Na obsah stránky

ENDE
 

Koncepce dopravy

ilustrační obrázek - doprava
Informace o řešení dopravy v klidu neboli parkování, zvyšování bezpečnosti na přechodech pro chodce, připravované tramvajové trati a další.

Řešení dopravy v klidu

Pro řešení dopravy v klidu byla v roce 2007 pořízena studie zhodnocující stav parkování, která dále navrhla nová opatření. Poslední aktualizace studie proběhla v roce 2016. Zde naleznete informace o koncepci řešení dopravy v klidu, o pilotním projektu obytných zón na Jižním Městě II, o projektu zón placeného stání a další.
18.12.2009 13:46:13 - aktualizováno 3.1.2017 8:42:55 | přečteno 12402x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Dopravní studie

29.3.2013 12:52:16 | přečteno 6456x | Ing. Hana Šurovská | Celý článek
 

Přechody pro chodce

Z důvodu zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce byl zpracován pasport všech přechodů na území MČ Praha 11, který zmapoval stávající stav. Cílem bylo zjistit problematická a nebezpečná místa a navrhnout investičně a provozně vhodné zabezpečení.
7.11.2007 16:26:13 | přečteno 13051x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Memorandum k východní tramvajové tangentě

Rada městské části Praha 11 usnesením č. 0043/2/R/2009 z 21.01.2009 podpořila návrh „Memoranda ve věci východní tramvajové tangenty“. Toto prohlášení má deklarovat společný zájem městských částí Praha 3, Praha 10, Praha 4, Praha 11 a Praha - Kunratice dotčených navrhovanou trasou nové tramvajové tratě ve stopě od stanice metra Želivského, přes Vršovice, Spořilov, Chodovec a Opatov ke Kolejím Jižní Město, která by měla být zakotvena v novém územním plánu hl. m. Prahy.
24.3.2009 10:17:33 - aktualizováno 21.5.2010 8:56:10 | přečteno 12727x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Světelná signalizační zařízení

Na základě materiálu společnosti ELTODO dopravní systémy, s.r.o. ke koncepci dopravního řízení v jižní oblasti Prahy vznikl přehled všech světelných signalizačních zařízení na území městské části.
14.5.2009 12:25:53 | přečteno 11770x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Další informace z oblasti koncepce dopravy

31.5.2010 16:46:43 | přečteno 10093x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Navigace

 
load