku „našeho“ vozu tvořili zkušení příslušníci městské policie, kteří mají za sebou již několik let služby - zástupce velitele směny Daniel Filák a strážnice Andrea Macháčková. V sedm hodin se tedy od budovy jihoměstského ředitelství vydáváme zároveň s dalšími služebními vozy do ulic Jižního Města. Oba členové hlídky si po domluvě určují první lokalitu, kterou zkontrolují, po ní budou v návaznosti následovat další úkoly dané instruktáží pro tento den. Na otázku co je náplní činnosti „stopadesátšestky“ Daniel Filák odpovídá: „Prioritou jsou oznámení nebo tísňová volání na linku 156, která přijímá centrála v Korunní, a ta je podle příslušné lokality podstupuje jednotlivým ředitelstvím. Potřebné náležitosti jako je místo, charakter oznámení a další podrobnosti dostává od centrály náš operační důstojník a ten vysílačkou informuje osádku „stopadesátšestky“, která tímto přeruší hlídkovou činnost a okamžitě se vydává na označené místo.“ Tedy pokud posádka vozu neřeší ohlášení na linku 156, vykonává úkoly obsažené v již zmiňované instruktáži, ale rovněž se během služby řídí svou profesionální intuicí, zkušenostmi a znalostí zákoutí Jižního Města. K tomu přistupují ještě tzv. stálé úkoly, které všechny hlídky i strážníci okrskáři plní pravidelně (jde například o kontroly altánů v lesoparcích, vytypovaných míst, kde se vyskytují problémové osoby, kde je zvýšené riziko výskytu trestné činnosti nebo například opakovaně občané nerespektují pravidla při parkování atd.). Stálé úkoly mají v podstatě preventivní charakter, jsou výsledkem poznatků, zkušeností strážníků a upozornění nebo stížností občanů.

Naše služební škodovka tedy hned na úvod míří do lesoparku ohraničeného ulicí Mírového hnutí a Hostivařskou nádrží. Oba strážníci kontrolují altány, které občas využívají bezdomovci jako noclehárny nebo si je někteří lidé v uvozovkách spletou s pohostinstvím a využívají je pro alkoholové dýchánky, což je bezohledné vůči běžným návštěvníkům lesoparků. A jak jsme se mohli přesvědčit, obyvatelé Jižního Města tyto místa hojně využívají pro relaxaci, odpočinek, procházky a venčení svých miláčků. Až tedy potkáte služební vůz na své procházce v některém z lesoparků, vězte, že strážníci si jen tak nevyjeli do lesa, ale jsou ve službě a konají svou povinnost. Při této příležitosti jsme si mohli všimnout, že osádka vozu před tím, než jej opustí, hlásí vysílačkou operačnímu svou polohu, oznámí mu, že vůz skutečně opouštějí a jaký úkon či zásah se chystají provézt. Pak při opětovném nástupu do vozu operačnímu opět ohlásí svou přítomnost ve voze a přiblíží mu průběh úkonu, jeho splnění a popřípadě řešení, které zvolili, pokud nebylo něco v pořádku. Tentokrát bylo vše v pořádku a strážnice Andrea Macháčková ohlásila operačnímu stručně: „Zpět ve vozidle, kontrola altánů, vše v pořádku.“

Těsně po osmé hodině na parkovišti ve Výstavní ulici si osádka všímá odstaveného zjevně nepojízdného vozu, kterému chybí kolo. Následuje kontrola interiéru i exteriéru auta a hlídka nadiktuje operačnímu registrační značku i typ vozidla. Operační důstojník má k dispozici databázi ukradených a nahlášených vozidel, takže v krátké době může hlídce oznámit, zda se jedná o odcizené vozidlo nebo značku či má nějakou souvislost s trestnou činností. „Tento způsob prověřování aut je možné uplatňovat u podezřelých vozidel, ovšem plošná kontrola by byla takto velmi zdlouhavá a neefektivní. Proto mají jihoměstští strážníci k dispozici speciální vyhledávací zařízení, které je schopno zkontrolovat za den až několik stovek aut a najít kradené vozy nebo registrační značky,“ říká ředitel městské policie v Praze 11 Petr Schejbal. Před půl rokem toto zařízení městské policii věnovala naše městská část a do dnešní doby díky němu strážníci v Praze 11 našli již šestnáct odcizených vozidel.

