Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Blokové čištění na území MČ Praha 11 v roce 2016

 

Blokové čištění na území Městské části Praha 11 je prováděno Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) a Jihoměstskou majetkovou a. s. (dále jen „JMM“). 

TSK řeší blokové čištění na chodnících, vozovkách a parkovištích na území Městské části Praha 11,  MČ Praha - Újezd a Kateřinky, které jsou v její správě. Touto organizací nám byly zaslány termíny pro komplexní strojní i ruční úklid s jmenným seznamem jednotlivých ulic, které lze získat v informačním centru MČ Praha 11 nebo na webových stránkách www.tsk-praha.cz v odkazu „Čištění komunikací“ a dále na stránkách www.praha11.cz v sekci doprava. Blokové čištění bude probíhat v uvedených termínech  a v časovém rozmezí od 8.00 h do 15.00 h.

JMM provádí komplexní úklid pomocí strojního vybavení, následuje ruční dočišťování a v poslední fázi strojní oplach chodníků, vozovek a parkovišť, na základě požadavku vedení  MČ Praha 11. Termíny se seznamem jednotlivým ulic lze získat v informačním centru MČ Praha 11 a dále je naleznete na webových stránkách www.praha11.cz v sekci doprava. Časové rozmezí oproti TSK je odlišné, a to parkoviště od 8.00 h do 16.00 h, vozovky od 7.00 h do 16.00 h.

Upozorňujeme vlastníky popř. provozovatele motorových i nemotorových vozidel, že 7 dní před zahájením komplexního úklidu komunikací (blokového čištění) bude osazeno přechodné dopravní značení - zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou s datem a časovým rozmezím. Žádáme, o respektování dopravního značení a včasného odstranění všech vozidel, z důvodu umožnění řádného úklidu vozovek a parkovišť.


BLOKOVÉ ČÍŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ

na území MČ Praha 11 prováděné JMM a. s. v roce 2016

Ulice (úsek)

dne

dne

dne

7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10.

7. května (úsek K Dubu – Skřivanova)

20.04.

03.08.

19.10.

Bachova parkoviště (NN 3336)

28.04.

18.08.

03.11.

Benkova parkoviště (NN 4420)

28.04.

18.08.

03.11.

Blatenská – Kaplanova parkoviště (NN 4395)

28.04.

18.08.

03.11.

Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská)

18.05.

30.08.

16.11.

Brandlova parkoviště (NN 3822)

05.05.

31.08.

10.11.

Čenětická

18.05.

30.08.

16.11.

Divišovská

18.05.

30.08.

16.11.

Dobrovolského

04.05.

17.08.

02.11.

Donovalská (úsek Brechtova - Ke Stáčírně)

04.05.

17.08.

  02.11.

Dunovského

11.05.

24.08.

09.11.

Gregorova parkoviště (NN 3851)

05.05.

31.08.

10.11.

Hejplíkova

11.05.

24.08.

09.11.

Hněvkovského parkoviště (NN 2817)

18.05.

30.08.

16.11.

Hráského parkoviště (NN 4466)

  21.04.

04.08.

20.10.

Chodovecké náměstí

18.05.

30.08.

16.11.

Kaplanova – Kloknerova (NN 4397)

05.05.

31.08.

10.11.

K Dubu

20.04.

03.08.

19.10.

K Remízku

20.04.

03.08.

19.10.

Kazimírova

11.05.

24.08.

09.11.

Ke Skále

04.05.

17.08.

02.11.

Ke Sv. Izidoru

20.04.

03.08.

 19.10.

Ke Sv. Izidoru

27.04.

10.08.

26.10.

Klecandova

11.05.

24.08.

09.11.

Kolmistrova

11.05.

24.08.

09.11.

Krejnická parkoviště (NN 4399)

21.04.

04.08.

20.10

Kryštofova

11.05.

24.08.

09.11.

Lažanského

27.04.

10.08.

26.10.

Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru – slepý konec)

27.04.

10.08.

26.10.

Malebná (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10.

Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10

Medkova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10

Metodějova parkoviště (NN 3338)

  21.04.

04.08.

20.10.

Mirošovská

11.05.

24.08.

 09.11.

Mokrá

11.05.

24.08.

09.11.

Na Sádce

20.04.

03.08.

19.10.

Nad Lomy

27.04.

10.08.

