Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Dětské rybářské závody v Újezdě u Průhonic - doplněno o fotografie a zhodnocení s výsledky !!!

Městská část Praha 11, městská část Újezd u Průhonic a občanské sdružení Požerák pořádaly v sobotu 12. června 2010 od 10 hodin, na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic, 3. ročník dětských rybářských závodů.

LOGO Praha 11Újezd u Průhonic - znak

Zhodnocení s výsledky:

V rybářském ráji
Tak se muselo cítit 52 dětských závodníků, kteří se dne 12.6.2010 zúčastnili 3.ročníku dětských rybářských závodů na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic. Jde již o tradiční akci, kterou každoročně pořádají MČ Praha 11, MČ Praha - Újezd a občanské sdružení Požerák.

I přes pěkné počasí asi nikdo z doprovázejících rodičů nebo příbuzných nepředpokládal, že 52 dětí bez předchozího rybářského výcviku a většinou s půjčeným vybavením bude schopno celkem ulovit 36 kaprů o délce větší než 42 cm, 38 kaprů menších a 17 dalších ryb, většinou karasů a plotic. Hmotnostně jde o množství ryb, které představuje cca 130 kg a to je už pořádné množství.

Prvních 10 závodniků dosáhlo následujících výsledků, uváděných v cm (délka ryby je měřena od hlavy ke konci ocasu a jako nástraha se používala vařená těstovina- kolínko nebo houska) :
pořadí Jméno závodníka Celková délka ulovených ryb v cm:

1. Jakub Svatek (celkem 17 chycených ryb) 597
2. Radim Jirmus 272
3. Adam Exner 241
4. Karel Jadwiszcok 234
5. Daniel Fiksa 213
6. Matěj Nevařil 160
7. Josef Janovský 143
8. Timon McLean 123
9. Michaela Rohlíková 121
10. Daniel Holas 118

Každý z umístěných dostal pěknou cenu, většinou rybářské pruty, navijáky, další rybářské potřeby a samozřejmě diplom. Výkon vítěze zaslouží mimořádné ocenění, protože jen málo vítězů i v soutěžích dospělých profesionálů se může pochlubit podobným výsledkem.

Radost měl i Miloš Hakl, který ulovil největší rybu a to kapra o délce 62 cm, jehož hmotnost se blížila 6 kg. Zdolání ryby provedl profesionálně a byl tak po zásluze odměněn pěknou cenou za největší chycenou rybu.

Za pozornost stojí i sportovní duch mnohých závodníků, kteří i přesto, že si mohli kapra nad 42 cm ponechat, se rozhodli jej vrátit zpět do vody. Z 36 měrných kaprů tak bylo puštěno zpět 18, tedy přesná polovina. Také všechny ostatní neměrné ryby byly šetrně vráceny vodě.

Závodníci byli povzbuzováni nejen svým doprovodem, ale i řadou diváků na hrázi, kteří se zájmem sledovali jejich výkony. Celkem přihlíželo asi 200 osob, nad regulérností závodu dohlíželo 8 rozhodčích a průběh závodů byl poprvé komentován prostřednictvím ozvučení profesionálním moderátorem.

Občerstvení pro závodníky (párky v rohlíku, několik druhů zmrzlin a limonáda) bylo poskytováno zdarma, doprovodu i divákům chutnaly klobásy a špekáčky (teplé přímo z udírny) , vyrobené speciálně pro tyto účely firmou RADEV,s.r.o. a také pivo - ležák Ježek z Jihlavy, značka vyráběná a distribuovaná společností K Brewery Trade, a.s.

Vzhledem k častým dotazům doprovodu i diváků na možnost rybolovu pro dospělé (i pro ty, co nevlastní rybářský lístek) ještě uvádíme, že podrobnosti o obsádce a lovu na tomto rybníku jsou na www.rybari-ujezd.cz .

Věříme, že i příští ročník akce „Dětské rybářské závody“ vydaří tak, jako ten letošní.

A ještě několik fotografií z letošního ročníku...

Rybářské závody 12062010 1, obrázek se otevře v novém okněRybářské závody 12062010 2, obrázek se otevře v novém okněRybářské závody 12062010 3, obrázek se otevře v novém okně
Rybářské závody 12062010 4, obrázek se otevře v novém okněRybářské závody 12062010 5, obrázek se otevře v novém okněRybářské závody 12062010 6, obrázek se otevře v novém okně
Rybářské závody 12062010 7, obrázek se otevře v novém okněRybářské závody 12062010 8, obrázek se otevře v novém okněRybářské závody 12062010 9, obrázek se otevře v novém okně


Přihlášení závodníků probíhá na formuláři, který je k dispozici na:
 • ÚMČ Praha 11, odbor školství a kultury, Vidimova 1324, kancelář č. 415
 • ÚMČ Praha - Újezd, Kateřinské nám. 465/1

ikona souboruDětské rybářské závody - přihláška
ikona souboruDětské rybářské závody - přihláška

Po odevzdání vyplněného formuláře osobně na prvých dvou adresách obdrží závodník svůj závodní průkaz. Závodník při závodech však musí mít doprovod dospělé osoby a nesmí být mladší tří a starší 14 let. Pokud nebude mít závodník vlastní náčiní, bude mu zapůjčeno. Registrace je přímo u rybníka od 9,30 hod.

