Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

E-Government Praha 11

O projektu:

Předmětem projektu je instalace IT infrastruktury a SW za účelem rozvoje e-služeb (e-Governmentu) na Úřadu MČ Praha 11. Jedná se o služby:

- Individuální elektronický agendový systém
- Návštěvu úřadu on-line
- Žádosti sdílené nad mapou
- Internet zdarma na Úřadu MČ Praha 11

Se zavedením výše uvedených služeb souvisí:
- Zvýšení bezpečnosti e-Governmentu
- Pořízení IT infrastruktury

Cílem projektu je rozšíření nabídky a zvýšení kvality elektronické komunikace s veřejností včetně pořízení potřebné infrastruktury.

Projekt E-Government Praha 11 je realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Aktivity projektu:

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

  •  Individuální elektronický agendový systém

Individuální elektronický agendový systém umožní občanovi elektronická podání u vybraných agend ÚMČ Prahy 11.

  • Návštěvu úřadu on-line

Audiovizuální komunikační systém. Online komunikace s úředníkem. V předem vybrané úřední hodiny bude možné vstoupit do virtuální kanceláře, kde bude přítomen úředník, který řeší s občanem jeho dotazy. Lze tak například otevřít dokument (formuláře) a konzultovat jeho správné vyplnění. Nebo otevírat odkazy, kde najde občan vysvětlení svého dotazu apod.  Tato služba je zajímavá pro všechny skupiny občanů. Komunikace je tak efektivní, občan neztrácí čas cestou na úřad, ale před svou návštěvou zkonzultuje svoji životní situaci.

  • Žádosti sdílené nad mapou

Samostatná aplikace nad redakčním systémem, která umožní občanovi zanést přímo do mapy bod s určením upozornění na problém, který se aktuálně objevil na území městské části a rovněž okamžitě řešit žádost týkající sed nápravy vzniklé situace.

  • Internet zdarma na Úřadu MČ Praha 11

V budovách úřadu a v informačních centrech městské části budou instalovány veřejné internetové terminály, na kterých občané budou moci zdarma využít přístup na internet, připojit se ke službě Czechpoint a Datových schránek. Návštěvníci úřadu městské části budou moci rovněž využít Wifi připojení k internetu.

  • Zvýšení bezpečnosti e-Governmentu

Jedná se o základní opatření v podobě aplikace bezpečnostních funkcí v rámci síťové infrastruktury – použití zabezpečovacího protokolu SSH, aplikaci bezpečnostních funkcionalit STPVTP, NTP, logování použitých příkazů (TACACS) apod. přispěje k přehlednosti a snadné dohledatelnosti požadovaných služeb a zefektivní tím vyřizování různých životních situací. Navíc přispěje ke sjednocení designu nově vytvořených služeb s těmi již existujícími a celým webovým rozhraním využívaným občanem.

  • Pořízení souvisejí IT infrastruktury

V souvislosti s implementací výše uvedených služeb dojde v rámci projektu k pořízení nezbytné IT infrastruktury.

image009, obrázek se otevře v novém okně
image005, obrázek se otevře v novém okněimage007, obrázek se otevře v novém okně
Tisková zpráva:

ikona souboruE-Government Praha 11

15.9.2013 8:34:15 | přečteno 1568x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load