26.10.

Nad Pahorkem

18.05.

30.08.

16.11.

Nedbalova

04.05.

17.08.

02.11.

Obrovského

18.05.

30.08.

16.11.

Pacajevova

11.05.

24.08.

09.11.

Pištěkova

04.05.

17.08.

02.11.

Plickova parkoviště (NN 1621)

05.05.

31.08.

10.11.

Pod Vodojemem

27.04.

10.08.

26.10.

Rujanská

04.05.

17.08.

02.11.

Saudkova

20.04.

03.08.

  19.10. 

Skřivanova

20.04.

03.08.

19.10.

Starobylá

11.05.

24.08.

09.11.

Stýblova

11.05.

24.08.

09.11.

Šperlova

04.05.

17.08.

02.11.

Šternovská

18.05.

30.08.

16.11.

Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10.

Švabinského (úsek K Dubu – Ke Sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10.

Švecova

04.05.

17.08.

02.11.

U Kolonie

27.04.

10.08.

26.10.

U Nové dálnice

18.05.

30.08.

16.11.

U Rybářství

11.05.

24.08.

09.11.

U Stojanu

18.05.

30.08.

16.11.

U Transformační stanice

11.05.

24.08.

09.11.

V Benátkách

20.04.

03.08.

19.10.

V Lomech

27.04.

10.08.

26.10.

V Opatově

11.05.

24.08.

09.11.

Vápeníkova

11.05.

24.08.

09.11.

Verdiho

20.04.

03.08.

19.10.

Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice)

11.05.

24.08.

09.11.

Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední)

28.04.

18.08.

03.11.

Volkovova

04.05.

17.08.

02.11.

Vycpálkova

04.05.

17.08.

02.11.

Výstavní parkoviště (NN 1622 – pod čerpací stan. Shell)

21.04.

04.08.

20.10.

Wagnerova

11.05.

24.08.

09.11.

Za Rybářstvím

11.05.

24.08.

09.11.

Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

27.04.

10.08.

26.10.

Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru)

20.04.

03.08.

19.10.

Zastrčená

18.05.

30.08.

16.11.

Zdiměřická parkoviště (NN 3340)

05.05.

18.08.

10.11.

Zimákova

11.05.

24.08.