Nástraha je jednotná a bude vydána každému závodníkovi v dostatečném množství. Ulovené ryby vrací závodník vodě po změření jejich délky a zapsání do závodního protokolu. Jednu ulovenou ušlechtilou rybu si závodník může ponechat, pokud dosahuje minimální míry stanovené závodním řádem. Maximální míra ponechané ryby nesmí překročit 62 cm. Bílá ryba, t.j. cejn, plotice, karas a pod. patří po změření závodníkovi, pokud si ji chce ponechat bez ohledu na počet ulovených ks.. Podrobnější informace jsou v závodním řádu.

Dopravní spojení městskými autobusy č. 324, 363 a 385 od stanice Opatov a nebo vlastní dopravou z Opatova ulicí ke Kateřinkám a následně Formanskou přímo na hráz rybníka. Prvých 10 závodníků bude oceněno hodnotnými věcnými cenami ihned po ukončení lovu.

Občerstvení závodníků zdarma, občerstvení doprovodu zajištěno.

Dětské rybářské závody 1, obrázek se otevře v novém okněDětské rybářské závody 2, obrázek se otevře v novém okně
Dětské rybářské závody 3, obrázek se otevře v novém okněDětské rybářské závody 4, obrázek se otevře v novém okně

Závodní řád

 • Prezentace
  Závodník doprovázený dospělou osobou předloží na prezentačním místě průkaz závodníka a rozhodčí jej dovedou na přidělené lovné stanoviště. Současně obdrží každý závodník kelímek s nástrahou, kterou je povinný používat. Lov na jiné nástrahy je zakázán. Zakázán je také lov mimo určené stanoviště (sektor), pokud změna nebude odsouhlasena rozhodčím
 • Eventuální zapůjčení udice
  Závodníci, kteří nemají vlastní udici si ji mohou zapůjčit .V případě většího počtu zapůjčených udic může být při zapůjčení ještě vybírána vratná záloha.
 • Vlastní lov
  Závodník může lovit pouze na jeden prut, opatřený jedním návazcem (jeden háček na udici). Povolen je lov na plavanou a nebo na těžko, dle rozhodnutí závodníka. Dospělá osoba tvořící doprovod může být závodníkovi nápomocna při sestavování udice, nahazování a dalších podobných činnostech, ne však při vlastním zdolávání ryby.
  Závodník, který zasekl rybu a zdolává ji, upozorní zvednutím ruky a nebo hlasem na tuto skutečnost příslušného rozhodčího. Ten zdolanou rybu podebere, vyprostí háček, změří a zapíše do závodnického průkazu její délku. Pak ji buď vrátí vodě a nebo si závodník ponechá.
  Ponechaná ušlechtilá ryba musí mít minimální míru (tj. kapr 42 cm a amur 50 cm a nesmí překročit maximální míru 60 cm. Dravce a úhoře si ponechat nelze . Rybu si je možné ponechat jen ve vezírku s kruhy a nebo odložit do připravené kádě. Ponechanou rybu již není možné dále vyměňovat za větší.
  Je v zájmu závodníka přivolat rozhodčího při každé chycené rybě - jinak nebude zapsána do závodnického průkazu a závodník může být vyloučen.. Pokud bude náhodně uloven dravec na použitou nástrahu, jeho ulovení se normálně započítává.
  Závodník nesmí užívat jinou než přidělenou vidličku (pokud nemá vlastní) , je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat okolní rostlinstvo a nebo znečišťování lovného místa.
  Dospělý doprovod odpovídá za chování závodníka a jeho bezpečnost., pořadatel nenese žádnou odpovědnost za zranění závodníka či doprovodu a nebo za škody, způsobené těmito osobami třetí osobě.
  Doprovod a závodník svoji účastí v závodě souhlasí se svým fotografováním, eventuelně natáčením se strany medií.
  Je povoleno krmení ryb
 • Hodnocení výsledků
  Po ukončení závodu je závodník povinný odevzdat závodní průkaz rozhodčímu. Kolegium rozhodčích zpracuje do 10 minut výsledky určí vítěze závodu a další 4 umístěné. Vítězí ten závodník, který dosáhne nejvyššího součtu v délce ulovených ryb, bez ohledu na jejich hmotnost, druh a lovné míry. Pořadí ostatních závodníků od 10 místa se dále nezveřejňuje.
  Prvých 10 závodníků + další 2 bude oceněno diplomem a obdrží následující ceny :
  • 1. místo - rybářský prut s navijákem
  • 2. místo - rybářský prut s navijákem
  • 3. místo - rybářský prut
  • 4. místo - naviják
  • 5. místo - naviják
  • 6. až 10 místo - různé rybářské potřeb
  • Zvláštní cena za největší chycenou rybu - naviják
  • Diplom pro nejmladšího účastníka, který chytí alespoň jednu rybu - věcná cena

Akci je zajištěna odpovídající publicita, bude fotografována a natáčena.

Více informací na www.praha-ujezd.cz/338/detske-rybarske-zavody

ikona souboruDětské rybářské závody


27.5.2010 10:28:59 - aktualizováno 22.6.2010 11:08:43 | přečteno 2990x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load