Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

EPOurban

O projektu

Projekt EPOurban je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Jeho činnost byla zahájena v roce 2011 a bude pokračovat až do roku 2014. Hlavním cílem je podpořit integraci soukromých vlastníků rezidenčních budov do procesů restrukturalizace a rozvoje měst, a tím podpořit úspěšný trh s bydlením a městský rozvoj.

Projekt EPOurban reaguje na aktuální trendy v sociálním a demografickém vývoji v Evropě, kdy dochází ke stárnutí společnosti, i-/emigraci, ke změně v klasických vzorcích domácností, ke změně životního stylu, rostoucímu počtu chudých domácností a zvyšujícímu se povědomí v oblasti ekologie. Vzhledem k tomu, že většina obytných budov je v soukromém vlastnictví, je potřeba připravit soukromé vlastníky těchto domů na sociální a demografické změny a pomoci jim na tyto trendy vhodně a efektivně reagovat. V rámci projektu budou vytvořeny nástroje k integraci soukromých vlastníků tak, aby došlo k jejich zapojení do přípravy a realizace strategií týkajících se bydlení a rozvoje měst. Pro tyto účely budou vytvořeny poradenské systémy, prostřednictvím kterých budou soukromým vlastníkům rezidenčních budov poskytovány informace týkající se aktuálních trendů na trhu s bydlením, možností financování, procesu renovace, nejnovějšího vybavení budov, aspektů z oblasti managementu a marketingu.

Možnosti investic a opatření týkajících se rezidenčních budov v soukromém vlastnictví, které budou výsledkem daných pilotních akcí, budou zdokumentovány ve formě Příručky dobré praxe. V rámci projektu budou dále vytvořeny webové stránky, které se budou věnovat dané problematice, prostřednictvím těchto stránek budou moci i jiná než partnerská města čerpat inspiraci jak přimět soukromé vlastníky obytných budov k vhodné reakci na probíhající sociální a demografické změny.

Celkový rozpočet projektu je 2 069 349,60 €, z čehož 85% hradí ERDF. Do projektu je zapojeno celkem 7 států (Česká republika, Německá spolková republika, Polsko, Itálie, Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko).

Aktivity projektu:

WP1 – Řízení a koordinace projektu

Pro dosažení řádného řízení a koordinaci projektu je zde jeden řídící výbor (ISC) a koordinační výbor (CU). ISC je tvořena vysoce postavenými zástupci partnerských organizací, kteří dělají veškerá klíčová rozhodnutí společně, a to buď v průběhu šesti mezinárodních setkání nebo v písemném jednání. Po každém semestru jsou vyplněny formuláře hodnocení. Jejich výsledky jsou společně posuzovány, aby ISC členové mohli odsouhlasit změny v realizaci EPOurban. Rozhodnutí výboru jsou realizována CU, která sestává z koordinátora projektu, finančního manažera a manažera komunikace.

WP2 - Komunikace,řízení a šíření znalostí

Komunikace a šíření informací  jsou z velké části určeny jedné rozhodující cílové skupině, a to soukromým vlastníkům např. bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek. Každé dílčí kategorii jsou věnovány vlastní cesty komunikace (internet, tisk, rádio, propagační materiály, face-to- face). Další cílovou skupinou jsou tvůrci strategií na různých úrovních, odborníci podílející se na např. pilotní fázi architektury prostorového plánování a veřejnost.

WP3 - Definice místních a národních podmínek a konzultace potřeb

Pracovní balíček 3 přináší úzkou analýzu národních a místních podmínek pro poradenství. Posuzuje ekonomický, sociální, finanční a kulturní rámec trhu s bydlením a ukazuje příležitosti uplatnění na trhu pro soukromé majitele domů. Také se partnerskými městy vyhodnocují existující poradenské systémy a definují místní potřeby dalších nástrojů.

WP4 – Poradenství

WP 4 je věnována implementaci a testování systému poradenství. Týmy musí poskytovat konkrétní a praktická investiční řešení pro majitele soukromých bytových prostor. Poradenství bude vyhodnoceno podle klíče jinými poradci, odbornou veřejností a výzkumným institutem. Po první pilotní fázi budou výsledky hodnocení použity k optimalizaci poradenských služeb. Poradenské případy jsou strukturovány pro potřeby soukromých vlastníků.

WP5 -  EPOUrban: dopad, nástroje a strategie

Výsledky pilotního poradenství budou hodnoceny jinými poradci, aby byla zajištěna vysoká kvalita služby. Hodnocení se skládá z ex-post hodnocení dopadů a určení celkového úspěchu poradenského systému. V rámci tohoto balíčku proběhne EPO academy, což bude intenzivní workshop a panelová konference otevřená pro poradce, odbornou veřejnost, soukromé vlastníky a politiky. EPO academy je speciálně navržena pro přenos dobrých řešení a podporu integrace soukromých vlastníků v průběhu procesu městské obnovy.


image010Central Europe, obrázek se otevře v novém okněEuropean UNION, obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce  a spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

15.9.2013 8:34:09 - aktualizováno 10.10.2013 11:11:23 | přečteno 2016x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load