Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Bezodkladné uzavření přístavku u ZŠ Chodov

Vedení městské části Praha 11 rozhodlo o bezodkladném uzavření přístavku u ZŠ Chodov (Květnového vítězství 57). Proč k tomuto kroku došlo?

Původní budova základní školy Chodov byla postavena v roce 1904. Kolmo k ní byl závěrem čtyřicátých let dvacátého století, vybudován přízemní přístavek se dvěma učebnami a šatnou.

Přístavek byl vybudován zřejmě jako provizorium, neboť jeho základy nikdy neumožňovaly provést nástavbu, která by se logicky začlenila do hlavního tělesa budovy. Nicméně se tento objekt používal více jak 60 let bez zásadní opravy, či celkové rekonstrukce. Vzhledem k nedokonalému odvodnění dešťové vody, se průběhu let vytvořila dutina pod budovou, která zapříčinila sedání vnitřních i vnějších obvodových stěn. Tyto trhliny byly předmětem statického posudku v závěru roku 2009. Výsledky statického průzkumu vyzněly v doporučení přístavek zbourat a postavit nový, případně postavit celé křídlo, které by se začlenilo do tělesa hlavní budovy školy. Statický posudek také konstatoval, že přístavek lze po určitých statických opatřeních používat.

Jihoměstská majetková, a.s., zajistila statické zajištění venkovní vzpěradlovou konstrukcí, zapřenou do betonového bloku zapuštěného do terénu. Dále bylo provedeno podepření nadokenního překladu uloženého na oba poškozené okenní pilíře. V zimním období byl na pokyn statika správní firmou pravidelně prováděn úklid sněhu ze střechy, aby nedocházelo k dalšímu zatěžování poškozené nosné konstrukce střechy.

Nicméně problémy spojené se sedáním přístavku pokračovaly. Z tohoto důvodu byla provedena v květnu tohoto roku, další kontrola statického a stavebně technického stavu objektu. Bylo shledáno, že se výrazně zhoršil stav západní obvodové stěny, zejména v její části v těsné blízkosti hlavní budovy ZŠ. Závěrem výše zmíněného posudku je doporučení statika tento objekt zbourat a na jeho místě postavit nový, nebo provést bezodkladně celkovou opravu objektu, která by řešila veškeré statické poruchy, resp. příčiny statických poruch. Z tohoto důvodu rozhodlo vedení MČ Praha 11 o bezodkladném uzavření přístavku tak, aby zabránilo případnému, byť málo pravděpodobnému, neštěstí. Městská část Praha 11 objednala potřebné projektové práce, ze kterých v průběhu prázdnin vyplyne další postup řešení této problematiky.

Rostislav Korbel

Jihoměstská majetková a.s.

Přístavek u ZŠ Chodov

IMG 1969

 

IMG 1973

 

IMG 1975

 
 
21.6.2011 14:20:56 | přečteno 1983x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load