Blokové čištění ulic ve správě Technické správy komunikací

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) zahájí v dubnu blokové čištění komunikací na území Městské části Praha 11. Jedná se o komplexní strojní i ruční úklid vozovek spojený s případným odtahem automobilů. Podrobné informace o blokovém čištění v dané lokalitě je možné také nalézt na internetových stránkách TSK na adrese http://www.tsk-praha.cz/ přímo na hlavní stránce webu v odkazu - čištění komunikací. Přímo v ulicích bude sedm dní před plánovaným čištěním umístěna značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem.

 Anežky Malé + parkoviště + spojka do ul. Kupeckého 2.4., 22.5., 5.8.  Anny Drabíkové 29.4, 18.6., 28.8.  Arkalycká 2.4., 22.5., 5.8.  Augustinova (úsek Gregorova - Ryšavého) 28.4., 27.6., 27.8.  Augustinova (mimo úsek Gregorova - Ryšavého) 24.4., 12.6., 26.8.  Babákova 30.4., 19.6., 1.9.  Bachova 7.4., 26.5., 6.8  Bajkonurská 23.4., 11.6., 25.8.  Benkova + parkoviště 2.4., 22.5., 5.8.  Blatenská 30.4., 19.6., 1.9.  Boháčova + parkoviště 10.4., 2.6., 12.8.  Bohúňova 14.4., 3.6., 13.8.  Borošova + parkovací záliv 17.4., 25.6., 21.8.  Brandlova + parkoviště 16.4.,9.6.,18.8.  Brechtova + parkoviště 10.4., 2.6., 12.8.  Brodského + parkoviště 22.4., 10.6., 22.8.  Cyprichova 23.4., 11.6., 25.8.  Černockého 1.4., 21.5., 4.8.  Dědinova (úsek Filipova - Ryšavého) 28.4., 27.6., 27.8.  Dědinova (úsek Filipova - Hrabákova) 24.4., 12.6., 26.8.  Donovalská (úsek Benkova - Ke stáčírně) + parkoviště 22.4., 10.6., 22.8.  Donovalská (úsek Benkova - slepý konec) 2.4., 22.5., 5.8  Doubravická 14.4., 3.6., 13.8.  Dubnova + parkoviště 10.4., 2.6., 12.8.  Emílie Hyblerové 2.4., 22.5., 5.8.  Gregorova + parkoviště 28.4., 27.6., 27.8.  Hekrova + parkoviště 104., 2.6., 12.8.  Hlavatého (úsek Štichova - K Milíčovu) 17.4., 25.6., 21.8.  Hlavatého (úsek Štichova - slepý konec) 23.4., 11.6., 25.8.  Hněvkovská 30.4., 19.6., 1.9.  Hněvkovského + parkoviště 16.4., 9.6., 18.8.  Holušická 28.4., 27.6., 27.8.  Horčičkova 8.4., 28.5., 7.8.  Hrabákova 24.4., 12.6., 26.8.  Hráského 15.4., 4.6., 14.8.  Hrdličkova 30.4., 19.6., 1.9.  Hroncova 15.4., 4.6., 14.8.  Hrudičkova 24.4., 12.6., 26.8.  Hviezdoslavova (úsek Prašná - Výstavní) 29.4., 18.6., 28.8.  Hvožďanská 28.4., 27.6., 27.8.  Chalupkova 16.4., 9.6., 18.8.  Chomutovická 5.5., 26.6., 2.9.  Janouchova + parkoviště 8.4., 28.5., 7.8.  Jarešova 29.4., 18.6., 28.8.  Jarníkova 15.4., 4.6., 14.8.  Jašíkova 1.4., 21.5., 4.8.  Jažlovická 14.4., 3.6., 13.8.  Jeřábkova 1.4., 21.5., 4.8.  K jezeru 29.4., 18.6., 28.8.  K Milíčovu (úsek Domov důchodců - slepý konec) 17.4., 25.6., 21.8.  Kahovská 2.4., 22.5., 5.8.  Kaplanova (úsek Kloknerova - Česká pojišťovna) 28.4., 27.6., 27.8.  Kaplanova (úsek Kloknerova - Hrdličkova) + parkoviště 30.4., 19.6., 1.9.  Ke Kateřinkám - parkoviště + záliv při č.p.1403 - 1406 5.5., 26.6., 2.9.  Ke škole 5.5., 26.6., 2.9.  Klapálkova 28.8., 27.6., 27.8.  