Informace pro občany o prodeji pozemků

Vážení občané, oznamujeme vám, že se městská část Praha 11 rozhodla přistoupit k prodeji pozemků, které jsou pro městskou část samostatně nevyužitelné a souvisí s budovami či pozemky jiných vlastníků. Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 byly 4. září schváleny usnesením č. 26/16/Z/2008 „Zásady pro úplatný převod pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha 11“(dále jen Zásady).

  • Podle těchto Zásad si všichni občané, kteří užívají pozemky svěřené MČ Praha 11 a jsou pro městskou část samostatně nevyužitelné, mohou zažádat o jejich odprodej za výhodných podmínek v souladu s přijatými Zásadami.
  • V rámci realizace prodeje funkčně souvisejících pozemků by mělo dojít k narovnání majetkoprávních vztahů s vlastníky, či majiteli nemovitostí, kteří užívají funkčně související pozemky svěřené do správy MČ Praha 11 vědomě, či nevědomě, bez platných nájemních smluv.
  • Prodej funkčně souvisejících pozemků by měl dále umožnit vlastníkům a majitelům nemovitostí, kteří užívají pozemky svěřené do správy MČ Praha 11 na základě platných nájemních smluv, stát se vlastníky těchto funkčně souvisejících pozemků.
  • V konečném důsledku bude tímto dána možnost získat funkčně související pozemky všem vlastníkům nemovitostí, kteří o ně projeví zájem.
    Zásady jsou zveřejněny na úřední desce, webových stránkách MČ Praha 11 www.praha11.cz nebo si je můžete vyzvednout v našich informačních kancelářích v Ocelkově či Šustově ulici.
  • Realizaci prodeje funkčně souvisejících pozemků bude zajišťovat odbor majetkoprávní - oddělení obchodních aktivit s nemovitostmi.
Vytvořeno 14.11.2008 8:01:48 | přečteno 3791x | Dana Foučková
load