Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST - ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (DSC) MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Vzhledem k množícím se dotazům na nové působiště odboru dopravněsprávních činností bychom Vás rádi touto cestou znovu informovali, že v září letošního roku došlo k přestěhování odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy ze Škodova paláce v Jungmannově 35/29, Praha 1 a z dislokovaného pracoviště v Korunní 98, Praha 10 na novou adresu – Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 08 Praha 4.

Součástí tohoto odboru jsou tato oddělení:

· oddělení správního řízení

· oddělení přestupkového řízení

· oddělení evidence řidičů a odbavování občanů

· oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů

· oddělení správních činností

· oddělení techniků

· oddělení sekretariátu a spisové služby

Současně bylo na nové adrese otevřeno další pracoviště hlavní podatelny MHMP.

  • Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy se nachází v přízemí budovy a má společný vchod s registrem vozidel. Na podatelně lze podat podání pro všechny složky Magistrátu hl. m. Prahy, pracoviště však není výdejním místem pro městské části hl. m. Prahy

Provozní doba:

pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hodin

pátek 8:00 - 15:00 hodin

Součástí nového pracoviště DSC je pokladna, která se nachází v odbavovací hale řidičských průkazů a její provozní doba je shodná s registrem řidičů.

  • Pokladna

Provozní doba:

pondělí až čtvrtek 7:00 - 19:00 hodin

pátek 7:00 - 11:00 hodin

Pro přehlednost níže zasíláme informační leták s uvedenou úřední dobou a dalšími užitečnými informacemi.

Informaci prosím předejte všem úsekům Vašeho úřadu, kde jsou veřejnosti podávány informace.

.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (DSC) MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

NOVÁ ADRESA:

Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4

Oddělení přestupkového řízení

(původně pracoviště Korunní 98, Praha 10)

2. patro - vstup přes recepci budovy BCV – Business Centre Vyšehrad

Oddělení správního řízení

(původně pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1)

4. patro - vstup přes recepci budovy BCV - Business Centre Vyšehrad

Provoz přepážkových hal – registr řidičů a registr vozidel

v přízemí budovy se nachází odbavovací hala se samostatným vstupem z ulice

Úřední doba na pracovištích v Business Centre Vyšehrad:

Registr řidičů – přepážková hala

pondělí až čtvrtek 7:00 - 19:00 hodin

pátek 7:00 - 11:00 hodin

fotografii lze pořídit v přízemí budovy ve Fotocentru

v době: Po – Čt 8:00 – 17:00, Pá 8:00 – 11:00

Registr vozidel – přepážková hala

pondělí a středa 7:45 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek 7:00 - 15:30 hodin

pátek 7:00 - 11:00 hodin

Oddělení techniků (6. patro) vstup přes recepci budovy BCV - Business Centre Vyšehrad

pondělí a středa 7:45 - 12:15 hodin, 12:45 - 17:00 hodin

úterý a čtvrtek 7:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 15:30 hodin

Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy v přízemí budovy - společný vstup s registrem vozidel

Na podatelně lze podat podání pro všechny složky Magistrátu hl. m. Prahy, není však výdejním místem pro městské části hl. m. Prahy

pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hodin

pátek 8:00 - 15:00 hodin

Pokladna: úřední doba shodná jako v registru řidičů

Další oddělení odboru DSC – sekretariát, spisová služba a oddělení správních činností mají pracoviště v 6. patře, vstup přes recepci budovy BCV – Business Centre Vyšehrad

Dopravní spojení – MHD – metro C, stanice Vyšehrad.

Parkování pro vozidla je možné v podzemních garážích BCV (placené parkoviště – 50 Kč/1 hodinu; do 15 minut zdarma).

Odloučených pracovišť Odboru dopravněsprávních činností – registr vozidel (Nad Vršovskou horou, Osiková, Jeremiášova, Na Výběžku) se stěhování nijak nedotklo.

Informace registr řidičů 236 00 5490, informace registr vozidel 236 00 5491

Informace k provozu pracovišť je možné získat i na infolince 12 444

29.10.2014 15:45:49 | přečteno 17372x | Ing. Martin Janda

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load