Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace k datovým schránkám

O zavedení datových schránek jsme byli všichni včas informováni prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Od 1. července, kdy byl spuštěn informační systém datových schránek, registrujeme dotazy na způsob jak a kde si datovou schránku zřídit a kdo je nebo není povinen si ji založit.

 • Na úřadu MČ Praha 11 vám ochotně pomohou se zřízením datové schránky v Informačních kancelářích ÚMČ v Ocelíkově nebo v Šustově ulici.
 • Odpovědi na své dotazy můžete také získat v pracovních dnech v době od 8 do 18 hodin na infolince 270 005 200, kterou zřídilo Ministerstvo vnitra právě k tomuto účelu.
 • Vše co potřebujete a chcete vědět o datových schránkách, včetně potřebných formulářů, najdete na webových stránkách www.datoveschranky.info, odkud vybíráme několik základních nejčastějších dotazů a odpovědí.
 • Kdo může a kdo musí mít datovou schránku? Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně také bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, naopak zřízení je povinné pro orgány veřejné moci.
 • Jak si schránku zřídit a jak ji používat? Žádost o datovou schránku - Ke zřízení datové schránky je potřeba vyplněná žádost. Formuláře ke stažení budou k dispozici na zmíněných webových stránkách www.datoveschranky.info

  Jaké jsou možnosti způsobu podání žádosti o datovou schránku?
  Osobně - vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.

  Poštou - vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra.
  Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.

  Elektronickou poštou - elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v případě posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zasílání žádosti bude zveřejněna.

  Kontaktní místo Czech POINT - žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy.


  Jaké náležitosti musí žádosti o datovou schránku splňovat?

Fyzická osoba

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby

Podnikající fyzická osoba

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
 • rodné příjmení
 • den, měsíc a rok narození
 • místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
 • státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem ČR
 • identifikační číslo ekonomického subjektu
 • bylo-li přiděleno místo podnikání, popřípadě sídlo, žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby

  Právnická osoba
 • název nebo obchodní firma
 • identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen
 • adresa sídla
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • stát registrace nebo evidence právnické osoby
 • žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

Orgán veřejné moci

 • bezodkladně po jejich vzniku
 • k identifikaci slouží identifikátor datové schránky orgánu veřejné moci
 • notáři a soudní exekutoři - bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence
 • Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci
 • Pro orgány městské části hl.m. Prahy se zřizuje jedna datová schránka OVM
 • Pro orgány městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města se zřizuje jedna datová schránka OVM
 • vedoucí orgánu veřejné moci: hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy, starosta obce, starosta městské části hl.m. Prahy a starosta městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města.

  Zřízení datové schránky právnické osobě:
 • Právnické osobě zapsané do obchodního rejstříku bude datová schránka zřízena automaticky.
 • Právnické osoby, zapsané do OR ke dni nabytí účinností zákona, tedy k 1. 7. 2009, bude schránka zřízena do 90 dnů od tohoto data. Právnické osobě, zapsané do OR po tomto datu bude datová schránka zřízena bezodkladně poté, co bude zapsána do obchodního rejstříku.
 • První přihlašovací údaje budou zaslány poštou (v papírové podobě) do vlastních rukou statutárnímu
 • orgánu právnické osoby, respektive jeho členům4. U většiny společností nevyřizuje korespondenci
 • statutární orgán, proto je dále popsáno jak právo přístupu k datové schránce delegovat dále.
 • Schránka bude aktivována buď prvním přihlášením některé oprávněné osoby, nebo pokud se nikdo do schránky nepřihlásí pak uplynutím 15 dnů od doručení přístupových údajů. Od té chvíle je schránka zpřístupněna a je možné do ní doručovat.

Pokud nemáte připojení k internetu, Vaši datovou schránku aktivujete na pobočkách Czech POINT.


7.7.2009 16:42:36 | přečteno 3719x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load