Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.

Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11
na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

I. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.

II. Čestná občanství lze udělovat (dle odst. 2 § 10 cit. zákona):
· fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části
Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva MČ 11 svá stanoviska v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha 11.

III. Ceny MČ lze udělovat (dle odst. 4 § 10 cit. zákona):
· za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k MČ
Ceny MČ lze dále udělovat jako:
· zvláštní projev uznání občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k JM
· zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických
nebo kulturních hodnot
· zvláštní projev úcty významným českým i zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu

IV. Návrhy na udělení čestných občanství a cen MČ mohou podávat odboru školství a kultury:
a) odbory Úřadu MČ Praha 11
b) komise Rady MČ Praha 11
c) členové Zastupitelstva MČ Praha 11
d) výbory Zastupitelstva MČ Praha 11
e) veřejnost prostřednictvím volených zástupců veřejné správy (členů ZMČ)

V. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana včetně kontaktů a jeho souhlasu
s přijetím ocenění od předkladatele návrhu. Bez podrobného písemného zdůvodnění nebude návrh projednán. Text zdůvodnění může být pro potřeby MČ redakčně
upraven.

VI. Návrhy, které splňují podmínku dle bodu V. těchto zásad, předá OŠK předsedům jednotlivých politických klubů, kteří návrhy projednají ve svých politických klubech se
závěrem, které kandidáty konkrétní klub podpoří.

VII. Starosta konsensuální návrh předloží Radě MČ a následně Zastupitelstvo MČ Praha 11 rozhodne o udělení čestných občanství a cen konkrétním osobám.

VIII. Maximální počet čestných občanství a cen MČ udělených v jednom roce je 11, pouze ve zcela mimořádných případech lze udělit čestných občanství a cen více (např.
ocenění skupiny, oddílu, týmu…).

IX. Udílení čestných občanství a cen MČ je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány u příležitosti významných výročí.

X. Čestné občanství (cena) MČ může být odňato rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 11 na základě doporučení Rady MČ, pokud dodatečně vyjdou najevo skutečnosti,
na základě kterých by k udělení čestného občanství (ceny) nedošlo.

XI. Čestná občanství a ceny MČ Praha 11 lze udělovat také in memoriam.

XII. Tyto zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11 nabývají účinnosti dnem 13. 2. 2009 a nahrazují zásady pro udělování cen MČ Praha 11, schválené
usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 20/7/Z/2007 ze dne 14. 6. 2007, ve znění pozdějších změn a doplňků.

9.3.2009 9:28:23 - aktualizováno 9.3.2009 11:13:13 | přečteno 15228x | Marcela Chábová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load