  09.11.
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ
ve správě Technické správy
komunikací hl. m. Prahy na území MČ Praha 11 v roce 2016
Ulice (úsek) dne dne
Anežky Malé - parkoviště, úsek NN1581 (část), 1582, 1583 07. 04. 14. 09.
Anežky Malé 07. 04. 14. 09.
Anny Drabíkové 19. 04. 27. 09.
Arkalycká 07. 04. 14. 09.
Augustinova (úsek Gregorova - Ryšavého) 27. 04. 06. 10.
Augustinova (mimo úsek Gregorova - Ryšavého) 04. 04. 12. 09.
Babákova 15. 04. 23. 09.
Bachova 11. 04. 19. 09.
Bajkonurská 18. 04. 26. 09.
Benkova 07. 04. 14. 09.
Blatenská 15. 04. 23. 09.
Boháčova 08. 04. 16. 09.
Bohúňova 20. 04. 29. 09.
Borošova 13. 04. 21. 09.
Brandlova vč. Zálivů 21. 04. 30. 09.
Brehmova 15. 04. 23. 09.
Brechtova 08. 04. 16. 09.
Brodského 25. 04. 04. 10.
Cyprichova 18. 04. 26. 09.
Černockého 05. 04. 13. 09.
Dědinova (úsek Filipova - Ryšavého) 27. 04. 06. 10.
Dědinova (úsek Filipova - Hrabákova) 04. 04. 12. 09.
Donovalská (úsek Benkova - Ke Stáčírně) 25. 04. 04. 10.
Donovalská (úsek Benkova - slepý konec) 07. 04. 14. 09.
Doubravická 20. 04. 29. 09.
Dubnova 08. 04. 16. 09.
Emílie Hyblerové 07. 04. 14. 09.
Filipova 27. 04. 06. 10.
Gregorova 27. 04. 06.10.
Hekrova 08. 04. 16. 09.
Hlavatého (úsek Štichova - K Milíčovu) 13. 04. 21. 09.
Hlavatého (úsek Štichova - slepý konec) 18. 04. 26. 09.
Hněvkovská 15. 04. 23. 09.
Hněvkovského 21. 04. 30. 09.
Holušická 27. 04. 06. 10.
Horčičkova 06. 04. 15. 09.
Hornomlýnská (úsek Urešova - U Kunratického lesa) 26. 04. 05. 10.
Hrabákova včetně park. zálivů 04. 04. 12. 09.
Hráského 14. 04. 22. 09.
Hrdličkova 15. 04. 23. 09.
Hroncova 14. 04. 22. 09.
Hrudičkova 04. 04. 12. 09.
Hviezdoslavova (úsek Prašná - Výstavní) 19. 04. 27. 09.
Hvožďanská (Kloknerova - slepý konec) 27. 04. 06. 10.
Chalupkova 21. 04. 30. 09.
Chomutovická 22. 04. 03. 10.
Jana Růžičky 26. 04. 05. 10.
Janouchova  06. 04. 15. 09.
Jarešova 19. 04. 27. 09.
Jarníkova 14. 04. 22. 09.
Jašíkova 05. 04. 13. 09.
Jažlovická 20. 04. 29. 09.
Jeřábkova 05. 04. 13. 09.
Jurkovičova (část) 18. 04. 26. 09.
K Jezeru 19. 04. 27. 09.
K Milíčovu (úsek Domov důchodců - slepý konec) 13. 04. 21. 09.
K Václavce 26. 04. 05. 10.
Kahovská 07. 04. 14. 09.
Kaplanova (úsek Kloknerova - U Pojišťovny) 27. 04. 06. 10.
Ke Kateřinkám (úsek Zdiměřická - Modletická)  22. 04. 03. 10.
Ke Škole 22. 04. 03. 10.
Klapálkova 27. 04. 06. 10.
Klírova 26. 04. 05. 10.
Klivarova 13. 04. 21. 09.
Kloboukova 15. 04. 23. 09.
Kloknerova 27. 04. 06. 10.
Komárkova 15. 04. 23. 09.
Konstantinova - parkoviště 05. 04. 13. 09.
Konstatntinova + parkoviště část NN1587 05. 04. 13. 09.
Kosmická 06. 04. 15. 09.
Koštířova 27. 04. 06. 10.
Krajanská 22. 04. 03. 10.
Kropáčkova 06. 04. 15. 09.
Krejnická 27. 04. 06. 10.
Křejpského - parkoviště 05. 04. 13. 09.
Křejpského, parkoviště + NN1094, 1587 (část) 05. 04. 13. 09.
Křtinská 13. 04. 21. 09.
Kulhavého  18. 04. 26. 09.
Kunínova 07. 04. 14. 09.
Kupeckého + parkoviště 07. 04. 14. 09.
Květnového vítězství (úsek Türkova - Markušova) 12. 04. 20. 09.
Láskova 14. 04. 22. 09.
Lečkova + NN 4307 05. 04. 13. 09.
Ledvinova + parkovací záliv 07. 04. 14. 09.
Leopoldova (úsek Brechtova - Ke Stáčírně) 08. 04. 16. 09.
Leopoldova (úsek Ke Stáčírně - Mírového hnutí), parkoviště NN4434 25. 04. 04. 10.
Machkova 12. 04. 20. 09.
Majerského 25. 04. 04. 10.
