Na obsah stránky

Jazyk:
 

Zjištění dopravy v důsledku investičních záměrů v blízkosti ul. Benkova,Dunovského a Květ. vítězství

Na základě pokynu Zastupitelstva MČ Praha 11 byla zpracována dopravní studie, která vyhodnotila vliv investičních záměrů v blízkosti ul. Benkova, Dunovského a Květnového vítězství na dopravní situaci. 

Závěry dopravního posouzení:

Posouzení z hlediska dopravy v pohybu

Doprava generovaná bytovými domy Benkova ve špičkové ranní hodině dosahuje hodnoty 14 vozidel/hod, bytový dům v ulici Květnového vítězství i s obchody dosahuje hodnoty 10 + 6 vozidel/hod (garáže + parking), viladomy v ulici Dunovského 7 vozidel/hod. Přístavba školy pak generuje ve špičkové hodině navíc 11 vozidel/hod. Celkový dopad posuzovaných staveb na přírůstek intenzit dopravy je i ve špičkových hodinách minimální a nemá významný vliv na změnu špičkových dopravních intenzit v oblasti. Ve vztahu k intenzitám okolních komunikací je přírůstek celkových intenzit i intenzit ve špičkových hodinách taktéž zanedbatelný.

Posouzení z hlediska dopravy v klidu

Doprava v klidu v posuzované oblasti vykazuje z dlouhodobého hlediska kapacitní problémy, které mají převážně v sídlištní oblasti bytových domů globální charakter. Posuzované stavby však musí odpovídat příslušným normám, zohledňující vybudovaný počet parkovacích míst dle velikosti a funkčního využití stavby (jinak by příslušná stavba nedostala povolení k její realizaci). Z tohoto hlediska je předpoklad, že dotčené stavby mají dostatečnou parkovací kapacitu a nebudou generovat další nároky na parkování v uličním prostoru a na veřejných parkovištích a tuto oblast nezatíží dalšími parkujícími vozidly.

Na základě posouzení parkovacích kapacit vychází nejvyšší naplněnost rezidentním stáním v nočním období, kdy je v řešeném území využito 1396 parkovacích míst a v období 9 hodiny ranní 1066 parkovacích míst. V průběhu dne se tedy v uvedené oblasti vyskytují volná parkovací místa.

Studie je ke stažení ikona souboruZDE

20.5.2019 11:40:09 | přečteno 292x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load