I druhý týden příměstského tábora se vydařil

Přestože se tento týden počasím příliš nevyvedl, dětem na příměstském táboře, který pořádá městská část Praha 11, to moc nevadilo.

V pondělí museli instruktoři kvůli dešti upustit od odpoledního programu lanových aktivit a vrátit se do tělocvičen. Tam děti soutěžily, dováděly a kreslily. V úterý je potěšila návštěva v botanické zahradě, kde pro mě byla největší zajímavostí japonská zahrada. Moc je zajímalo, jak je možné, že se tak rychle dostaly do „Japonska“.

Ve středu byly na programu míčové sporty a soutěže. Ve čtvrtek společně s instruktory a lesníky zamířili v Milíčovského lesa a kráčeli po stopách Bořka lesáka. Poznávali stromy a rostliny a za odměnu je čekala odměna v podobě diplomu. Dnešní den se všichni vydali za pokladem Aztéků. Účastníci plnili různé úkoly, stavěli týpí a nakonec našli truhlu plnou sladkostí.

Příměstského tábora se v tomto týdnu zúčastnilo 211 dětí.

Pro zájemce je ve všedních dnech připraven až do 29. srpna vždy od 7 do 18 hodin zábavný i poučný program. Jeho součástí jsou lanové aktivity, celodenní výlet s návštěvou kulturních památek i přírodních rezervací, míčové a jiné hry, soutěže a celodenní dobrodružná hra s dobýváním hradu a hledáním pokladu.

Dítě můžete vždy 7.00 do 8.30 hodin odevzdat zkušeným instruktorům v Základní škole K Milíčovu nebo Základní škole Mikulova (podle toho, které místo máte blíže) a vyzvednout od 17 do 18 hodin na tomtéž místě.

Cena jednoho dne je 100 korun. V ceně je zahrnuta svačina, oběd, vstupy, doprava a program. Přihlášku můžete vyplnit elektronicky http://primestsketabory.sportlines.cz/prihlaska/, nebo ji doručit osobně na podatelnu Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 1/672, 149 41 Praha 4, nebo zaslat na adresu: Příměstský tábor, podatelna Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 1/672, 149 41 Praha 4.

V případě odeslání přihlášky prostřednictvím internetu, organizátoři prosí zákonného zástupce dítěte, aby počítal s tím, že první den při nástupu dítěte na příměstský tábor bude potřeba podepsat přihlášku osobně.

Bližší informace můžete získat na tel. čísle 773 020 511 (Mgr. Svatopluk Čech) nebo 724 184 726 (Ing. Eva Štampachová - zástupkyně starosty městské části Praha 11), případně na e-mailu: info@sportlines.cz

Příměstský tábor 2. týden

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 001

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 002

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 003

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 004

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 005

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 006

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 007

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 008

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 009

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 010

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 011

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 012

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 013

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 014

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 015

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 016

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 017

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 018

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 019

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 020

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 021

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 022

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 023

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 024

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 025

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 026

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 027

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 028

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 029

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 030

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 031

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 032

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 033

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 034

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 035

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 036

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 037

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 038

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 039

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 040

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 041

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 042

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 043

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 044

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 045

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 046

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 047

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 048

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 049

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 050

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 051

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 052

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 053

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 054

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 055

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 056

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 057

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 058

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 059

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 060

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 061

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 062

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 063

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 064

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 065

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 066

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 067

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 068

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 069

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 070

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 071

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 072

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 073

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 074

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 075

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 076

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 077

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 078

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 079

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 080

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 081

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 082

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 083

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 084

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 085

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 086

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 087

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 088

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 089

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 090

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 091

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 092

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 093

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 094

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 095

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 096

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 097

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 098

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 099

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 100

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 101

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 102

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 103

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 104

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 105

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 106

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 107

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 108

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 109

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 110

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 111

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 112

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 113

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 114

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 115

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 116

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 117

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 118

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 119

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 120

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 121

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 122

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 123

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 124

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 125

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 126

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 127

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 128

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 129

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 130

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 131

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 132

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 133

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 134

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 135

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 136

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 137

 

Příměstský tábot 080707 080711 2 týden 138

 
 
Vytvořeno 11.7.2008 14:40:41 - aktualizováno 11.7.2008 14:42:17 | přečteno 2915x | PaedDr. Josef Škvor
load