Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Prevence

 
 

Závislosti

Hlavním příznakem závislosti je silná až nepřekonatelná touha po činnosti (sledování televize, gambling), věci (mobil, počítač), jídle (poruchy příjmu), látce (nikotin, alkohol, léky, drogy).  

drogyNejčastější příčinou závislosti je chybějící rodinné zázemí, nekvalitní vzory, tlak party, snížená schopnost řešit problémy, mylné sebehodnocení a snížené sebevědomí, zhoršená komunikační dovednost, snížená schopnost navázat a udržet vztah, prožívat lásku, snížená schopnost prožívání prožitků, strach z budoucnosti, zvyšující se společenský tlak na výkonnost, frustrace atd.

Dítě je závislé na dospělém člověku. Pokud má člověk z dětství zkušenost s láskyplnou péčí rodičů, je to ten nejlepší základ pro zvládání životních nesnází. Z hlediska prevence je tedy důležitá péče, láska a uspokojování citových potřeb dítěte.

U dětí mladšího a středního školního věku je nutné zdůrazňovat hodnoty zdraví a učit je zdravému životnímu stylu. Tyto informace postupně přeměňovat v pravidla a návyky. Důležitá je prevence cíleně zaměřená proti škodám způsobeným alkoholem, tabákem a jinými drogami. Čím dříve dítě získá negativní postoj k těmto věcem, tím lépe.

Již v tomto věku je vhodné vést děti ke kvalitním zálibám a předcházet nudě, která je jedním z důvodů, kdy starší děti sáhnou po alkoholu nebo droze. Děti jsou ovlivňovány příkladem a názory vychovatelů (především rodičů).

Hodnoty, které bychom měli dětem vštěpovat

 • pravdivé, zdůvodněné (morálně, nábožensky, zdravotně) přesvědčení o nevhodnosti alkoholu a jiných drog,
 • důraz na svobodu a nezávislé rozhodování,
 • respekt vůči tělesnému a duševnímu zdraví, jeho ochrana a podpora,
 • schopnost se ovládat a být odpovědný za své jednání za všech okolností.

Děti se učí z příkladů dospělých

 • vychovatel nepije alkohol nebezpečným způsobem a nekonzumuje kvanta léků bez lékařského předpisu (matka třikrát denně polykající léky na bolest hlavy není dobrým příkladem, stejně jako učitel, který na školním výletě vypije po obědě např. tři piva),
 • vychovatel odmítá u sebe i u druhých vysoce rizikové chování jako je řízení pod vlivem alkoholu,
 • vychovatel slouží dítěti jako vzor hledání východiska ve složitých situacích, při rozhodování a plánování střízlivým způsobem,
 • při setkání dospělých, lze ukázat, že se mohou dobře bavit i bez alkoholu, alkohol hostům nevnucují,
 • vychovatel klade důraz na  svobodu a  nezávislé rozhodování.

Dítě vedené kvalitním příkladem využívání volného času dospělými má tendenci vyhledávat kvalitní zájmy a kvalitní společnost. Měli bychom dětem, které se ještě samy neumí orientovat, nabídnout možnosti zájmových sdružení, sportovních klubů, kroužků při škole či domech dětí a mládeže. Měly by vědět v čem jsou jejich přednosti, v čem jsou jedinečné, a že se za každou cenu nemusí přizpůsobovat svým vrstevníkům. 

Dětem můžeme pomoci

 • najít kvalitní společnost prostřednictvím zájmových a sportovních klubů,
 • vážit si vlastní osobnosti, ukázat dítěti jeho přednosti, o nichž možná neví,
 • rozlišovat mezi skutečným přátelstvím, jehož součástí je úcta k příteli a jeho zdraví, a bezohlednými vztahy,
 • naučit se za správných okolností odmítnout a stát si na svém.

Učitelé a rodiče by měli znát jeden z posledních objevů dětského psychologa Z. Matějčka: pro citový a sociální vývoj dítěte má nečekaně velký význam období tzv. „klidu před bouří“, tj. střední školní věk (8-12 let).  Jedná se o období obvykle vyrovnaného harmonického tělesného i duševního vývoje, s rozmanitými zájmy, bez hlubších citů k druhému pohlaví, kdy se ale přesto utváří mužská či ženská identita. Toto období má rozhodující význam pro psychosexuální vývoj a formování životních postojů.

Poruchy chování, o kterých jsme hovořili, mají společný původ v nepříznivé souhře osobnostních rysů dítěte a výchovných vlivů v jeho prostředí. Některá jednání dětí objeví-li se u mladistvých nebo dospělých mohou být hodnocena jako přestoupení zákona. Děti jsou v České republice trestně odpovědné od patnácti let, to však neznamená, že nebudou potrestány jinak, a že nebudou trestáni ti, co za ně nesou odpovědnost, tedy vychovatelé, tj. především rodiče.


zdroj: Asociace Záchranný kruh 


10.1.2018 11:49:32 | přečteno 1090x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sobotní výtvarná dílna
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load