Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

VRAKY - Postup při odstraňování vozidel technicky nezpůsobilých provozu (autovraků)

vrak vozidla_foto

Odstraňování autovraků z pozemních komunikací na území hlavního města zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy. Dle § 19, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se vrakem rozumí silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Postup zacházení s tzv. vraky:

1. Na podnět MČ, příp. občanů, zaměstnanci SSHMP po převzetí oznámení o výskytu vraku vyhodnocují (na základě technického stavu vozidla), které vozidlo je či není vrak.

2. Pokud je vozidlo vyhodnoceno jako vrak, je na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby vozidlo uvedl do náležitého stavu, nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace odstranil. Je-li vozidlo vybaveno registrační značkou, je provedena lustrace a majitel písemně vyzván, aby vůz uvedl do náležitého stavu.

3. Jestliže majitel vozidla výzvu převezme a v dvouměsíční lhůtě nezjedná nápravu, přistupuje SSHMP k odstranění vraku a k jeho předání firmě zajišťující ekologickou likvidaci. Jestliže si majitel výzvu nepřevezme, je vozidlo rovněž po uplynutí zákonné lhůty ekologicky zlikvidováno.

4. Vozidla, která nebyla vyhodnocena jako vrak, jsou nadále Správou služeb sledována a evidence všech nahlášených a zjištěných vozidel je pravidelně aktualizována o poznatky a závěry ze zápisů z místních šetření. V elektronické evidenci lze dohledat každé vozidlo, kterým se SSHMP již zabývala a s jakým výsledkem.

Oznámení o výskytu autovraku přijímají:

· Správa služeb hl. m. Prahy (http://www.sshmp.cz/cs/vraky), oddělení odtahů a vraků, tel: 222 027 511, 222 027 513

· Úřad městské části Praha 11, oddělení dopravy, tel: 267 902 375, 267 902 479

· Obvodní ředitelství Městské policie Prahy 11, tel.: 222 025 674, 222 025 675

27.5.2015 10:43:40 | přečteno 3329x | Ing. Martin Janda

Navigace

 
load