V tomto případě je vše v pořádku, pokud pomineme technický stav vozidla, usedáme opět do služební octávie a pokračujeme dál. V Křejpského ulici se opakuje předešlá situace. Opět nepojízdné vozidlo, které lze bez okolků považovat za vrak, strážníci nahlašují údaje operačnímu a výsledek je negativní, auto kradené není, a majitele zřejmě jeho technický stav netrápí. To už však není záležitost spadající do kompetencí strážníků.

To už však posádka přijímá první oznámení na linku 156. Je něco kolem deváté hodiny a náš služební vůz se vydává do vnitrobloku mezi Terrerovou a Bohúňovou ulicí. Občan na linku 156 sdělil, že do vnitrobloku po chodníku vjelo osobní auto a stojí na veřejném prostranství pro pěší. Za několik minut jsme na místě, strážníci vystupují z vozu a za okamžik vůz nalézají. Společně kontrolují vozidlo a pořizují fotodokumentaci přestupku, řidič použil chodník jako komunikaci a zaparkoval na něm uprostřed parčíku. Zjevně to opravdu není místo určené pro parkování, to je na první pohled jasné. Policejní fotoaparát ještě nestačil zpracovat pořízené fotografie a již se objevuje hříšník. Jak se dozvídáme a můžeme i pozorovat, ke každé situaci strážníci přistupují individuálně a podle okolností volí řešení a postup. Daniel Filák říká: „Vždy se posuzuje míra společenské nebezpečnosti přestupku, úmysl a jeho charakter a podle toho se pak dále postupuje.“ Jen pro ilustraci, pokud tedy například špatně zaparkujete, ale váš vůz nepřekáží provozu a neblokuje veřejné prostranství, dostanete třeba jen pokutu. Pokud byste se ale postavili se svým vozem na přechod pro chodce, dostanete pokutu a váš vůz bude i okamžitě odtažen.

Řidič vysvětluje, že je zaměstnancem zdravotnické firmy, vůz je firemní a čeká zde na starší paní, jež má problémy s chůzí a která je na vyšetření v blízkém domě. Jeho tvrzení se vzápětí potvrzují, paní za podpory zdravotnice a o holi pomalu směřuje k nám. Řidič pomáhá starší dámě za asistence strážníků do vozu. V tomto případě hlídka zvolila jako nejoptimálnější řešení ústní domluvu vzhledem okolnostem přestupku. Tak jsme se mohli přesvědčit, že pověsti o „nelidskosti“ příslušníků městské policie, kteří touží jen řidiče „šikanovat“, nejsou pravdivé. Společenská nebezpečnost byla v tomto případě minimální, řidič chtěl starší paní jen zkrátit cestu k vozu. Také byla zjevná profesionalita vystupování strážníků a jejich chování a jednání bylo korektní a vstřícné. A nejen v tomto případě, bylo tomu po celý den, a to přesto, že někteří občané hranice slušnosti při jednání se strážníky nerespektují.

