Na obsah stránky

ENDE
 

Blokové čištění na území MČ Praha 11 v roce 2017

Blokové čištění na území MČ Praha 11

Blokové čištění na území Městské části Praha 11 je prováděno Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) a Jihoměstskou majetkovou a. s. (dále jen „JMM“). 

TSK řeší blokové čištění na chodnících, vozovkách a parkovištích na území městské části Praha 11,  MČ Praha - Újezd a Kateřinky, které jsou v její správě. Touto organizací nám byly zaslány termíny pro komplexní strojní i ruční úklid s jmenným seznamem jednotlivých ulic, které lze získat v informačním centru MČ Praha 11 nebo na webových stránkách www.tsk-praha.cz v odkazu „Čištění komunikací“ a dále na stránkách www.praha11.cz v sekci doprava. Blokové čištění bude probíhat v uvedených termínech a v časovém rozmezí od 8.00 h do 15.00 h.

JMM provádí komplexní úklid pomocí strojního vybavení, následuje ruční dočišťování a v poslední fázi strojní oplach chodníků, vozovek a parkovišť, na základě požadavku vedení  MČ Praha 11. Termíny se seznamem jednotlivým ulic lze získat v informačním centru MČ Praha 11 a dále je naleznete na webových stránkách www.praha11.cz v sekci doprava. Časové rozmezí oproti TSK je odlišné, a to parkoviště od 8.00 h do 16.00 h, vozovky od 7.00 h do 16.00 h.

Upozorňujeme vlastníky popř. provozovatele motorových i nemotorových vozidel, že 7 dní před zahájením komplexního úklidu komunikací (blokového čištění) bude osazeno přechodné dopravní značení - zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou s datem a časovým rozmezím. Žádáme, o respektování dopravního značení a včasného odstranění všech vozidel, z důvodu umožnění řádného úklidu vozovek a parkovišť.


Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2017

Ulice (úsek)

dne

dne

dne

7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10.

7. května (úsek K Dubu – Skřivanova)

20.04.

03.08.

19.10.

Benkova parkoviště (NN 4420)

29.04.

19.08.

04.11.

Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská)

18.05.

31.08.

16.11.

Brandlova parkoviště (NN 3822)

06.05.

26.08.

11.11.

Čenětická

18.05.

31.08.

16.11.

Divišovská

18.05.

31.08.

16.11.

Dobrovolského

04.05.

17.08.

02.11.

Donovalská (úsek Ke Stáčírně – Brechtova)

04.05.

17.08.

02.11.

Dunovského

11.05.

24.08.

09.11.

Gregorova parkoviště (NN 3851)

06.05.

26.08.

11.11.

Hejplíkova

11.05.

24.08.

09.11.

Hněvkovského parkoviště (NN 2817)

18.05.

31.08.

16.11.

Hráského parkoviště (NN 4466)

22.04.

05.08.

21.10.

Chodovecké náměstí

18.05.

31.08.

16.11.

K Dubu

20.04.

03.08.

19.10.

K Remízku

20.04.

03.08.

19.10.

Kaplanova – Blatenská NN 4395

29.04.

19.08.

04.11.

Kaplanova – Kloknerova NN 4397

06.05.

26.08.

11.11.

Kazimírova

11.05.

24.08.

09.11.

Ke Skále

04.05.

17.08.

02.11.

Ke sv. Izidoru – 1.polovina

20.04.

03.08.

19.10.

Ke sv. Izidoru – 2.polovina

27.04.

10.08.

26.10.

Klecandova

11.05.

24.08.

09.11.

Kolmistrova

11.05.

24.08.

09.11.

Krejnická parkoviště (NN 4399)

22.04.

05.08.

21.10

Kryštofova

11.05.

24.08.

09.11.

Lažanského

27.04.

10.08.

26.10.

Malebná (úsek Ke sv. Izidoru – slepý konec)

27.04.

10.08.

26.10.

Malebná (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10.

Malenická – (KC Zahrada) parkoviště

29.04.

19.08.

04.11.

Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10

Medkova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10

Metodějova parkoviště NN 3338

22.04.

05.08.

21.10.

