Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Diagnostický den pro mimořádně nadané děti

Centrum nadání o.s. (www.centrumnadani.cz) a Mensa České Republiky (www.mensa.cz) vás srdečně zvou na Diagnostický den s pedagogicko-psychologickou diagnostikou mimořádného nadání dětí od 2,5 do 15 let, jenž se koná v sobotu 16. ledna 2010 od 9 do 17 hodin v budově ZŠ a MŠ Chodov, Kětnového vítězství 57, Praha 4

Program bude věnován především diagnostice a aktivitám pro nadané děti v předškolním a mladším školním věku. Základní škola a mateřská škola Chodov podle svého školního vzdělávacího programu věnuje dlouhodobě zvýšenou péči mimořádně nadaným dětem.
Nevytváří žádné speciální třídy, ale vše je řešeno cestou integrace mimořádně nadaných v běžných kolektivech, prací ve skupinách, rozvojem nadání každého žáka s využitím moderních vyučovacích metod, didaktické techniky. Na výuce vybraných hodin se podílí zkušený pedagog spolu s asistentem, aby byl zajištěn skutečně individuální přístup.

DDChodov_Mensa - 04012010

V rámci programu diagnostického dne získáte možnost:

  • zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů vašich dětí; testování zajišťují kvalifikovaní pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, kteří jsou proškoleni v problematice péče o nadané děti
  • výsledek testování předškoláků bude pro nás směrodatný i pro případné zařazení dítěte do speciálního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Chodov; pro starší žáky je výsledek vhodný k posouzení studijních schopností a pro výběr další vzdělávací dráhy
  • udělat si představu pro své potomky o vhodných odpoledních aktivitách, které jsou nabízeny ZŠ a MŠ Chodov a Centrem nadání
  • být informováni o vhodných výchovných strategiích a vzdělávací péči o své děti z
    pohledu zkušených psychologů a pedagogů

Ceny služeb:

  • komplexní diagnostika dětí předškolních Kč 790
  • školního věku: Kč 390
  • vstupní testování Mensy ČR: Kč 290

On-line přihlašování na tuto akci na webové stránce: www.centrumnadani.cz. Bez předběžného přihlášení je možné přijít, ale nebudete mít jistotu, že na vás při individuálních testech přijde řada. Vstupní testování do Mensy je od 5 let (tedy i pro dospělé). Děti mladší 15 let potřebují k testování přítomnost nebo svolení zákonného zástupce, předškoláci budou vyšetřeni pouze v doprovodu rodičů (zákonných zástupců).

V případě, že se nemůžete přihlásit elektronicky nebo máte zájem o další informace kontaktujte Základní školu a mateřskou školu Chodov, Květnového vítězství 57, tel. 272926214, e-mail: chodov@zskv.cz

5.1.2010 10:38:06 | přečteno 3228x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load