Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Co mám dělat když…?

Vzhledem k tomu, že se na Úřad městské části Praha 11 obracejí občané s častými dotazy co s nalezenými zvířaty (ať zdravými či poraněnými), poskytujeme vám následující informace.

Co mám udělat, když najdu opuštěné, nebo evidentně zatoulané zvíře (psa, kočku)?

Troja, obrázek se otevře v novém okně

 • volejte útulek Magistrátu hl. města Prahy: Útulek pro opuštěná zvířata v Troji pro psy, Troja, V Zámcích 56, Praha 8, tel.: 233 554 242, 283 011 711,

Kočky, obrázek se otevře v novém okně

 • pro kočky - Útulek pro opuštěná zvířata, Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel.: 272 701 819, 272 705 656,
 • volejte Městskou policii hl. města Prahy: tel. 156,
 • volejte odchytovou službu Lary pro Prahu a Střední Čechy: tel. 605 189 844, odchyt psů za úplatu, v provozu 24 hodin denně, e-mail: odchyt.lary@seznam.cz,
 • obraťte se na Pražský spolek ochránců zvířat Pujmanové 1219/8, Praha 4, tel. 241 731 609, e-mail: psoz@seznam.cz, odchyt psů za úplatu, kastrace a vakcinace koček,
 • obraťte se na Azyl pro opuštěná zvířata, pí. Jaroslava Kladivová, U soutoku 10, 140 00 Praha 4, tel.: 603 932 930, záchytná stanice určená pouze pro malá plemena psů,
 • tuto skutečnost můžete nahlásit v pracovních dnech i odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324-1325, telefon: 267 902 331.

Co mám udělat, když se mi ztratí nebo zatoulá pes či kočka?

 • volejte útulek Magistrátu hl. města Prahy: Útulek pro opuštěná zvířata v Troji pro psy, Troja, V Zámcích 56, Praha 8, tel.: 233 554 242, 283 011 711,
 • pro kočky - Útulek pro opuštěná zvířata, Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel.: 272 701 819, 272 705 656,
 • tuto skutečnost můžete v pracovních dnech nahlásit i odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324-1325, tel.: 267 902 331, popř. městské policii na tel.: 156.

Co mám udělat, když najdu zraněnou nebo týranou kočku?

 • obraťte se na Útulek pro opuštěná zvířata, Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel.: 272 701 819, 272 705 656,
 • obraťte se na Sdružení na ochranu zvířat v Krajní nouzi - Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi pečuje pouze o zraněné a týrané kočky, Na pláni 31, 150 00 Praha 5, tel.: 246 024 181, pí. Petra Soběslavská,
 • tuto skutečnost můžete v pracovních dnech nahlásit i odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324-1325, tel.: 267 902 331, popř. městské policii tel.: 156.

Co mám udělat, když najdu zraněné zvíře?

obraťte se na Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicapované živočichy, Mezi Rolemi, 158 00 Praha 5, pí. Věra Aladzasová-Přibylová, tel: 602 205 070, e-mail: csop@ecn.cz, www.zs.praha.zde.cz.

Co mám udělat, když najdu zraněného ježka?

 • obraťte se na Záchrannou stanici pro nalezené ježky Všeradice 66, tel.: 311 684 185, 732 739 884, pí. Dvorská.

Co mám udělat, když najdu zraněného netopýra?

netopýr, obrázek se otevře v novém okně

 • obraťte se na sdružení Netopýr v nouzi, pomoc, odchyt poradenství ZO 11/30 Nyctalus Jasmínová 2665, 106 00 Praha 10, tel.: 607 642 634, 732 649 394, e-mail: nyctalus@email.cz, www.nyctalus.cz.

Co mám udělat, když najdu zraněného dravce nebo sovu?

Poštolka, obrázek se otevře v novém okně

Co mám udělat, když najdu zraněného rorýse?

Co mám udělat, když zjistím nadměrný výskyt myšovitých hlodavců (potkanů)? Kam ho mám nahlásit?

 • obraťte se na Hygienickou stanici hl. města Prahy, Němčická 8, Praha 4, tel.: 241 010 333 (MUDr. Turková), která se touto problematikou zabývá, nebo v pracovních dnech na odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, tel.: 267 902 331, který tuto informaci předá hygienické stanici hl. města Prahy.

Co mám udělat, když uvidím, že někdo zjevně týrá zvíře?

 • Při podezření na týrání zvířat se obraťte na Městskou veterinární správu v Praze, Na Kozačce 2, Praha 2, tel.: 222 512 496. Týrání zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Pokud se stanete svědky týrání, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit. Pokud je nutný okamžitý zásah, volejte městskou policii na tel. 156, v ostatních případech kontaktujte v pracovních dnech odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324 - 1325, telefon 267 902 331.

Co mám udělat, když najdu poraněné či mrtvé zvíře?

 • Na mrtvé, poraněné nebo podivně se chovající zvíře nikdy nesahejte. Obraťte se na Městskou veterinární správu, Na Kozačce 3, Praha 2, tel.: 222 512 496, příp. v pracovních dnech na odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324-1325, tel.: 267 902 331.

Může pes při venčení volně pobíhat?

 • Volné pobíhání psů ve veřejné zeleni je upraveno obecně závaznou vyhláškou hl. města Prahy o ochraně veřejné zeleně, která volné pobíhání psů ve veřejné zeleni zakazuje. Se psy je rovněž zakázáno vstupovat na dětská hřiště a pískoviště. Dohled nad dodržováním výše uvedených zákazů zajišťuje městská policie.

Jsem povinen uklidit po svém psu?

 • Povinnost uklízet psí exkrementy plyne z obecně závazné vyhlášky o čistotě na území hl. města Prahy, která zakazuje jakékoliv znečišťování veřejného prostranství a uvádí, že každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil. Porušení výše uvedených ustanovení postihuje městská policie. Pokud se vám nelíbí, že majitel po svém psu neuklízí, obraťte se na městskou policii Prahy 11. Kontakt na její jednotlivé příslušníky je k dispozici v Informačních centrech městské části.

Je majitel psa povinen předvést zvíře k očkování proti vzteklině?

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, stanoví chovateli povinnost předvést zvíře ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jedou za rok k očkování proti vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Chovatel je povinen zvíře, které poranilo člověka předvést k veterinárnímu vyšetření a poraněnému ve lhůtě 48 hodin předat potvrzení o platnosti očkování psa proti vzteklině.
3.8.2007 11:55:31 | přečteno 11135x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load