3. řádná schůze Rady městské části Praha 11 neschválila zpětvzetí výpovědi

Rada městské části Praha 11 se 4. února zabývala návrhem občanského sdružení Společnou cestou na revokaci usnesení (č. 0885/23/R/2008) o zpětvzetí výpovědi ze dne 6. listopadu 2008 nájemní smlouvy ze dne 1. února 2006 o nájmu nebytových prostor č.p. 1862 v Donovalské ulici. Na jednání rady byla přizvána ředitelka azylového domu paní Svobodová s kolegyní a právním zástupcem.

  • Zástupci občanského sdružení pozvání přijali a využili prostor pro své vyjádření k celé záležitosti, kde mimo jiné podotkli, že si uvědomují, že po právní stránce je výpověď z nájmu v naprostém pořádku.
  • Do diskuze před hlasováním rady se zapojili kromě jejích členů (koaliční rada ODS A ČSSD) také přizvaní vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru školství a kultury, vedoucí právního a majetkoprávního odboru. Kromě jiného byly zdůrazněny následující informace: je třeba zvýšit počet míst v předškolních zařízeních (v současné době ve zmíněné lokalitě nemá městská část Praha 11 jinou budovu k dispozici), Centrum sociálních služeb je držitelem licence na poskytování krizové pomoci, tedy činnosti, kterou kromě jiného zajišťovalo občanské sdružení. Kromě toho městská část zajistila úpravu bytu pro výše uvedené účely, který může sloužit pro dvě rodiny s nezletilými dětmi, s nimiž budou pracovat sociální pracovnice odboru.
  • „Z hlediska postavení městské části je tato činnost nadstandardní, neboť zřizovatelem sociálních služeb je kraj, v tomto případě hlavní město,“ uvedl starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.
  • Služby sociální prevence a péče o dítě standardně poskytuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tento odbor řeší také poradenské služby. Výše zmíněnou činnost bude poskytovat i Centrum sociální péče a SISI - Systém sociální intervence, který zřídila a financuje městská část.
  • Celou záležitostí týkající se výpovědi z nájmu nebytových prostor se před jednáním rady zabývaly i Sociální a zdravotní komise rady a Sociální a zdravotní výbor zastupitelstva.
  • Rada konstatovala, že neshledala žádné nové skutečnosti, které by ovlivnily změnu jejího předchozího rozhodnutí.


Vytvořeno 6.2.2009 10:11:58 | přečteno 2004x | Dana Foučková
load