Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Praha 11 zlepšuje hospodaření s energiemi

Městská část se zapojila do mezinárodních projektů EnergyCity a GovernEE v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS).

Městská část Praha 11 si je vědoma důležitosti úspor energií a s tím spojeným snížením emisí CO2 a dalších skleníkových plynů. Proto se, kromě investičních akcí zaměřených na vlastní zateplení veřejných budov, věnuje také systémovým a pilotním projektům v této oblasti. Městská část se tedy zapojila do dvou mezinárodních projektů, kde jako partner řeší právě tuto problematiku.

Projekty s názvy EnergyCity a GovernEE jsou realizovány v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS), který spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. Pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 % veškerých prostředků z fondů EU určených pro Českou republiku. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Hlavním cílem projektu EnergyCity je snížení spotřeby energií a emisí CO2 ve velkých i malých městech Střední Evropy. Právě ve městech se nachází 80 % budov a je zde produkováno 75 % emisí CO2. Projekt má za cíl řešit nedostatek uživatelsky přístupných metod a informačních systémů k měření a vizualizaci emisí CO2 ve městech na různých úrovních a analyzovat energetickou účinnost a opatření zahrnující obnovitelné zdroje energie. V rámci projektu EnergyCity budou shromážděna a zpřístupněna standardizovaná data týkající se energetické účinnosti měst a aglomerací, která budou moci být ihned využita orgány místní veřejné správy a osobami zodpovědnými za plánování rozvoje měst k odhadnutí možných redukcí emisí CO2. Celkový rozpočet projektu, který je rozdělen mezi 10 projektových partnerů z 6 členských států EU, činí 2 490 500 €, přičemž rozpočet MČ Praha 11 je 262 900 €, 85% nákladů bude přitom hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt GovernEE (Good Governance in Energy Efficiency) si klade za cíl nalézt nejefektivnější postupy a metody k zajištění nižší spotřeby energie. Vzhledem k tomu, že se veřejný sektor na celkové spotřebě energie podílí významnou měrou a energetické ztráty jsou z velké části způsobeny neefektivními systémy vytápění veřejných budov, měla by být pozornost zaměřena na řešení energetické situace právě u těchto budov. Projekt GovernEE přistupuje k řešení tohoto problému s ohledem na minulé i současné iniciativy v oblasti energetické účinnosti a na možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Jedním z hlavních výstupů by mělo být vytvoření nadnárodního souboru strategických nástrojů a vytvoření Znalostní sítě, jako základního rámce pro úspěšnou realizaci a udržitelnost. Celkový rozpočet projektu je 2 250 485 €, přičemž rozpočet MČ Praha 11 činí 228 400 € a opět 85% nákladů bude hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt má celkem 7 partnerů z 5 evropských zemí.

Originální zpráva je dostupná ikona souboruzde.

1.3.2011 15:27:43 | přečteno 2344x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load