Na obsah stránky

ENDE
 

Výstraha ČHMÚ, Mimořádná opatření MHMP apod.

Zde najdete informace ohledně výstrah ČHMÚ, které jsou po celý rok, havárie vody a info PVK, informace z OS KŠ MHMP atd.

VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo: PVI_2017/54, 55

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha od čtvrtka 22.06.2017 12:00  do čtvrtka 22.06.2017 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

od čtvrtka 22.06.2017 12:00  do odvolání 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

,) od čtvrtka 22.06.2017 19:00  do pátku 23.06.2017 04:00 

21.6.2017 14:50:36 | přečteno 45x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo: PVI_2017/53

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Praha od úterý 20.06.2017 12:00  do úterý 20.06.2017 20:00

 

19.6.2017 10:49:37 | přečteno 46x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - Číslo: PVI_2017/49

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

na jev: SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí)

Praha

od úterý 06.06.2017 12:00  do úterý 06.06.2017 21:00

 

5.6.2017 11:07:17 | přečteno 45x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Výstraha ČHMÚ - číslo 2017/46

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (nízký stupeň nebezpečí)

Praha

Od úterý 30.5.2017 13:00 hod. do úterý 30.5.2017 20:00 hod.

29.5.2017 11:22:39 | přečteno 64x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Vystraha CHMU 34/2017

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Praha

od soboty 18.3.2017 09:00 hod. do soboty 18.3.2017 22:00 hod.

17.3.2017 13:12:22 | přečteno 127x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

attention30 m42zfc

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje ke dni platnosti a účinnosti tohoto nařízení mimořádná veterinární opatření ze dne 10. 1. 2017, č. j. SVS/2017/004572-G, která byla vydána z důvodů zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.

 

10.3.2017 13:55:10 | přečteno 125x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/32

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od čtvrtka 2.3.2017 06:00 hod. do čtvrtka 2.3.2017 20:00 hod.

1.3.2017 12:35:18 | přečteno 146x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/30

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od čtvrtka 23.02.2017 18:00  do pátku 24.02.2017 10:00

23.2.2017 11:18:13 | přečteno 147x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/28, 29

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od středy 22.02.2017 08:00  do pátku 24.02.2017 14:00


21.2.2017 15:13:24 | přečteno 143x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/27

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od pátku 17.2.2017 00:00 do pátku 17.2.2017 do 09:00 hodin

16.2.2017 10:53:43 | přečteno 143x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Porucha vodovod. řadu

attention30 m42zfc

Došlo k poruše vodovodního řadu DN 150mm v ulici Sulanského 698/10. Bez vody: Cyprichova, Stříbrského, Sulanského. Náhradní zásobování zajištěno. Na opravě se již pracuje. Předpoklad opravy je ve 20:00 hod.

9.2.2017 15:57:19 | přečteno 155x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/24

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od pátku 3.2.2017 20:00 do soboty 4.2.2017 do 12:00 hodin

3.2.2017 12:44:36 | přečteno 199x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/22

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od čtvrtka 2.2.2017 06:00 do  19:00

 

1.2.2017 13:41:23 | přečteno 185x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - číslo: PVI_2017/18

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Praha

od pondělí 30. 1.2017 15:00 (22:00) do úterý 31.1.2017 20:00

 

30.1.2017 8:23:39 | přečteno 175x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ - Číslo: PVI_2017/14, 15

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: SILNÝ MRÁZ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

  • Praha

  • od středy 18.01.2017 20:00 do soboty 21.01.2017 10:00

 

19.1.2017 10:36:56 | přečteno 190x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Porucha vodovodního řadu

attention30 m42zfc

Došlo k poruše vodovodního řadu DN 200 mm v ulici Bachova 1592/4. Náhradní zásobování zajištěno. Na opravě se již pracuje. Předpoklad opravy je v 15:00 hod.

18.1.2017 8:49:57 | přečteno 182x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Ptačí chřipka

attention30 m42zfc

Další informace od Státní veterinární správy k výskytu ptačí chřipky na území ČR

17.1.2017 11:15:06 | přečteno 228x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ číslo: PVI_2017/09

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

  • Praha

  • od 12.01.2017 12:00 hod. do 13.01.2017 15:00 hod.


12.1.2017 12:56:24 | přečteno 209x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka

attention30 m42zfc

Ústřední veterinární správa nařizuje preventivní mimořádná veterinární opatření k zamezení síření ptáci chřipky na celém území ČR. Nařízeni je vyvěšeno na úřední desce MHMP a Ministerstva zemědělství CR. OS KS HMP

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/mimoradna_veterinarni_opatreni.html

Mimořádná veterinární opatření

Státní veterinární správa nařídila preventivní mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky.

  • 10. leden 2017

Všem chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí se:

  1. zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti, za podmínky, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřeškem, které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,

  2. nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů,

  3. nařizuje vést řádnou evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat.

Plný text nařízení je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy (RED-6540/2017). 

11.1.2017 15:57:41 | přečteno 266x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

VÝSTRAHA ČHMÚ číslo: PVI_2017/08

chmu 31q6dkwxcztmpkgu599o8w

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

 Praha - od středy 11.01.2017 15:00 do čtvrtka 12.01.2017 12:00

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

 Praha - od středy 11.01.2017 18:00 do čtvrtka 12.01.2017 10:00


11.1.2017 15:44:23 | přečteno 177x | Bc. Petra Víznerová | Celý článek
 

Navigace

 
load