Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Díky projektu bylo opraveno osvětlení v podchodech poblíž školy

V letošním školním roce se děti na ZŠ Pošepného zapojily do projektu, který řeší dopravní situaci některých pražských škol. Začátkem února se uskutečnilo již druhé setkání nad projektem Bezpečné cesty do školy. Schůzky se zúčastnily zástupkyně projektu z řad občanského sdružení Pražské matky, které se zaměřuje na zlepšování životního prostředí a které celý program iniciovalo.

Neobešli bychom se však bez zástupců Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 11, Městské policie Prahy 11 a dopravního projektanta, kteří výrazně pomáhají. Schůzku organizovala ředitelka školy Mgr. Dagmar Havlíčková a vedoucí školního projektu Mgr. Zdeněk Kleisner. Zájem o celou akci mají i rodiče zastoupeni ing. Marií Kneselovou a Janou Eliášovou. Hlavní zásluhu na uskutečňování projektu mají žáci byli reprezentováni Eliškou Brožkovou a Terezou Šverclovou ze školního parlamentu.

Účelem této schůzky bylo předání školní mapy a výsledků dopravního výzkumu dopravnímu projektantovi ing. Květoslavu Syrovému. Školní mapa vznikala na základě dotazníků, ve kterých žáci i rodiče zakreslovali nebezpečná místa a dopravní situace, které mohou děti ohrozit cestou do školy nebo na zájmový kroužek. Děti vše vyfotografovaly a vytvořily prezentace, které celý jejich výzkum vysvětlují a dokumentují.

V rámci šetření byla žáky za nejproblematičtější místa označována: zatáčka u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatka ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu a podchod samotný v ulici Krejnická, přechod a podchod v ulici Blatenská. Děti konstatovaly, že dopravní situace v okolí podchodu není bezpečná a podchod není osvětlený.

Všichni vyslechli náměty žáků velmi pozorně a nyní bude na odbornících, aby byla navržena opatření ke zlepšení situace, což je úkol pro projektanta ing. Syrového.  Budeme si přát, aby se našly i finanční prostředky na realizaci celého programu a děti se cítily v okolí svého bydliště bezpečněji. Budou následovat doprovodné akce projektu: podporujeme zdravý životní styl našich dětí organizací pěších výletů do přírody, společnými cyklovyjížďkami i projektem o první pomoci.

První výsledky spolupráce s Městskou částí Praha 11 na sebe nenechaly dlouho čekat: bylo opraveno osvětlení v podchodech poblíž školy, což vítají všichni obyvatelé sídliště.

Hana Grafnetrová
zástupkyně ředitelky
 

4.3.2013 10:06:00 | přečteno 1198x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load