Mirošovská

11.05.

24.08.

09.11.

Mokrá

11.05.

24.08.

09.11.

Na Sádce

20.04.

03.08.

19.10.

Nad Lomy

27.04.

10.08.

26.10.

Nad Pahorkem

18.05.

31.08.

16.11.

Nedbalova

04.05.

17.08.

02.11.

Obrovského

18.05.

31.08.

16.11.

Pacajevova

11.05.

24.08.

09.11.

Pištěkova

04.05.

17.08.

02.11.

Plickova parkoviště (NN 1621)

06.05.

26.08.

11.11.

Pod Vodojemem

27.04.

10.08.

26.10.

Rujanská

04.05.

17.08.

02.11.

Saudkova

20.04.

03.08.

19.10. 

Skřivanova

20.04.

03.08.

19.10.

Starobylá

11.05.

24.08.

09.11.

Stýblova

11.05.

24.08.

09.11.

Šperlova

04.05.

17.08.

02.11.

Šternovská

18.05.

31.08.

16.11.

Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10.

Švabinského (úsek K Dubu – Ke sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10.

Švecova

04.05.

17.08.

02.11.

U Kolonie

27.04.

10.08.

26.10.

U Nové dálnice

18.05.

31.08.

16.11.

U Rybářství

11.05.

24.08.

09.11.

U Stojanu

18.05.

31.08.

16.11.

U Transformační stanice

11.05.

24.08.

09.11.

V Benátkách

20.04.

03.08.

19.10.

V Lomech

27.04.

10.08.

26.10.

V Opatově

11.05.

24.08.

09.11.

Vápeníkova

11.05.

24.08.

09.11.

Verdiho

20.04.

03.08.

19.10.

Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice)

11.05.

24.08.

09.11.

Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední)

29.04.

19.08.

04.11.

Volkovova

04.05.

17.08.

02.11.

Vycpálkova

04.05.

17.08.

02.11.

Výstavní parkoviště (NN 1622 – pod čerpací stan. Shell)

22.04.

05.08.

21.10.

Wagnerova

11.05.

24.08.

09.11.

Za Rybářstvím

11.05.

24.08.

09.11.

Zakouřilova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10.

Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10.

Zastrčená

18.05.

31.08.

16.11.

Zdiměřická parkoviště (NN 3340)

06.05.

19.08.

11.11.

Zimákova

11.05.

24.08.

09.11.


BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ
ve správě Technické správy

komunikací hl. m. Prahy na území MČ Praha 11 v roce 2017


Ulice (úsek) dne dne

Anežky Malé - parkoviště, úsek NN 1581 (část), NN 1582, NN 1583

06.04.

15.09.

