Slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“

V rámci 11 dnů Prahy 11 se 15. září uskutečnilo v koncertním sále Chodovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“. Soutěž byla vypsána na téma Praha 11 pro tři věkové kategorie a volný žánr. Odborná porota zhodnotila všech 24 příspěvků, které byly do VI. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“ poslány a shodla se na tomto hodnocení:

 • V první kategorii do 12 let porota udělila: čestné uznání příspěvkům Filipa Kejhy Příběhy Marry Jou, Zuzany Johanovské Hadi a opice a Isabely Johanovské Příběh kapitána Gora.
  Všem přispěvatelům byla udělena čestná uznání za neotřelé povídky plné fantazie. Ceny v této kategorii nebyly uděleny, neboť žádný z příspěvků nemá vztah k Praze 11.
 • V druhé kategorii 12 až 18 let udělila: 1. cenu příspěvku Kristýny Antošové Praha 11 a příspěvku Vojtěcha Mareše Praha 11. Obě práce žáků jedné školy (možná i jedné třídy) jsou zajímavé a dobře napsané úvahy, Kristýna Antošová použila prostředky sci-fi, příspěvek Vojtěcha Mareše má rysy fejetonu. I když vztah k Praze 11 je v jejich příspěvcích až druhořadý, je z obsahu zřejmé, že ji opravdu považují za svůj domov.
  2. cenu příspěvku Kateřiny Vyšínové Praha. Rovněž tato autorka ve své úvaze vyjadřuje svůj hezký vztah k Jižnímu Městu, zároveň se však na prahu dospělosti zamýšlí nad svým životem a vyslovuje dobrá předsevzetí.
  3. cenu příspěvku Heleny Víchové - Drabíkova školka. Dobře napsané vyprávění o hezkém prostředí jedné z mateřských škol na Jižním městě je zřejmě určeno těm nejmenším.
 • Čestné uznání bylo uděleno: příspěvku Marie Černé - Krása krajiny, především za vyjádření se ke vztahům mezi lidmi a k životnímu prostředí, příspěvku Dagmar Sobaňské Praha 11 za úvahu o problémech lidí a radnice na Jižním Městě a příspěvkům Jaroslava Belzy především za velmi hezké ilustrace.
 • Ve třetí kategorii nad 18 let se porota rozhodla udělit:
  1. cenu příspěvku Jany Macháčkové - Jižní Město, za upřímné vyjádření pozitivního vztahu k Praze 11 ve verších a příspěvku Zdeňky Jurenkové - Moji vánoční andělé, za působivé vyprávění o Vánocích v jejím dětství v konfrontaci s její záslužnou prací v zařízení pro seniory,
  2. cenu příspěvku Michala Kovaříka - soubor šesti básní (Píseň noci, Náměstí, Do oken, Lampionové průvody, Extáze duší, Báseň poslední schůzky) za vyjádření pocitů mladých lidí žijících ve velkoměstě užitím prostředků moderní poezie,
  3. cenu příspěvku Heleny Herynkové - Milá Praho 11, za vyjádření krásného vztahu k Praze 11 formou dopisu.
 • Čestné uznání bylo uděleno příspěvku Iriny Juřinové Jen tak, kde se autorka v krátkých črtách zamýšlí nad osudy několika občanů naší městské části.
 • Slavnostní odpoledne zahájilo klavírní vystoupení žáka ZUŠ Jižní Město, Jana Fabiána. Po úvodním přivítání oceněných a dalších hostů, pozdravil přítomné pan zástupce starosty, Mgr. Milan Česal. Za odbornou porotu pohovořil pan Ing. Miroslav Pavlík. Po té již následovalo blahopřání oceněným autorům a předání cen.
  Na závěr příjemného odpoledne byly přečteny vítězné příspěvky kategorie dospělých.
 • Vítězné práce budou po dohodě s autory zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11.


Vytvořeno 18.9.2008 9:40:04 | přečteno 2359x | Dana Foučková
load