Klírova 7.5., 24.6., 3.9.  Klivarova 17.4., 25.6., 21.8.  Kloboukova 30.4., 19.6., 1.9.  Kloknerova 28.4., 27.6., 27.8.  Komárkova 30.4., 19.6., 1.9.  Konstantinova + parkoviště 1.4., 21.5., 4.8.  Kosmická 8.4., 28.5., 7.8.  Krejnická 28.4., 27.6., 27.8.  Kropáčkova 8.4., 28.5., 7.8.  Křejpského + parkoviště 1.4., 21.5., 4.8.  Křtinská 17.4., 25.6., 21.8.  Kulhavého 23.4., 11.6., 25.8.  Kunínova + parkoviště 2.4., 22.5., 5.8.  Kupeckého + parkoviště + propojka do Anežky Malé 2.4., 22.5., 5.8.  Květnového vítězství (úsek Türkova - Markušova) + parkoviště 9.4., 29.5., 11.8.  Láskova 15.4., 4.6., 14.8.  Lečkova 1.4., 21.5., 4.8.  Ledvinova + parkovací záliv 2.4., 22.5., 5.8.  Leopoldova (úsek Brechtova - Ke stáčírně) 10.4., 2.6., 12.8.  Leopoldova (úsek Ke stáčírně - Mírového hnutí) + parkoviště 22.4., 10.6., 22.8.  Machkova 9.4., 29.5., 11.8.  Majerského + parkoviště 22.4., 10.6., 22.8.  Malenická 15.4., 4.6., 14.8.  Mandova 29.4., 18.6., 28.8.  Markušova 9.4., 29.5., 11.8.  Matúškova + parkoviště 10.4., 2.6., 12.8.  Mejstříkova 17.4., 25.6., 21.8.  Mendelova 8.4., 28.5., 7.8.  Metodějova + parkoviště 1.4., 21.5., 4.8.  Michnova + parkoviště 7.4., 26.5., 6.8.  Mikulova + parkoviště 7.4., 26.5., 6.8.  Mnichovická 23.4., 11.6., 25.8.  Modletická + parkoviště 5.5., 26.6., 2.9.  Nad Opatovým 1.4., 21.5., 4.8.  Nad úpadem 29.4., 18.6., 28.8.  nám. Kosmonautů 8.4., 28.5., 7.8.  Nechvílova 15.4., 4.6., 14.8.  Nešporova 8.4., 28.5., 7.8.  Novomeského 23.4., 11.6., 25.8.  Ocelíkova 23.4., 11.6., 25.8.  Otická 17.4., 25.6., 21.8.  Petýrkova 24.4., 12.6., 26.8.  Plickova 8.4., 28.5., 7.8.  Podjavorinské + parkoviště 7.4., 26.5., 6.8.  Radimovická + parkoviště 14.4., 3.6., 13.8.  Rašova, včetně slepých ulic 17.4., 25.6., 21.8.  Samohelova 22.4., 10.6., 22.8.  Schulhoffova + přilehlá parkoviště 16.4., 9.6., 18.8.  Stachova 29.4., 18.6., 28.8.  Staňkova 29.4., 18.6., 28.8.  Steinerova 23.4., 11.6., 25.8.  Stříbrského 23.4., 11.6., 25.8.  Sulanského 23.4., 11.6., 25.8.  Šalounova 1.4., 21.5., 4.8.  Štichova (úsek Janouchova - Hlavatého) + parkoviště 17.4., 25.6., 21.8.  Štichova (úsek Janouchova - Opatovská) + parkoviště 8.4., 28.5., 7.8.  Šustova + parkoviště 7.5., 24.6., 3.9.  Tatarkova 23.4., 11.6., 25.8.  Tererova 14.4., 3.6., 13.8.  U chodovského hřbitova 1.4., 21.5., 4.8.  U pojišťovny 28.4., 27.6., 27.8.  U přehrady (úsek Výstavní - Nad úpadem) 29.4., 18.6., 28.8.  veřejná část parkoviště od Mírového hnutí k ul. Hekrova 10.4., 2.6., 12.8.  V Hájích 29.4., 18.6., 28.8.  V jezírkách 1.4., 21.5., 4.8.  V průčelí + parkoviště 9.4., 29.5., 11.8.  Valentova (mimo parkovacích ploch při ul. Türkova) 9.4., 2 9.5., 11.8.  Vejvanovského + parkoviště 7.4., 26.5., 6.8.  Vidinová 14.4., 3.6., 13.8.  Vojtíškova 15.4., 4.6., 14.8.  Zdiměřická 14.4., 3.6., 13.8.  Zlešická 15.4., 4.6., 14.8.  Ženíškova 9.4., 29.5., 11.8.


Vytvořeno 26.3.2008 9:32:34 | přečteno 7294x | Dana Foučková
load