Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

7. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že se ve čtvrtek 14. května 2015  koná 7. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 13   hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

PROGRAM

7. řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 11

konaného dne 14. 5. 2015

Název bodu jednání

Typ

Odbor

Předkladatel

1.

Zahájení a schválení programu
7. zasedání ZMČ

Informace do zápisu

2.

Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ

Informace do zápisu

3.

Volby skrutátorů, návrhového výboru
a ověřovatelů  zápisu 7. zasedání ZMČ

Usnesení

4.

Podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy areálu bývalých jeslí Filipova

Usnesení

OÚR

STA Štyler Jiří Ing. P11

5.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení
§ 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů mezi městskou částí
Praha 11 a SDH

Usnesení

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

6.

Podstatné náležitosti darovací smlouvy na nebytovou jednotku
č. 988/160 v objektu č.p. 988 a pozemek parc. č. 583/266 včetně stavby 20 parkovacích míst, vše
v k. ú. Háje, ulice Jurkovičova,
Praha 4 od společnosti Skanska Reality a.s.

Usnesení

OMP

Říčař Jan MBA P11

7.

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 3490/48
v k. ú. Chodov spol. PREdistribuce, a.s.

Usnesení

OMP

Říčař Jan MBA P11

8.

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2331/4, 2336/211, 2339/2 a 2340/5 v k. ú. Chodov od fyzické osoby

Usnesení

OMP

Říčař Jan MBA P11

9.

Zásady prodeje bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11

Usnesení

OMP

Říčař Jan MBA P11

10.

Změna stanov společnosti Jihoměstská majetková a.s.

Usnesení

PO

Říčař Jan MBA P11

11.

Změna stanov společnosti Jihoměstská sociální a.s.

Usnesení

PO

ZS Jirava Petr Ing. P11

12.

Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na festival Tóny Chodovské tvrze 2015 společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s.

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

13.

Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na poznávací zájezdy žáků základních škol Prahy 11 do Lidic, Terezína a Národního památníku hrdinů heydrichiády organizaci Český svaz bojovníků za svobodu – Obvodní výbor Praha 4, 52. základní organizace

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

14.

Výběr dotací v rámci Grantového programu v oblasti životního prostředí
pro rok 2015

Usnesení

OŽP

Zdeňková Šárka PhDr. P11

15.

Změna náplně činnosti výboru pro územní rozvoj a životní prostředí

Usnesení

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

16.

Dovolba členů Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, Kontrolního výboru a Finančního výboru

Usnesení

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

17.

Informace o činnosti výborů

Informace do zápisu

18.

Dotazy, podněty a připomínky

Informace do zápisu

19.

Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období
od 8. 4. 2015 do 5.5.2015

Informace

bez

projednání

EO

ZS Kos Ladislav Ing.

P11

20.

Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64

Informace

bez

projednání

EO

ZS Kos Ladislav Ing.

P11

21.

Závěr

Informace do zápisu

 

6.5.2015 10:54:29 | přečteno 1430x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load