Na obsah stránky

Jazyk:
 

Slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“

V rámci 11 dnů Prahy 11 se 15. září uskutečnilo v koncertním sále Chodovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“. Soutěž byla vypsána na téma Praha 11 pro tři věkové kategorie a volný žánr. Odborná porota zhodnotila všech 24 příspěvků, které byly do VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“ poslány a shodla se na tomto hodnocení:

 • V první kategorii do 12 let porota udělila: čestné uznání příspěvkům Filipa Kejhy Příběhy Marry Jou, Zuzany Johanovské Hadi a opice a Isabely Johanovské Příběh kapitána Gora.
  Všem přispěvatelům byla udělena čestná uznání za neotřelé povídky plné fantazie. Ceny v této kategorii nebyly uděleny, neboť žádný z příspěvků nemá vztah k Praze 11.
 • V druhé kategorii 12 až 18 let udělila: 1. cenu příspěvku Kristýny Antošové Praha 11 a příspěvku Vojtěcha Mareše Praha 11. Obě práce žáků jedné školy (možná i jedné třídy) jsou zajímavé a dobře napsané úvahy, Kristýna Antošová použila prostředky sci-fi, příspěvek Vojtěcha Mareše má rysy fejetonu. I když vztah k Praze 11 je v jejich příspěvcích až druhořadý, je z obsahu zřejmé, že ji opravdu považují za svůj domov.
  2. cenu příspěvku Kateřiny Vyšínové Praha. Rovněž tato autorka ve své úvaze vyjadřuje svůj hezký vztah k Jižnímu Městu, zároveň se však na prahu dospělosti zamýšlí nad svým životem a vyslovuje dobrá předsevzetí.
  3. cenu příspěvku Heleny Víchové - Drabíkova školka. Dobře napsané vyprávění o hezkém prostředí jedné z mateřských škol na Jižním městě je zřejmě určeno těm nejmenším.
 • Čestné uznání bylo uděleno: příspěvku Marie Černé - Krása krajiny, především za vyjádření se ke vztahům mezi lidmi a k životnímu prostředí, příspěvku Dagmar Sobaňské Praha 11 za úvahu o problémech lidí a radnice na Jižním Městě a příspěvkům Jaroslava Belzy především za velmi hezké ilustrace.
 • Ve třetí kategorii nad 18 let se porota rozhodla udělit:
  1. cenu příspěvku Jany Macháčkové - Jižní Město, za upřímné vyjádření pozitivního vztahu k Praze 11 ve verších a příspěvku Zdeňky Jurenkové - Moji vánoční andělé, za působivé vyprávění o Vánocích v jejím dětství v konfrontaci s její záslužnou prací v zařízení pro seniory,
  2. cenu příspěvku Michala Kovaříka - soubor šesti básní (Píseň noci, Náměstí, Do oken, Lampionové průvody, Extáze duší, Báseň poslední schůzky) za vyjádření pocitů mladých lidí žijících ve velkoměstě užitím prostředků moderní poezie,
  3. cenu příspěvku Heleny Herynkové - Milá Praho 11, za vyjádření krásného vztahu k Praze 11 formou dopisu.
 • Čestné uznání bylo uděleno příspěvku Iriny Juřinové Jen tak, kde se autorka v krátkých črtách zamýšlí nad osudy několika občanů naší městské části.
 • Slavnostní odpoledne zahájilo klavírní vystoupení žáka ZUŠ Jižní Město, Jana Fabiána. Po úvodním přivítání oceněných a dalších hostů, pozdravil přítomné pan zástupce starosty, Mgr. Milan Česal. Za odbornou porotu pohovořil pan Ing. Miroslav Pavlík. Po té již následovalo blahopřání oceněným autorům a předání cen.
  Na závěr příjemného odpoledne byly přečteny vítězné příspěvky kategorie dospělých.
 • Vítězné práce budou po dohodě s autory zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11.


18.9.2008 9:40:04 | přečteno 2261x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load