Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“

V rámci 11 dnů Prahy 11 se 15. září uskutečnilo v koncertním sále Chodovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“. Soutěž byla vypsána na téma Praha 11 pro tři věkové kategorie a volný žánr. Odborná porota zhodnotila všech 24 příspěvků, které byly do VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“ poslány a shodla se na tomto hodnocení:

 • V první kategorii do 12 let porota udělila: čestné uznání příspěvkům Filipa Kejhy Příběhy Marry Jou, Zuzany Johanovské Hadi a opice a Isabely Johanovské Příběh kapitána Gora.
  Všem přispěvatelům byla udělena čestná uznání za neotřelé povídky plné fantazie. Ceny v této kategorii nebyly uděleny, neboť žádný z příspěvků nemá vztah k Praze 11.
 • V druhé kategorii 12 až 18 let udělila: 1. cenu příspěvku Kristýny Antošové Praha 11 a příspěvku Vojtěcha Mareše Praha 11. Obě práce žáků jedné školy (možná i jedné třídy) jsou zajímavé a dobře napsané úvahy, Kristýna Antošová použila prostředky sci-fi, příspěvek Vojtěcha Mareše má rysy fejetonu. I když vztah k Praze 11 je v jejich příspěvcích až druhořadý, je z obsahu zřejmé, že ji opravdu považují za svůj domov.
  2. cenu příspěvku Kateřiny Vyšínové Praha. Rovněž tato autorka ve své úvaze vyjadřuje svůj hezký vztah k Jižnímu Městu, zároveň se však na prahu dospělosti zamýšlí nad svým životem a vyslovuje dobrá předsevzetí.
  3. cenu příspěvku Heleny Víchové - Drabíkova školka. Dobře napsané vyprávění o hezkém prostředí jedné z mateřských škol na Jižním městě je zřejmě určeno těm nejmenším.
 • Čestné uznání bylo uděleno: příspěvku Marie Černé - Krása krajiny, především za vyjádření se ke vztahům mezi lidmi a k životnímu prostředí, příspěvku Dagmar Sobaňské Praha 11 za úvahu o problémech lidí a radnice na Jižním Městě a příspěvkům Jaroslava Belzy především za velmi hezké ilustrace.
 • Ve třetí kategorii nad 18 let se porota rozhodla udělit:
  1. cenu příspěvku Jany Macháčkové - Jižní Město, za upřímné vyjádření pozitivního vztahu k Praze 11 ve verších a příspěvku Zdeňky Jurenkové - Moji vánoční andělé, za působivé vyprávění o Vánocích v jejím dětství v konfrontaci s její záslužnou prací v zařízení pro seniory,
  2. cenu příspěvku Michala Kovaříka - soubor šesti básní (Píseň noci, Náměstí, Do oken, Lampionové průvody, Extáze duší, Báseň poslední schůzky) za vyjádření pocitů mladých lidí žijících ve velkoměstě užitím prostředků moderní poezie,
  3. cenu příspěvku Heleny Herynkové - Milá Praho 11, za vyjádření krásného vztahu k Praze 11 formou dopisu.
 • Čestné uznání bylo uděleno příspěvku Iriny Juřinové Jen tak, kde se autorka v krátkých črtách zamýšlí nad osudy několika občanů naší městské části.
 • Slavnostní odpoledne zahájilo klavírní vystoupení žáka ZUŠ Jižní Město, Jana Fabiána. Po úvodním přivítání oceněných a dalších hostů, pozdravil přítomné pan zástupce starosty, Mgr. Milan Česal. Za odbornou porotu pohovořil pan Ing. Miroslav Pavlík. Po té již následovalo blahopřání oceněným autorům a předání cen.
  Na závěr příjemného odpoledne byly přečteny vítězné příspěvky kategorie dospělých.
 • Vítězné práce budou po dohodě s autory zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11.


18.9.2008 9:40:04 | přečteno 2322x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load