Řidič s autem odjíždí a my již spěcháme k dalšímu nahlášenému případu. Tentokrát jde o spor v oblasti občanského soužití, jak zní policejní termín. Muž středního věku nutil svou přítelkyni, aby opustila jeho dům v oblasti ulic Květnového vítězství a Ženíškova, přičemž ji nechtěl dovolit, aby si odnesla své věci. Strážníci po příjezdu na místo pomohli pro tuto chvíli při vyřešit a muž ženě nakonec umožňuje vzít si část jejich věcí. Po domluvě se rozhádaná dvojíce dohodla i na pozdějším vyzvednutí zbytku. Opět je patrné, jak posádka „stopadesátšestky“ působí na přítomné svým klidem a profesionalitou a zabraňuje tak vyhrocení situace do nežádoucích rozměrů. V takovýchto případech samozřejmě strážníci osoby ve sporu identifikují a vysílačkou hlásí operačnímu podrobnosti celé záležitosti, údaje o osobách případně další informace. Šetření případu je u konce, partneři se dohodli a hlídka může ohlásit operačnímu, jaký je výsledek. Pokud by později vznikl nějaký další problém, linka 156 je stále k dispozici a navíc jsou veškeré údaje z šetření uchovávány v databázi městské policie. Veškerá dokumentace přestupků a ohlášených případů, které strážníci řešili, včetně fotografií, je totiž archivována na jednotlivých ředitelstvích a v případě potřeby je tedy rychle k dispozici.

Ve tři čtvrtě na jedenáct hlídka obdrží od operačního pokyn, aby prověřila další oznámení. Na linku 156 je nahlášeno špatně parkující vozidlo, které blokuje provoz na chodníku v Rašově ulici. Toho dne totiž v celém okolí Rašovy ulice prováděla technická správa komunikací blokové čištění ulic a jeden líný a bezohledný řidič zaparkoval svou felicii mimo parkoviště přes celou šíři chodníku, místo aby svůj vůz zanechal v některé vzdálenější ulici. Auto nepřekáželo čistícím vozům, ale majiteli vůbec nevadilo, že díky němu se například matky s kočárky museli prodírat přes trávník nebo vstupovat do vozovky. Přestupek strážníci fotograficky zdokumentovali, nahlásili registrační značku vozu operačnímu a majitel se bude za své jednání zodpovídat.

Při této příležitosti jsme se dozvěděli další zajímavost. Na prosbu o zapnutí majáku, abychom získali z novinářského hlediska atraktivnější fotografii, nám Daniel Filák sdělil, že i zapnutí majáku se hlásí operačnímu důstojníkovi a děje se tak jen v případech, kdy je to nezbytné. Byli jsme tedy vyvedeni z omylu, že si příslušníci městské policie mohou „houkat kdy chtějí“.

Hlídka teď pokračuje ve své rutinní hlídkové činnosti a plní stálé úkoly. Ani ne za hodinu se vydává k dalšímu oznámení. Operační vysílá hlídku k autu taxislužby v Metodějově ulici, které má podle informací rozbité okno a je pravděpodobně vykradené. Po příjezdu na místo již na strážníky čeká řidič taxíku. Skutečně, okno u řidiče je kompletně vysypané z rámu dveří, ale řidič taxíku zjišťuje, že se z vozu nic neztratilo. Strážníci vůz i místo fotograficky dokumentují a zjištěné podrobnosti sdělují operačnímu. Řidiči taxi pak ochotně ještě poradí, kde se nacházejí nejbližší autoservisy.

I posádka „stopadesátšestky“ má nárok na obědovou pauzu, jako každý z nás, ovšem oba strážníci mají při sobě stále vysílačku na příjmu, a tak jsou permanentně připraveni v případě potřeby ihned reagovat na hlášení operačního důstojníka. Hlídková činnost pokračuje a posádka služebního vozu si v Ledvinově ulici všimla poškozeného černého osobního auta. Strážnice Andrea Macháčková nahlašuje operačnímu registrační číslo vozu a za krátko se dozvídá, že lustrace vozu je negativní, tedy značka ani auto nejsou v registru hledaných vozidel. Nasedáme do tedy opět do bílé policejní škodovky se žlutými a modrými pruhy a pokračujeme v hlídkové činnosti. V Milínské ulici na málo používaném zasunutém parkovišti stojí v ústraní starší osobní auto a sedí v něm dva mladíci. Služební auto zastavuje v jejich blízkosti a strážníci posléze požádají oba dva, aby se prokázali svými osobními doklady. Zároveň vysílačkou nadiktují operačnímu registrační značku i typ jejich auta, rovněž pak údaje z občanských průkazů a žádají o jejich kontrolu. Po chvilce čekání můžeme z vysílačky slyšet, že ani jeden z mladíků není hledán, v databázi není žádný záznam, který by se jich týkal, a i automobil je v pořádku. Strážníci popřáli oběma příjemný den a služba pokračuje dále.

