Beztrestné odevzdání zbraně

Zdědili jste zbraň a náboje, nebo jste našli zbraně při úklidu domu u prarodičů, či rodičů, nebo jste zbraň našli venku a nevíte, jak se teď máte zachovat a co udělat? Chceme vám poradit.

 • Policie ČR v souvislosti s novelou zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., upozorňuje občany, že součástí této novely zákona je i ustanovení o zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování, tzv. zbraňová amnestie.
 • Týká se osob, které bez povolení přechovávají zbraně kategorie A, B nebo C nebo hlavní části těchto zbraní, a které je ve lhůtě pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování dobrovolně odevzdají policii.
 • Zbraně kategorie A jsou např. vojenské zbraně, samočinné zbraně, zbraně kategorie B jsou např. krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně pistole, revolvery a zbraně kategorie C jsou např. brokovnice, malorážky nad 280 mm délky hlavně.
 • Lhůta pro zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování je stanovena na dobu od 1. února 2009 do 31. července 2009. Zbraň lze předat do úschovy na kterékoliv místní oddělení Policie ČR, nebo na Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy ve čtvrtém policejním obvodě, což je v ulici Jabloňová 3000 v Praze 10 a v ulici Soukalova č. 3408 v Praze 4.
 • Policie osobě, která zbraň odevzdala do úschovy, vydá potvrzení o převzetí zbraně do úschovy. Při převzetí zbraně nepožaduje podání vysvětlení o způsobu nabytí zbraně.
 • Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie hl. m. Prahy po převzetí zbraně ověří, zda zbraň neprochází policejními informačními systémy, aby zjistil případného vlastníka zbraně, a vyhlásí pátrání po původu odevzdané zbraně. Poté zbraň předá ke kriminalistické expertíze k vyloučení podezření, že s touto zbraní byl v minulosti spáchán trestný čin nebo přestupek.
 • Jsou-li výsledky šetření negativní, považuje osobu, která zbraň odevzdala, za jejího vlastníka. Ten, kdo odevzdal zbraň, může za zákonných podmínek ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy, požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k jejich držení.
 • Zároveň občany upozorňujeme, že vstupuje v platnost povinnost požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo licence na signální zbraně pro použití nábojů ráže větší než 16 mm.
 • Zbraňová amnestie se osvědčila již v letech 1996 a 2003. Občané v obou případech odevzdali v České republice více než tři tisíce kusů zbraní. V předešlých letech tuto akci neprovázely žádné podstatné problémy. Doba úschovy zbraně u policie je odvislá od provedení kriminalistické expertízy.
  Cílem tohoto ustanovení novely zákona o zbraních je snížení počtu ilegálně držených zbraní.
Vytvořeno 13.2.2009 9:47:16 | přečteno 4038x | Dana Foučková
load