Anežky Malé 06.04. 15.09.
Anny Drabíkové 20.04. 29.09.
Arkalycká 06.04. 15.09.
Augustinova (úsek Gregorova - Ryšavého) 28.04. 09.10.
Augustinova (mimo úsek Gregorova - Ryšavého) 03.04. 13.09.
Babákova 18.04. 26.09.
Bachova 10.04. 20.09.
Bajkonurská 19.04. 27.09.
Benkova 06.04. 15.09.
Blatenská 18.04. 26.09.
Boháčova 07.04. 19.09.
Bohúňova 21.04. 02.10.
Borošova 12.04. 22.09.
Brandlova vč. parkovacích zálivů 24.04. 03.10.
Brehmova 18.04. 26.09.
Brechtova 07.04. 19.09.
Brodského 26.04. 05.10.
Cyprichova 19.04. 27.09.
Černockého 04.04. 14.09.
Dědinova (úsek Filipova - Ryšavého) 28.04. 09.10.
Dědinova (úsek Filipova - Hrabákova) 03.04. 13.09.
Donovalská (úsek Benkova - Ke Stáčírně) 26.04. 05.10.
Donovalská (úsek Benkova - slepý konec) 06.04. 15.09.
Doubravická 21.04. 02.10.
Dubnova 07.04. 19.09.
Emílie Hyblerové 06.04. 15.09.
Filipova 28.04. 09.10.
Gregorova 28.04. 09.10.
Hekrova 07.04. 19.09.
Hlavatého (úsek Štichova - K Milíčovu) 12.04. 22.09.
Hlavatého (úsek Štichova - slepý konec) 19.04. 27.09.
Hněvkovská 18.04. 26.09.
Hněvkovského 24.04. 03.10.
Holušická 28.04. 09.10.
Horčičkova 05.04. 18.09.
Hornomlýnská (úsek Urešova - U Kunratického lesa) 27.04. 06.10.
Hrabákova včetně parkovacích zálivů 03.04. 13.09.
Hráského 13.04. 25.09.
Hrdličkova 18.04. 26.09.
Hroncova 13.04. 25.09.
Hrudičkova 03.04. 13.09.
Hviezdoslavova (úsek Prašná - Výstavní) 20.04. 29.09.
Hvožďanská (úsek Kloknerova - slepý konec) 28.04. 09.10.
Chalupkova 24.04. 03.10.
Chomutovická 25.04. 04.10.
Jana Růžičky 27.04. 06.10.
Janouchova  05.04. 18.09.
Jarešova 20.04. 29.09.
Jarníkova 13.04. 25.09.
Jašíkova 04.04. 14.09.
Jažlovická 21.04. 02.10.
Jeřábkova 04.04. 14.09.
Jurkovičova (část) 19.04. 27.09.
K Jezeru 20.04. 29.09.
K Milíčovu (úsek Domov důchodců - slepý konec) 12.04. 22.09.
K Václavce 27.04. 06.10.
Kahovská 06.04. 15.09.
Kaplanova (úsek Kloknerova - U Pojišťovny) 28.04. 09.10.
Ke Kateřinkám (úsek Zdiměřická - Modletická)  25.04. 04.10.
Ke Škole 25.04. 04.10.
Klapálkova 28.04. 09.10.
Klírova 27.04. 06.10.
Klivarova 12.04. 22.09.
Kloboukova 18.04. 26.09.
Kloknerova 28.04. 09.10.
Komárkova 18.04. 26.09.
Konstantinova 04.04. 14.09.
Konstantinova - parkoviště část NN 1587 04.04. 14.09.
Kosmická 05.04. 18.09.
Koštířova 28.04. 09.10.
Krajanská 25.04. 04.10.
Kropáčkova 05.04. 18.09.
Krejnická 28.04. 09.10.
Křejpského 04.04. 14.09.
Křejpského - parkoviště 04.04. 14.09.
Křejpského, parkoviště + NN 1094 a NN 1587 (část) 04.04. 14.09.
Křtinská 12.04. 22.09.
Kulhavého  19.04. 27.09.
Kunínova 06.04. 15.09.
Kupeckého + parkoviště 06.04. 15.09.
Květnového vítězství (úsek Türkova - Markušova) 11.04. 21.09.
Láskova 13.04. 25.09.
Lečkova + NN 4307 04.04. 14.09.
Ledvinova + parkovací záliv 06.04. 15.09.
Leopoldova (úsek Brechtova - Ke Stáčírně) 07.04. 19.09.
Leopoldova (úsek Ke Stáčírně - Mírového hnutí), parkoviště NN 4434 26.04. 05.10.
Machkova 11.04. 21.09.
Majerského 26.04. 05.10.
Malenická 13.04. 25.09.
Mandova 20.04. 29.09.
Markušova 11.04. 21.09.
Matúškova + parkoviště NN 1096 07.04. 19.09.
