Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Diagnostický den

Na Základní škole a Mateřské škole Chodov, Květnového vítězství 57, proběhne den s pedagogicko-psychologickou diagnostikou rozumových schopností dětí od 2,5 do 17 let.

V sobotu 21. ledna 2012 od 8:00 do 17:00 hodin Základní škola Chodov realizuje skupinovou integraci mimořádně nadaných žáků na 1. stupni školy již od r. 2007. Učitelé jsou proškoleni a kvalifikovaní v práci s mimořádně kognitivně nadanými žáky, realizují obohacující styl vzdělávání. Na základě výsledků testů z psychologické diagnostiky může být dítě po potvrzení školní zralosti a dalších náležitostí pedagogicko-psychologickou poradnou zařazeno do speciálního programu školy pro nadané žáky.

Zájemci tak mohou zjistit aktuální schopnosti svých předškoláků včas, ještě před dobou zápisů na základní školy. V rámci programu diagnostického dne získají možnost:

- zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů svých dětí; testování zajišťují poradenští pracovníci, kteří mají zkušenosti s diagnostikou nadaných dětí. Výsledek testování předškoláků je směrodatný i pro vstup dítěte do studijní skupiny pro nadané žáky; pro starší žáky (od 8 do 15 let) je výsledek vhodný k posouzení studijních schopností a směru výběru další vzdělávací dráhy

- udělat si představu o vhodných odpoledních aktivitách pro své potomky, které jsou nabízeny ZŠ Chodov, Centrem nadání a Mensou

- být informováni o vhodných výchovných strategiích a vzdělávací péči o své děti z pohledu zkušených psychologů a pedagogů.

Další info viz dokument ikona souboruzde.


Zápis do 1. tříd a předzápisová škola nanečisto

Předzápisová škola nanečisto proběhne 18. ledna 2012 od 15.30 do 17 hodin.

Zápis do 1. tříd bude probíhat ve dnech 24. ledna 2012 od 14.30 do 18 hodin a 25. ledna 2012 od 15 do 17.30 hodin v přízemí hlavní budovy.

7.12.2011 - aktualizováno 6.1.2012 13:13:15 | přečteno 2020x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load