Hledáte pro svého šesťáka dobrou školu?

Proč to nezkusíte v ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782? Škola již delší dobu otvírá vždy jednu výběrovou šestou třídu. Jejím smyslem je poskytnout odpovídající péči nadaným dětem, umožnit jim rozvíjet své schopnosti, získat vzdělání na úrovni víceletého gymnázia. Ohlasy od žáků i rodičů jsou velmi pozitivní, žáci z těchto tříd se bez problémů dostávají na zvolené školy a i na nich jsou úspěšnými studenty. Právě tyto dobré zkušenosti a úspěchy absolventů nás vedou k tomu, abychom svoji nabídku ještě rozšířili.

 • Ve školním roce 2009/2010 budeme opět otvírat třídu s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a druhého cizího jazyka.
 • Podmínkou přijetí do této „matematické“ třídy je úspěšné vykonání vstupního testu.
 • Rádi bychom otevřeli i další specializovanou třídu - pro žáky, kteří nejsou orientováni na matematiku, spíše je baví humanitní předměty, rádi čtou, zajímá je historie, chtěli by si vyzkoušet hraní divadla, nebo třeba život lidí v minulých dobách. Tato třída s rozšířenou výukou humanitních předmětů by měla vyjít jejich zájmům a schopnostem vstříc.
 • Vstup do ní není podmíněn žádným testem, stačí přihlásit se.
  Základní škola Campanus je známá také díky sportovním výkonům dětí, vynikající výsledky v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích jsou dokladem toho, že tělesná výchova má ve škole důležité postavení. Proto jsme se rozhodli otevřít třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (florbal, atletika), která bude sportovní talenty rozvíjet zcela plánovitě a umožní žákům realizovat se v další oblasti. Ani do této třídy nebudou nutné žádné vstupní testy.
 • Od února do dubna 2009 nabízíme žákům 5. ročníků přípravné kurzy do výběrové třídy naší školy či na víceletá gymnázia.
 • Kurzy z českého jazyka a matematiky se budou konat vždy ve středu od 14,30 do 16,40 hodin. Přihlášku do kurzu najdete na webových stránkách školy.
  Bližší informace můžete získat na tel. čísle 271 913 695. Upozorňujeme, že žáky všech tříd se mohou stát i děti z jiných škol. Škola přijímá přihlášky do 30. dubna 2009, i tuto přihlášku najdete na našich webových stránkách.
 • ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
  www.campanus.cz

Vytvořeno 16.2.2009 14:05:31 | přečteno 2436x | Dana Foučková
load