Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

3. řádná schůze Rady městské části Praha 11 neschválila zpětvzetí výpovědi

Rada městské části Praha 11 se 4. února zabývala návrhem občanského sdružení Společnou cestou na revokaci usnesení (č. 0885/23/R/2008) o zpětvzetí výpovědi ze dne 6. listopadu 2008 nájemní smlouvy ze dne 1. února 2006 o nájmu nebytových prostor č.p. 1862 v Donovalské ulici. Na jednání rady byla přizvána ředitelka azylového domu paní Svobodová s kolegyní a právním zástupcem.

  • Zástupci občanského sdružení pozvání přijali a využili prostor pro své vyjádření k celé záležitosti, kde mimo jiné podotkli, že si uvědomují, že po právní stránce je výpověď z nájmu v naprostém pořádku.
  • Do diskuze před hlasováním rady se zapojili kromě jejích členů (koaliční rada ODS A ČSSD) také přizvaní vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru školství a kultury, vedoucí právního a majetkoprávního odboru. Kromě jiného byly zdůrazněny následující informace: je třeba zvýšit počet míst v předškolních zařízeních (v současné době ve zmíněné lokalitě nemá městská část Praha 11 jinou budovu k dispozici), Centrum sociálních služeb je držitelem licence na poskytování krizové pomoci, tedy činnosti, kterou kromě jiného zajišťovalo občanské sdružení. Kromě toho městská část zajistila úpravu bytu pro výše uvedené účely, který může sloužit pro dvě rodiny s nezletilými dětmi, s nimiž budou pracovat sociální pracovnice odboru.
  • „Z hlediska postavení městské části je tato činnost nadstandardní, neboť zřizovatelem sociálních služeb je kraj, v tomto případě hlavní město,“ uvedl starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.
  • Služby sociální prevence a péče o dítě standardně poskytuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tento odbor řeší také poradenské služby. Výše zmíněnou činnost bude poskytovat i Centrum sociální péče a SISI - Systém sociální intervence, který zřídila a financuje městská část.
  • Celou záležitostí týkající se výpovědi z nájmu nebytových prostor se před jednáním rady zabývaly i Sociální a zdravotní komise rady a Sociální a zdravotní výbor zastupitelstva.
  • Rada konstatovala, že neshledala žádné nové skutečnosti, které by ovlivnily změnu jejího předchozího rozhodnutí.


6.2.2009 10:11:58 | přečteno 1875x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load