Možná bylo oběma mladým mužům divné, proč je městská policie kontrolovala, když nic neudělali a vše mají v pořádku. V tom ale spočívá jedna z podstat kvalitní práce městské policie - všímat si svého okolí a prověřovat i sebemenší náznaky, které mohou pomoci odhalit nějakou trestnou činnost či jednání ohrožující občany Jižního Města atd. My jsme si toho všimli například v momentě, kdy naše hlídkové auto projíždělo kolem jedné z obrovského množství popelnic, kolem kterých denně na Jižním Městě procházíme. Strážník si všiml zavazadla u jedné takové popelnice, většina z nás by něčemu takovému vůbec nevěnovala pozornost - prostě nějaké smetí. Ale zkušenost profesionála říká něco jiného, a proto zavazadlo strážníci zkontrolovali. V tomto případě šlo skutečně jen o smetí, jen starý a vyhozený textil, ale vždy to tak nemusí být, a je dobré vědět, že jsou lidé, kteří to ví a dávají pozor.

To se již opět pohybujeme po úzkých cestách v Kunratickém lese a při kontrole altánů v jednom z nich strážníci objevují spícího podnapilého muže. Dotyčného probudí a z dokladů, které na požádání předloží, hlídka zjišťuje, že jde o státního příslušníka Slovenské republiky, a po několika položených otázkách již hlásí vysílačkou operačnímu podrobnosti. Vyjde najevo, že muž v Praze nikde nebydlí, osobní věci si nechává po úschovnách a příležitostně pracuje, většinou na stavbách. Operační posádku hlídkového vozu informuje, že zvláštně znějící jméno dotyčného je opravdu skutečné, že není hledanou osobou ani nemá žádné nesplněné závazky (z databáze lze také například zjistit, zda nějaký krkavčí otec neplatí dávky na své děti a podobně). Hlídka tedy opilého cizince požádá, ať opustí altán, který není určen pro vyspání se z kocoviny, a doporučí mu, aby využil služeb některé noclehárny. Muž vrávoravě odchází a posádka „stopadesátšestky“ se vrací ke svému autu.

Kolem půl třetí odpoledne se ve vysílačce opět ozve hlas operačního důstojníka a volá vůz k prodejně Lidl v Opatovské ulici, neboť zde pracovníci prodejny zadrželi muže, který se dopustil krádeže. Na místě již je posádka dalšího služebního vozu, který je ovšem pouze dvoumístný a není přizpůsoben pro přepravu zadržených osob. Eskort zadržených má svá pevná bezpečností pravidla, proto je povolána „stopadesátšestka“. Podezřelého z krádeže jeden ze strážníků prohledává, přičemž je jištěn kolegou a po té jej posadí do „stopadesátšestky“. My si sedáme do druhého vozu a můžeme tak sledovat transport podezřelého na služebnu republikové policie v Kaplanově ulici. Strážníkům zde končí pravomoc, zadržená osoba byla předána a oba vozy se vrací ke svým úkolům.

To už se blíží konec dnešní služby posádky „stopadesátšestky“. Ovšem ještě před tím, kolem páté hodiny odpolední, ji operační vysílá k dalšímu oznámení na linku 156. Jedeme k, v policejní hantýrce řečeno, záboru veřejného prostranství. Řidič osobního vozu vjel po chodníku do vnitrobloku u ulic Láskova a Nechvílova a nechal jej stát proti průchodu v bloku panelových domů. Strážníci fotograficky dokumentují přestupek a za několik okamžiků se objevují dva mladíci, kteří se snaží parkování svého vozu na k tomu účelu místě neurčeném všelijak omlouvat. Ovšem to není nic platné, přestupek je zjevný, což oba nakonec uznávají a tak jim nezbývá nic jiného, než zaplatit pokutu. Vše je nahlášeno operačnímu a strážníci ještě dohlednou na to, aby majitel s vozem opustil vnitroblok a zaparkoval na regulérním parkovišti.