Malenická 14. 04. 22. 09.
Mandova 19. 04. 27. 09.
Markušova 12. 04. 20. 09.
Matúškova + parkoviště NN 1096 08. 04. 16. 09.
Mejstříkova 13. 04. 21. 09.
Mendelova 06. 04. 15. 09.
Metodějova 05. 04. 13. 09.
Michnova 11. 04. 19. 09.
Mikulova + parkoviště NN 3334 11. 04. 19. 09.
Mnichovická 18. 04. 26. 09.
Modletická + parkoviště 22. 04. 03. 10.
Na Křtině (Vodnická - Milíčovská) 22. 04. 03. 10.
Nad Opatovem 05. 04. 13. 09.
Nad Úpadem 19. 04. 27. 09.
nám. Kosmonautů 06. 04. 15. 09.
Nechvílova 14. 04. 22. 09.
Nešporova  06. 04. 15. 09.
Novomeského 18. 04. 26. 09.
NN 1607 (slepá z Mírového hnutí) 08. 04. 16. 09.
NN 3346 (k parkovišti Květnového vítězství) 12. 04. 20. 09.
NN 1098 (Donovalská - Brodského) 25. 04. 04. 10.
NN 3329 (parkoviště u ul. Dubnova) 08. 04. 16. 09.
NN 3330 (parkoviště u ul. Brechtova) 08. 04. 16. 09.
NN 4199 (parkoviště u ul. Brechtova) 08. 04. 16. 09.
NN 4435 (2 x parkoviště u ul. Boháčova) 08. 04. 16. 09.
NN 4446 (parkoviště Michnova) 11. 04. 19. 09.
NN 1097 při ul. Schullhoffova 21. 04. 30. 09.
NN 3969 část. NN3970, NN 3971 část 13. 04. 21. 09.
NN 3908 (parkoviště při ul. KE Kateřinkám) 22. 04. 03. 10.
NN 1098 (Donovalská - Brodského) 25. 04. 04. 10.
NN 3331 (parkoviště proti Majerského) 25. 04. 04. 10.
NN 4248 (Koštířova - Koštířova) 27. 04. 06. 10.
NN 4421 (Brodského - slepý úsek) 25. 04. 04. 10.
Ocelíkova 18. 04. 26. 09.
Otická 13. 04. 21. 09.
Parkoviště Štichova x Janouchova I. 06. 04. 15. 09.
Parkoviště u ul. Matúškova 08. 04. 16. 09.
Parkoviště u ul. Hekrova 08. 04. 16. 09.
Parkoviště Květnového vítězství + NN4414 12. 04. 20. 09.
Parkoviště V Průčelí (NN2478) 12. 04. 20. 09.
Parkoviště Štichova + NN3909, 1586 13. 04. 21. 09.
Parkoviště Radimovická 20. 04. 29. 09.
Parkoviště při Schullhoffova + NN1095 21. 04. 30. 09.
Parkoviště Brodského 25. 04. 04. 10.
Parkoviště Donovalská 25. 04. 04. 10.
Parkoviště Štichova x Janouchova II. 06. 04. 15. 09.
Petýrkova 04. 04. 12. 09.
Plickova  06. 04. 15. 09.
Parkoviště při ul. Ke Kateřinkám 22. 04. 03. 10.
Parkoviště Vejvanovského 11. 04. 19. 09.
Podjavorinské 11. 04. 19. 09.
Parkoviště Podjavorinské 11. 04. 19. 09.
Proutěná 22. 04. 03. 10.
Radimovická 20. 04. 29. 09.
Rašova + NN 3969, NN 3970, NN 3971 13. 04. 21. 09.
Samohelova 25. 04. 04. 10.
Schulhoffova 21. 04. 30. 09.
Stachova 19. 04. 27. 09.
Staňkova 19. 04. 27. 09.
Steinerova 18. 04. 26. 09.
Stříbrského 18. 04. 26. 09.
Sulanského 18. 04. 26. 09.
Šalounova 05. 04. 13. 09.
Štichova (úsek Janouchova - Hlavatého) 13. 04. 21. 09.
Štichova (úsek Janouchova - Opatovská) 06. 04. 15. 09.
Šustova + NN 4467 - parkoviště 26. 04. 05. 10.
Tatarkova 18. 04. 26. 09.
Tererova 20. 04. 29. 09.
U Chodovského hřbitova 05. 04. 13. 09.
U Pojišťovny 27. 04. 06. 10.
U Pramene  22. 04. 03. 10.
U Přehrady (úsek Výstavní - Nad Úpadem) 19. 04. 27. 09.
U Zeleného ptáka 26. 04. 05. 10.
Urešova (Hornomlýnská - U Kunratického lesa) 26. 04. 05. 10.
V Hájích 19. 04. 27. 09.
V Jezírkách 05. 04. 13. 09.
V Průčelí 12. 04. 20. 09.
Valentova 12. 04. 20. 09.
Vejvanovského 11. 04. 19. 09.
Vidimova 20. 04. 29. 09.
Vodnická 22. 04. 03. 10.
Vojtíškova 14. 04. 22. 09.
Zdiměřická 20. 04. 29. 09.
Zlešická 14. 04. 22. 09.
Ženíškova 12. 04. 20. 09.


4.4.2016 15:28:31 | přečteno 1980x | Ing. Martin Janda

Navigace

 
load