Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Dobrovolní hasiči hodnotili rok 2011

V pátek 10. 2. 2012 proběhla v Jihoměstském pivovaru už 117. Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov.

Všichni zúčastnění byli seznámeni s výroční zprávou za rok 2011, kterou přednesl starosta sboru Vladimír Klíž. Dále byla přednesena zpráva o hospodaření sboru a zpráva mandátové komise, revizní rady a také byl představen plán činnosti na rok 2012.  Proběhly také doplňující volby do výboru SDH.

Zúčastnilo se i několik vzácných hostů, např. vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení magistrátu hl. m. Prahy Ing. Rostislav Guth, vedoucí oddělení krizového řízení odboru kanceláře starosty MČ Praha 11 Mgr. Pavel Krčílek, starosta Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy Jindřich Riesner a velitel Hasičské stanice č. 4 HZS hl. m. Prahy Mgr. Tomáš Horský. Zúčastnili se i členové sousedních sborů z Kunratic, Horních Měcholup a také zástupci spřátelených podnikových sborů HZS DP a HZS SŽDC.

Na závěr budu citovat pár informací z výroční zprávy za rok 2011:

  • sbor pořádal již 30. Letní tábor na Velké Chyšce a zajišťoval také schůzky oddílu mladých hasičů.
  • ve sboru působí oddíl mladých hasičů, který se v loňském roce sešel na 40-ti pravidelných schůzkách a zúčastnil se soutěží v rámci celé Prahy.
  • v zásahové jednotce působí 23 členů a členek, jednotka disponuje 3 cisternovými automobilovými stříkačkami, z nichž jedna prochází rekonstrukcí. Byl zakoupen dodávkový automobil Citroen Jumper především pro dopravu členů oddílu mladých hasičů.
  • zásahová jednotka v loňském roce řešila celkem 14 mimořádných událostí a jedenkrát držela pohotovost na Hasičské zbrojnici v Bohúňově ulici. Šest událostí se týkalo požárů, třikrát jsme byli vysláni k čerpání vody, čtyřikrát jsme byli požádáni o technickou pomoc a jednou se jednalo o planý poplach.
  • jednotka se říjnu zúčastnila velkého cvičení HOLEŠOVICE 2011, kde měla společně s dalšími jednotkami dobrovolných hasičů za úkol uvést v činnost protipovodňové opatření v nově vybudovaném úseku od Libeňského mostu až k podjezdům ve Stromovce.

Košárek Jiří

Velitel SDH Praha 11 - Chodov

13.2.2012 11:19:29 | přečteno 2251x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load