Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Upozornění na úpravu dřevin a zeleně zasahujících do chodníků a pozemních komunikacích

Městská část Praha 11, Úřad Městské části Praha 11, odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad („dále jen OSM“) při výkonu svěřené působnosti silničního správního úřadu na komunikacích ve správním obvodu MČ Praha 11 pravidelně zjišťuje zdroje jejich ohrožení a zdroje rušení silničního provozu na nich jako jsou např. přerůstající větve apod.

V současné době je v některých ulicích takový stav, že přerůstající větve převážně ze z pozemků, které jsou ve vlastnictví fyzických či právnických osob omezují běžné užívání místních komunikací (tzn. zakrývají dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršení průjezdnosti apod.) a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (např. zhoršují rozhledové poměry).

OSM upozorňuje vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k chodníkovým plochám a pozemním komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin a zeleně, a v případě jejich přerůstajících částí zasahujících do průchozích či průjezdních profilů pozemních komunikací, tyto části průběžně odstraňovali. Jelikož tato povinnost údržby zeleně vyplývá z §35 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně vzrostlé na jeho pozemku na vlastní náklady.

OSM také upozorňuje, že v případě zjištění přerůstajících dřevin a zeleně vyzve příslušný silniční správní úřad vlastníka dřevin a zeleně k jejich úpravě a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě.  V případě, že nedojde k odstranění této zeleně ve stanovené lhůtě, silniční správní úřad zahájí s vlastníkem pozemku správní řízení ve smyslu § 35 zákona 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a bude mu stanovena lhůta pro odstranění. V případě, že ve lhůtě nedojde k nápravě, ořez přerostlé zeleně zajistí OSM na vlastní náklady a vynaložené náklady bude požadovat (či vymáhat) po vlastníkovi pozemku.

Toto opatření by mělo vést ke zlepšení dopravní situace na území Jižního Města a mělo by mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikačním systému Jižního Města.

OSM Vám děkuje.


27.9.2013 10:27:20 - aktualizováno 23.7.2014 13:25:54 | přečteno 2728x | Ing. Martin Janda

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load