Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“

V rámci 11 dnů Prahy 11 se 15. září uskutečnilo v koncertním sále Chodovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“. Soutěž byla vypsána na téma Praha 11 pro tři věkové kategorie a volný žánr. Odborná porota zhodnotila všech 24 příspěvků, které byly do VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“ poslány a shodla se na tomto hodnocení:

 • V první kategorii do 12 let porota udělila: čestné uznání příspěvkům Filipa Kejhy Příběhy Marry Jou, Zuzany Johanovské Hadi a opice a Isabely Johanovské Příběh kapitána Gora.
  Všem přispěvatelům byla udělena čestná uznání za neotřelé povídky plné fantazie. Ceny v této kategorii nebyly uděleny, neboť žádný z příspěvků nemá vztah k Praze 11.
 • V druhé kategorii 12 až 18 let udělila: 1. cenu příspěvku Kristýny Antošové Praha 11 a příspěvku Vojtěcha Mareše Praha 11. Obě práce žáků jedné školy (možná i jedné třídy) jsou zajímavé a dobře napsané úvahy, Kristýna Antošová použila prostředky sci-fi, příspěvek Vojtěcha Mareše má rysy fejetonu. I když vztah k Praze 11 je v jejich příspěvcích až druhořadý, je z obsahu zřejmé, že ji opravdu považují za svůj domov.
  2. cenu příspěvku Kateřiny Vyšínové Praha. Rovněž tato autorka ve své úvaze vyjadřuje svůj hezký vztah k Jižnímu Městu, zároveň se však na prahu dospělosti zamýšlí nad svým životem a vyslovuje dobrá předsevzetí.
  3. cenu příspěvku Heleny Víchové - Drabíkova školka. Dobře napsané vyprávění o hezkém prostředí jedné z mateřských škol na Jižním městě je zřejmě určeno těm nejmenším.
 • Čestné uznání bylo uděleno: příspěvku Marie Černé - Krása krajiny, především za vyjádření se ke vztahům mezi lidmi a k životnímu prostředí, příspěvku Dagmar Sobaňské Praha 11 za úvahu o problémech lidí a radnice na Jižním Městě a příspěvkům Jaroslava Belzy především za velmi hezké ilustrace.
 • Ve třetí kategorii nad 18 let se porota rozhodla udělit:
  1. cenu příspěvku Jany Macháčkové - Jižní Město, za upřímné vyjádření pozitivního vztahu k Praze 11 ve verších a příspěvku Zdeňky Jurenkové - Moji vánoční andělé, za působivé vyprávění o Vánocích v jejím dětství v konfrontaci s její záslužnou prací v zařízení pro seniory,
  2. cenu příspěvku Michala Kovaříka - soubor šesti básní (Píseň noci, Náměstí, Do oken, Lampionové průvody, Extáze duší, Báseň poslední schůzky) za vyjádření pocitů mladých lidí žijících ve velkoměstě užitím prostředků moderní poezie,
  3. cenu příspěvku Heleny Herynkové - Milá Praho 11, za vyjádření krásného vztahu k Praze 11 formou dopisu.
 • Čestné uznání bylo uděleno příspěvku Iriny Juřinové Jen tak, kde se autorka v krátkých črtách zamýšlí nad osudy několika občanů naší městské části.
 • Slavnostní odpoledne zahájilo klavírní vystoupení žáka ZUŠ Jižní Město, Jana Fabiána. Po úvodním přivítání oceněných a dalších hostů, pozdravil přítomné pan zástupce starosty, Mgr. Milan Česal. Za odbornou porotu pohovořil pan Ing. Miroslav Pavlík. Po té již následovalo blahopřání oceněným autorům a předání cen.
  Na závěr příjemného odpoledne byly přečteny vítězné příspěvky kategorie dospělých.
 • Vítězné práce budou po dohodě s autory zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11.


18.9.2008 9:40:04 | přečteno 2226x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load