Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace o konání lednového zastupitelstva

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 oznamuje, že se v úterý  29. ledna 2013  koná 19. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

Jednání začne  v  9.00  hodin v zasedacím sále objektu  CENTRA POHYBOVÉ MEDICÍNY, Pyšelská 2361/4, Praha 4, (v případě potřeby jednání pokračuje ve středu 30.1. 2013).

PaedDr. Josef Škvor

vedoucí odboru kancelář starosty

Dopravní spojení: bus č. 115 od metra Chodov do zastávky Knovízská

bus č. 154 od metra Chodov nebo Háje do zastávky Benkova

Návrh pořadu

19. řádného zasedání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11

Název bodu jednání

Předkladatel

Typ

1.

Zahájení a schválení pořadu 19. zasedání ZMČ

2.

Připomínky k zápisu z předešlého ZMČ

3.

Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

Usnesení

4.

Rozpočtové opatření č. 123/12 - zvýšení rozpočtu o účelovou investiční dotaci na zateplení
a stavební úpravy v MŠ Modletická 1401

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

Usnesení

5.

Rozpočtové opatření č. 128/12 - dotace
z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za 3. čtvrtletí 2012

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

Usnesení

6.

Předčasný výmaz předkupního práva pro Bytové družstvo Benkova 1685-7,  se sídlem Benkova 1685/32, Praha 4, Chodov

ZÁS Meixner Jan P11

Usnesení

7.

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytové jednotky 1816/611 v ul. Láskova č.p. 1814-1816, k.ú. Chodov

ZÁS Meixner Jan P11

Usnesení

8.

8. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu souvisejících pozemků u bytových domů ul. Jeřábkova č.p. 1456 a č.p. 1457, vše
v k.ú. Chodov, právnické osobě

ZÁS Meixner Jan P11

Usnesení

9.

6. vlna PBF - podstatné náležitosti úplatného převodu souvisejícího pozemku u bytového domu ul. Donovalská č.p. 1661, k.ú. Chodov, právnické osobě

ZÁS Meixner Jan P11

Usnesení

10.

Fond pro poskytování příspěvků SVJ
na provedení regenerace bytových domů

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

11.

Odpis pohledávky ve výši 176.665,-- Kč
za panem P.K. a panem P.K.

ZÁS Meixner Jan P11

Usnesení

12.

Pořízení nájemních bytů Městskou částí
Praha 11

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

Usnesení

13.

Bezúplatný převod hasičského vozu SDH Praha 11 pro MČ Praha - Čakovice

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

Usnesení

Body č. 14 - 46 se budou projednávat v bloku jako
PEVNÝ BOD od 14:00 hod

14.

Revokace usnesení 20/17/Z/2012 ze dne 10.9.2012 o podstatných náležitostostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531  v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1531/021

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

15.

Revokace usnesení ZMČ č. 36/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek
v ul. Brandlova 1641 v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1641/079

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

16.

Revokace usnesení 38/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostostech úplatného převodu bytových jednotek
v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506
a č.p. 1507, vše v k.ú. Chodov- bytová jednotka
č. 1506/30

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

17.

Revokace usnesení ZMČ č. 35/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek
v ul. Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1620/20

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

18.

Revokace usnesení ZMČ č. 35/18/Z/2012 ze dne 19.11.2012 o podstatných náležitostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Michnova č.p. 1620  a č.p. 1621, k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1620/71

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

19.

Revokace usnesení ZMČ č. 21/17/Z/2012 ze dne 10.9.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535, k.ú. Háje - bytová jednotka č. 535/35

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

20.

Revokace usnesení 1104/27/R/2012 ze dne 7.11.2012 o podstatných náležitostostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, vše v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1507/23

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

21.

Revokace usnesení 07/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, vše v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1509/14

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

22.

Revokace usnesení č. 20/17/Z/2012 ze dne 10.9.2012 o podstatných náležitostostech úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531  v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1531/096

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

23.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1568, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

24.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bajkonurská č.p. 736, v k.ú. Háje

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

25.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 524, č.p. 525 a č.p. 526 v k.ú. Háje

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

26.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

27.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1567, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

28.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

29.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1512, č.p. 1513 a č.p. 1514, vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

30.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1566, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

31.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1389, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

32.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1390, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

33.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

34.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1388, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

35.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Valentova č.p. 1744, k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

36.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Podjavorinské č.p. 1601,
v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

37.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

38.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Steinerova č.p. 735, v k.ú. Háje

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

39.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535, vše v k.ú. Háje

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

40.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova č.p. 1641, v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

41.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Brandlova  č.p. 1383, č.p. 1384 a č.p. 1385, vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

42.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Mikulova č.p. 1571, č.p. 1572, č.p. 1573 a č.p. 1574, vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

43.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 521, č.p. 522 a č.p. 523, vše v k.ú. Háje

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

44.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Majerského č.p. 2034, č.p. 2035 a č.p. 2036,

vše v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

45.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392,
v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

46.

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531,

v k.ú. Chodov

ZÁS Belaník Josef P11

Usnesení

PEVNÝ BOD - 16:20 HOD

47.

Rozpočet a finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2013 a rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2018

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

Usnesení

48.

Rozpočtové opatření č. 1/13 – zvýšení rozpočtu z prostředků minulých let (dotace r. 2012 z obdrženého odvodu z VHP a jiných THZ za 3. čtvrtletí 2012)

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

Usnesení

49.

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury na rok 2013 - I. kolo

ZÁS Bílek Vítězslav P11

Usnesení

50.

Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast školství na rok 2013

Mráz Jaroslav P11

Usnesení

51.

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2013 na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

Usnesení

52.

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2013 na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11

ZÁS Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. P11

Usnesení

53.

Stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11 pro rok 2013

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

Usnesení

54.

Plnění úkolů ZMČ za rok 2012

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

Informace s projednáním

55.

Výbory ZMČ; informace o činnosti výborů; personální změny

56.

Dotazy, podněty a připomínky

57.

Informace

58.

Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období  od 12.9.2012
do 31.12.2012

ZÁS Štampachová Eva Ing. P11

Informace bez projednání

59.

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 11 za IV. čtvrtletí 2012

STA Mlejnský Dalibor Mgr. P11

Informace bez projednání

21.1.2013 10:49:18 | přečteno 1883x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load