Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Deratizace na území MČ Praha 11 v roce 2011

Každý vlastník nemovitosti, tj. i vlastník pozemku, má zákonnou povinnost zajistit ochrannou deratizaci při zvýšeném výskytu škodlivých myšovitých hlodavců.

I v letošním roce proběhne na pozemcích ve vlastnictví a správě hl. m. Prahy cyklická deratizace, a to podle podrobného časového a územního harmonogramu, který připravuje Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen“HS HMP“) ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi, odborem zdravotní péče Magistrátu hl. m. Prahy a příslušnými deratizačními firmami. Deratizace bude prováděna jak na povrchu tak i v kanalizační síti, aby se co nejúčinněji podařilo zredukovat výskyt myšovitých hlodavců. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle standardní metodiky ochranné deratizace. Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje pro území MČ Praha 11 HS HMP, Pobočka jih, Němčická 8/1112, Praha 4, tel. 261 260 537, na kterou se můžete obracet s Vašimi případnými dotazy k této problematice.

Deratizaci na objektech a plochách ve správě MČ Prahy 11 zajišťuje Odbor správy majetku Úřadu MČ Praha 11 prostřednictvím správních firem souběžně s harmonogramem Magistrátu hl. m. Prahy, aby deratizace byla účinná na co největší ploše městské části.

Za účelem maximální úspěšnosti celé akce na území MČ Praha 11 vyzýváme též všechny majitele ostatních bytových objektů i firemních objektů a ploch k zajištění deratizace při zvýšeném výskytu myšovitých hlodavců a všechny občany MČ Prahy 11 k součinnosti včetně odstraňování zdrojů potravy v okolí kontejnerových stání a likvidací míst vhodných pro hnízdění potkanů.

Výskyt myšovitých hlodavců na veřejně přístupných pozemcích a jejich co nejpřesnější lokalizaci můžete nahlásit Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11 (Ing. Zdeňka Hanzelová, hanzelovaz@p11.mepnet.cz, tel. 267 902 357), který podnět postoupí dále odpovědným subjektům, neboť není příslušným orgánem státní správy v ochraně veřejného zdraví a nemůže vykonávat dozor nad dodržováním zákonných povinností v oblasti deratizace.

Územní a časový harmonogram deratizace pro Prahu 11:

4.4. - 15.4.2011
Háje, Opatov, metro Háje, okolí Galaxie, Kosmická, U Modré školy, okolí Hviezdoslavova, metro Opatov - zel. plochy, Litochlebské nám., Ke Stáčírně, sídliště Litochleby, Květnového vítězství, okolí Donovalská

16.5. - 3.6.2011
Chodov, Roztyly, Roztylské nám., metro Chodov, Poliklinika - okolí, Jírovcovo nám + okolí, U Kunratického lesa, metro Roztyly, sídliště Roztyly, Komárkova, Hrdličkova, Hněvkovského + okolí, zel. plochy okolo ulice 5. května, Augustinova, Dědinova, Gregorova + okolí

10.10. - 27.10.2011
Toto období bude využíváno na ošetření problémových míst, kde musí být, deratizační zásah několikrát opakován.

28.3.2011 15:25:49 | přečteno 2102x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load