Na obsah stránky

ENDE
 

Bioodpad je cennou surovinou

Bio odpady
Magistrát hlavního města Prahy a společnost Pražské služby, a. s. přicházejí i letos s nabídkou svozu bioodpadu a jeho využití formou kompostování. Jedná se o sběr a svoz odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností.

Bioodpad je velmi cennou surovinou. Ve velkých městech je v domovním odpadu zastoupen okolo 28%, který končí bez dalšího jeho využití na skládkách. Pokud se ale bioodpad rozkládá na skládce, vznikají výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním i skleníkové plyny (metan, CO2). Je proto žádoucí neukládat bioodpad na skládky.


Dalším důvodem, proč třídit tento druh odpadu, je fakt že podle směrnice Evropských společenství 1999/31/ES musí Česká republika do roku 2010 snížit množství komunálních, biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku na 75 % množství odpadu stejného charakteru vyprodukovaného v roce 1995. Do roku 2013 musí dokonce dojít ke snížení na 50 % a v roce 2020 na 35 % základu roku 1995.


„Bioodpad by neměl končit ve směsných nádobách,“ upozorňuje Petr Mikulka z Pražských služeb, které podle jeho slov svážejí bioodpad z 28 okrajových částí Prahy. Biokuka vozy míří do kompostáren kde se vyrábí půdní substrát.


Téměř třetinu všeho, co Pražané vyhodí do běžných popelnic, lze znovu využít. Magistrát hlavního města Prahy je proto rád, že se občané hlavního města úspěšně naučili třídit i bioodpad.

Ke žlutým kontejnerům na plasty, zeleným na sklo, modrým na papír a oranžovým na nápojové kartony přibyly hnědé na bioodpad.
„Každý Pražan vyprodukuje až 250 kilogramů odpadu ročně. Z toho je až 100 kilogramů organických složek, které je možné dál využít. U domácností se zahradou je tento podíl ještě vyšší,“ uvedl radní pro životní prostředí Petr Štěpánek (SZ).

  • Svoz kompostejnerů provozovaných společností Pražské služby, a. s. se uskutečňuje pravidelně 1x za 14 dní s tím, že svoz bioodpadu probíhá speciální svozovou technikou pouze ve vegetačním období od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku.
  • Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2009 podle velikosti sběrné nádoby celkem 412,- Kč/120 l,
    resp. 714,- Kč/240 l
    (s DPH) (cena za 8 měsíců). Do celkové ceny služby je zahrnut i pronájem speciální nádoby - kompostejneru. Smlouva o sběru a svozu bioodpadu je ze strany společnosti Pražské služby, a. s. uzavírána s jednotlivými zájemci, a i když se jedná o zpoplatněnou službu, neznamená to, že objednavateli služby musejí automaticky vzrůstat celkové náklady odvozu komunálního odpadu. Snížením váhového množství směsného odpadu v nádobě pro komunální odpad lze ušetřit výdaje spojené s odvozem tohoto odpadu až o 19 %.
  • Registraci lze uskutečnit v call centru společnosti Pražské služby, a. s. na tel. č.: 284 091 888 v provozní době: po - pá od 8.00 do 18.00 hodin, nebo na e-mail
  • bio@psas.cz , www.psas.cz
1.4.2009 11:00:51 | přečteno 1573x | Dana Foučková

Navigace

 
load