Mejstříkova 12.04. 22.09.
Mendelova 05.04. 18.09.
Metodějova 04.04. 14.09.
Michnova 10.04. 20.09.
Mikulova + parkoviště NN 3334 10.04. 20.09.
Mnichovická 19.04. 27.09.
Modletická + parkoviště 25.04. 04.10.
Na Křtině (úsek Vodnická - Milíčovská) 25.04. 04.10.
Nad Opatovem 04.04. 14.09.
Nad Úpadem 20.04. 29.09.
Náměstí Kosmonautů 05.04. 18.09.
Nechvílova 13.04. 25.09.
Nešporova  05.04. 18.09.
Novomeského 19.04. 27.09.
NN 1607 (slepá z Mírového hnutí) část 07.04. 19.09.
NN 3346 (k parkovišti Květnového vítězství) 11.04. 21.09.
NN 1098 (úsek Donovalská - Brodského) 26.04. 05.10.
NN 3329 (parkoviště u ul. Dubnova) 07.04. 19.09.
NN 3330 (parkoviště u ul. Brechtova) 07.04. 19.09.
NN 4199 (parkoviště u ul. Brechtova) 07.04. 19.09.
NN 4435 (2 x parkoviště u ul. Boháčova) 07.04. 19.09.
NN 4446 (parkoviště Michnova) 10.04. 20.09.
NN 1097 při ul. Schullhoffova 24.04. 03.10.
NN 3969 (část) a NN 3970, NN 3971 (část) 12.04. 22.09.
NN 3908 (parkoviště při ul. Ke Kateřinkám) 25.04. 04.10.
NN 3331 (parkoviště proti Majerského) 26.04. 05.10.
NN 4248 (úsek Koštířova - Koštířova) 28.04. 09.10.
NN 4421 (úsek Brodského - slepý úsek) 26.04. 05.10.
Ocelíkova 19.04. 27.09.
Otická 12.04. 22.09.
Parkoviště Štichova x Janouchova I. 05.04. 18.09.
Parkoviště u ul. Matúškova 07.04. 19.09.
Parkoviště u ul. Hekrova 07.04. 19.09.
Parkoviště Květnového vítězství + NN 4414 11.04. 21.09.
Parkoviště V Průčelí (NN 2478) 11.04. 21.09.
Parkoviště Štichova + NN 3909, NN 1586 12.04. 22.09.
Parkoviště Radimovická 21.04. 02.10.
Parkoviště při Schullhoffova + NN 1095 24.04. 03.10.
Parkoviště Brodského 26.04. 05.10.
Parkoviště Donovalská 26.04. 05.10.
Parkoviště Štichova x Janouchova II. 05.04. 18.09.
Petýrkova 03.04. 13.09.
Plickova  05.04. 18.09.
Parkoviště při ul. Ke Kateřinkám 25.04. 04.10.
Parkoviště Vejvanovského 10.04. 20.09.
Podjavorinské 10.04. 20.09.
Parkoviště Podjavorinské 10.04. 20.09.
Proutěná 25.04. 04.10.
Radimovická 21.04. 02.10.
Rašova + NN 3969, NN 3970, NN 3971 12.04. 22.09.
Samohelova 26.04. 05.10.
Schulhoffova 24.04. 03.10.
Stachova 20.04. 29.09.
Staňkova 20.04. 29.09.
Steinerova 19.04. 27.09.
Stříbrského 19.04. 27.09.
Sulanského 19.04. 27.09.
Šalounova 04.04. 14.09.
Štichova (úsek Janouchova - Hlavatého) 12.04. 22.09.
Štichova (úsek Janouchova - Opatovská) 05.04. 18.09.
Šustova + NN 4467 - parkoviště 27.04. 06.10.
Tatarkova 19.04. 27.09.
Tererova 21.04. 02.10.
U Chodovského hřbitova 04.04. 14.09.
U Pojišťovny 28.04. 09.10.
U Pramene  25.04. 04.10.
U Přehrady (úsek Výstavní - Nad Úpadem) 20.04. 29.09.
U Zeleného ptáka 27.04. 06.10.
Urešova (úsek Hornomlýnská - U Kunratického lesa) 27.04. 06.10.
V Hájích 20.04. 29.09.
V Jezírkách 04.04. 14.09.
V Průčelí 11.04. 21.09.
Valentova 11.04. 21.09.
Vejvanovského 10.04. 20.09.
Vidimova 21.04. 02.10.
Vodnická 25.04. 04.10.
Vojtíškova 13.04. 25.09.
Zdiměřická 21.04. 02.10.
Zlešická 13.04. 25.09.
Ženíškova 11.04. 21.09.


8.3.2017 16:02:12 - aktualizováno 8.3.2017 16:04:53 | přečteno 988x | Ing. Martin Janda

Navigace

 
load