Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace odboru ochrany prostředí MHMP k retenční nádrži Chodovecká R5

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině 70. let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině 70. let. Retenční nádrž R5 Chodovecká je využívána především k zachování nárazových srážek na území Jižního Města - Chodov.

V současné době je nádrž zanesena cca 500 m3 sedimentu, vypouštěcí zařízení je poškozeno a celkový stav nádrže není v uspokojivém stavu.

Proto odbor ochrany prostředí MHMP zařadil tuto nádrž do celopražského projektu „Obnova a revitalizace Pražských nádrží“ ( http://www.lesypraha.cz/?cat=30507 ) Realizace je plánována na druhou polovinu roku 2011 v souladu se stavebním povolením OŽP Praha 11 Č.j.: MCP11/09/039576/OŽP/Kutn.

S ohledem na nutnost údržby technologického zařízení spodních výpustí a s ohledem na přípravné práce bylo potřeba provést údržbu technologického zařízení spodních výpustí a uvést je do provozuschopného stavu. Bylo tudíž nutno zdrž vypustit s předstihem a provést odbahnění strouhy. Při revizi bylo zjištěno, že technologický uzávěr není v provozuschopném stavu, což způsobilo komplikace a prodloužení doby vypouštění nádrže. V rámci rekonstrukce objektu bude osazeno nové výpustné zařízení.

V rámci revitalizace pak bude provedena celková rekonstrukce sdruženého objektu nádrže, odbahnění cca 500 m3 sedimentu a to klasicky suchou cestou - bahno bude kipováno a postupně odváženo na mezideponii a bude upraveno koryto potoka pod nádrží.

Z obojživelníků se na nádrži vyskytuje skokan zelený, který je celoročně vázán na vodní prostředí. Rozmnožování většinou probíhá od konce května do června. Nádrž byla vypuštěna ještě před dobou rozmnožování. Vypouštěním rybníků jsou obecně nejvíce ohroženi pulci. Dospělí jedinci při ztrátě vodního prostředí sami přejdou do nejbližší vhodné lokality, v tomto případě do vývaru pod nádrží. Transfer živočichů je v tomto konkrétním případě zcela bezpředmětný.

Chápeme, že jakýkoli zásah do přírodních lokalit vyvolává řadu dotazů ze stran veřejnosti, ale doufáme, že celá akce bude provedena ke všeobecné spokojenosti, stejně jako tomu bylo u předešlých akcí realizovaných OOP MHMP.

14.6.2011 9:09:39 | přečteno 2080x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load