Čas, který jsme mohli s městskými policisty Danielem Filákem a Andreou Macháčkovou strávit, vypršel. Služba jim končí a „stopadesátšestka“ se vrací k budově ředitelství městské policie na Jižním Městě. Ještě je čeká vyplňování denních výkazů činnosti, ze kterých pak dozorčí důstojník vytváří tzv. svodky, a rovněž je do počítačové databáze ukládána veškerá dokumentace posbíraná za celou službu. Byl to zajímavý den, který nám osvětlil zákulisí služby u městské policie, přičemž jsme si mohli udělat obrázek, kdo jsou oni muži a ženy, kteří se starají o naši bezpečnost a pořádek na Jižním Městě. Přejeme jim, aby se jim služba dařila a aby měli kvalitní vybavení, i odpovídají zázemí, protože to jsou předpoklady k jejich dobré práci, kterou potřebujeme a kterou dělají pro nás, občany Prahy 11.

Den s městskou policií

Městská policie l 156 001

 

Městská policie l 156 002

 

Městská policie l 156 003

 

Městská policie l 156 004

 

Městská policie l 156 005

 

Městská policie l 156 006

 

Městská policie l 156 007

 

Městská policie l 156 008

 

Městská policie l 156 009

 

Městská policie l 156 010

 

Městská policie l 156 011

 

Městská policie l 156 012

 

Městská policie l 156 013

 

Městská policie l 156 014

 

Městská policie l 156 015

 

Městská policie l 156 016

 

Městská policie l 156 017

 

Městská policie l 156 018

 

Městská policie l 156 019

 

Městská policie l 156 020

 

Městská policie l 156 021

 

Městská policie l 156 022

 

Městská policie l 156 023

 

Městská policie l 156 024

 

Městská policie l 156 025

 

Městská policie l 156 026

 

Městská policie l 156 027

 

Městská policie l 156 028

 

Městská policie l 156 029

 

Městská policie l 156 030

 

Městská policie l 156 031

 

Městská policie l 156 032

 

Městská policie l 156 033

 

Městská policie l 156 034

 

Městská policie l 156 035

 

Městská policie l 156 036

 

Městská policie l 156 037

 

Městská policie l 156 038

 

Městská policie l 156 039

 

Městská policie l 156 040

 

Městská policie l 156 041

 

Městská policie l 156 042

 

Městská policie l 156 043

 

Městská policie l 156 044

 

Městská policie l 156 045

 

Městská policie l 156 046

 

Městská policie l 156 047

 

Městská policie l 156 048

 

Městská policie l 156 049

 

Městská policie l 156 050

 

Městská policie l 156 051

 

Městská policie l 156 052

 

Městská policie l 156 053

 

Městská policie l 156 054

 

Městská policie l 156 055

 

Městská policie l 156 056

 

Městská policie l 156 057

 

Městská policie l 156 058

 

Městská policie l 156 059

 

Městská policie l 156 060

 

Městská policie l 156 061

 

Městská policie l 156 062

 

Městská policie l 156 063

 

Městská policie l 156 064

 

Městská policie l 156 065

 

Městská policie l 156 066

 

Městská policie l 156 067

 

Městská policie l 156 068

 

Městská policie l 156 069

 

Městská policie l 156 070

 

Městská policie l 156 071

 

Městská policie l 156 072

 

Městská policie l 156 073

 

Městská policie l 156 074

 

Městská policie l 156 075

 

Městská policie l 156 076

 

Městská policie l 156 077

 

Městská policie l 156 078

 

Městská policie l 156 079

 

Městská policie l 156 080

 

Městská policie l 156 081

 

Městská policie l 156 082

 
 
20.8.2009 16:06:36 | přečteno 3420x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load