Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Chystáte se v létě na dovolenou se svými dětmi?

Upozorňujeme občany, že překračovat státní hranice České republiky je možné pouze s platným cestovním dokladem. K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze místo cestovního pasu využít i občanský průkaz.

Zápisy dětí mladších 10 let do cestovního pasu rodiče se přestaly provádět dne 30. 06. 2011 a stávající jsou platné pouze do 26. 06. 2012.

Máte-li v plánu cestovat do zahraničí se svými dětmi, dostavte se včas se svým synem či dcerou na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, které pro občany s trvalým pobytem v Městské části Praha 11 sídlí v Praze 4, Vidimova ulice 1324, a požádejte o vydání cestovního pasu. Vyhnete se tak dlouhým čekacím lhůtám a frontám, které se každoročně před prázdninami tvoří.

K vydání cestovního pasu pro nezletilé dítě je zákonný zástupce povinen předložit rodný list dítěte, popř. svůj rodný list (kvůli ověření státního občanství České republiky), v případě, že dítě bylo držitelem cestovního pasu, odevzdat původní cestovní pas. Dítěti na místě pořídíme snímek obličeje, staršímu 12 let sejmeme i otisky prstů, žádost o vydání cestovního pasu vytiskneme, dítě školou povinné žádost podepíše a zákonný zástupce zkontroluje všechny údaje a jejich správnost stvrdí podpisem. Správní poplatek za vydání cestovního pasu pro dítě mladší 15 let se vybírá v hotovosti při podání žádosti, jeho výše činí 100,- Kč, platnost dokladu je 5 let.

Nově můžete využít možnosti požádat o vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let. K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je třeba předložit rodný list občana, jemuž má být průkaz vydán a rodný list zákonného zástupce, potřebný k ověření státního občanství České republiky. Přítomnost dítěte je stejně jako u podání žádosti o cestovní pas nutná, postup pořízení žádosti je obdobný jako u cestovního pasu. Správní poplatek ve výši 50,- Kč se hradí v hotovosti, platnost průkazu je též 5 let.

16.2.2012 10:40:40 | přečteno 2353x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load