Informace o změně v dopravním značení v okolí stanice metra Opatov

Nový dopravní režim u stanice metra Opatov

K uzavření příjezdové panelové komunikace k metru Opatov došlo po dohodě mezi vlastníky jednotlivých soukromých pozemků
a zástupci hl.m.Prahy s MČ Praha 11, kteří již dále nechtěli tolerovat permanentní devastaci svých pozemků a její znečišťování. Na tři přístupové vjezdy bylo umístěno v prosinci loňského roku společností Urbia, s.r.o., po projednání s Policií ČR - Dopravním inspektorátem, dopravní značení B1, které zakazuje vjezd všem vozidlům do celé lokality. Městská policie hl.m.Prahy provádí pravidelné denní kontroly dodržování dopravního značení.

Na přístupové cestě převážně pro pěší a cyklisty vedoucí k metru Opatov od Starého Chodova bylo stávající dopravní značení „stezka pro chodce a cyklisty“ odstraněno a na stejné místo bylo Technickou správou komunikací přesunuto dopravní značení „pěší zóna“ s textem „zásobování 9,00 - 10,00 hod, DP metro, IZS, cyklisté“.

Zásobování obchodů ve vestibulu metra Opatov je v kolaudačním rozhodnutí povoleno pouze ze západní strany příjezdovou komunikací od ul. Mikulova k metru Opatov, která je označena dopravním značením „pěší zóna s podtabulkou zásobování, DP metro, IZS, cyklisté“. Dle požadavku Městské policie Prahy 11 a Policie ČR - Odboru služby dopravní policie bude v nejbližší době realizována změna v dopravním značení u metra Opatov. Bude zde vyznačeno 8 parkovacích míst pro dočasné parkování vozidel zásobující prodejny ve vestibulu metra Opatov. Přesun zboží z těchto vyhrazených míst do prodejen musí být realizován pouze pomocí příručního či přepravního vozíku.

Dle kolaudačního rozhodnutí z roku 2004 jsou prodejní prostory určeny převážně pro návštěvníky, kteří cestují metrem a pro obyvatele nejbližšího okolí. Možnost parkování potenciálních zákazníků, kteří přijedou na nákup vozem, je v současné době pouze na veřejném parkovišti umístěném nad parkovištěm P+R.

Vytvořeno 10.2.2009 11:17:39 - aktualizováno 23.7.2014 13:24:02 | přečteno 5054x | Ing. Martin Janda
load