Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Renewtown

O projektu:

Projekt New post-socialist city: Competitive and Attractive (ReNewTown) je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje. Projekt si klade za cíl snížení rozdílů v kvalitě žití mezi obcemi vzniklými za socialistické éry (1945-1989) a ostatními obcemi. Celkový rozpočet projektu je 1 514 061,60 €, z toho 85% hradí ERDF. Projekt probíhá od roku 2011 do roku 2014 a funguje na základě partnerství 8 veřejných institucí  ze zemí střední Evropy (Česká republika, Polsko, Německo, Slovensko a Slovinsko).

Projekt je založen na myšlence, že se post-socialistická města potýkají s problémy jako např.:

  • nedostatek místních kulturních a společenských akcí,
  • špatné podmínky a kvalita budov a veřejných prostranství mezi bloky domů,
  • nezaměstnanost a nízký počet podniků v okresech,
  • depresivní vzhled socialistické architektury - hlavně šedé budovy
  • nedostatek nápadů na nové / moderní funkční budovy pro veřejnost. 

Řešení výše uvedených problémů jsou velmi důležitá pro budoucnost Evropy, protože se týkají miliónů lidí žijících ve městech z bývalého východního bloku. Projekt ReNewTown vytváří nadnárodní sítě pro efektivnější spolupráci a lepší soudružnost mezi starými a novými členy EU. 

Aktivity projektu:

WP1 - Řízení a koordinace projektu

WP1 je zcela zaměřen na dosažení cílů projektu a vysoce kvalitní realizaci akcí v rámci WP.
Přispívá k dosažení cílů vytvořením struktury nástrojů projektového řízení a komunikace. Za celkovou realizaci tohoto WP zodpovídá vedoucí partner. Realizace se zakládá na dílčích činnostech: projektový a finanční management, místní koordinace, interní komunikace, řízení a dohled na plnění aktivit. 

WP2 - Komunikace, řízení a šíření znalostí

WP2 aktivity jsou zaměřeny na praktickou podporu činností vedoucích k dosažení primárních cílů projektu. Všechny události (veřejné konzultace, semináře, konference) a marketingové materiály (letáky, brožury, informační bulletiny) mají informovat veřejnost o projektu. Komunikace je definována ve třech klíčových dokumentech, které jsou v souladu s publicitou programu CENTRAL EUROPE a jsou povinné.

WP3 - Identifikace potenciálu pro obce se socialistickou minulostí

Hlavním cílem WP3 je identifikovat potenciál pro obce se socialistickou zátěží a stanovit možná řešení pro snížení rozdílů v rámci měst a obcí vzniklých v období socialismu v partnerských zemích. Důležitým výsledkem bude tzv. Mezinárodní manuál pro oblasti se socialistickou minulostí.

WP4 - Testování a strategické plánování pro obce se socialistickou minulostí

WP 4 sestává ze tří akcí a jejím hlavním cílem je podpořit vyvážený územní rozvoj v rámci měst v bývalých zemích východního bloku. Akce 1 se zaměřuje na přípravu a realizaci pilotních akcí v jednotlivých městech, což zahrnuje i veřejné konzultace. Akce 2 je věnována tvorbě 8-10 modelů vhodných pro realizaci v okresech se socialistickou minulostí. Zásadním bodem této akce je testování modelů - "výměna zkušeností". Akce 3 zahrnuje vytvoření společné mezinárodní strategie a je poslední částí celého projektu.

Výstupy projektu:

image002Central Europe, obrázek se otevře v novém okně European UNION, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce  a spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

15.9.2013 8:34:04 - aktualizováno 7.4.2014 15:46:12 | přečteno 1565x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load