Zábavní "nikoli neškodná" pyrotechnika

Silvestrovskou noc prožívá každý po svém. Mnozí však vítají nový rok alkoholem a pyrotechnikou. Jde to dohromady?   

Podle zákona ne. Každý rok řeší zdravotníci, hasiči i policisté případy, kdy opilí „odpalovači“ způsobí škody na majetku, popáleniny a další zranění sobě nebo přihlížejícím. Například když opilý muž nahlédl shora do ústí moždíře, z něhož právě vylétávala kulová puma. Nepřežil…

Podle zákona č. 200/1990 o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, nebo ten, kdo neoprávněně získá nebo přechovává výbušninu, nebo jí bez povolení použije k trhacím nebo ohňostrojovým pracím. Mohl by spáchat i přestupky proti majetku, občanskému soužití, nebo veřejnému pořádku.
Ostatně nová vyhláška hl. m. Prahy č. 4/12017o používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze, definuje užívání i volně prodejných pyrotechnických předmětů jako činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek. Jejich užívání proto zakazuje s výjimkou vymezených míst, uvedených v příloze vyhlášky. Zákaz se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
V závažnějších případech může použitím výbušnin a pyrotechnických předmětů dojít i k trestným činům podle trestního zákoníku č. 40/2009. Například usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, poškození cizí věci, obecné ohrožení, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolené ozbrojování a další, za něž hrozí i tresty odnětí svobody.
Tato problematika je také řešena zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Podle tohoto zákona se pyrotechnické výrobky zařazují do těchto kategorií:
a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,
b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.
Zákonem je také definována věková hranice a další omezení:
a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,
b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,
c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo osvědčení o odborné způsobilosti. 
Při používání nejčastěji prodávané zábavní pyrotechniky platí následující pravidla: 
  • Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky u kterých je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Nepatří sem petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít uvnitř obytných budov.
  • V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, bezpečná vzdálenost při jejich odpalování však činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.
  • Do kategorie F3 již patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. bezpečná vzdálenost při jejich odpalování činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.
Zásady bezpečné manipulace
  • Zábavní pyrotechniku kupujte nejlépe ve specializovaných prodejnách. Chraňte jí před vlhkostí, ta může negativně ovlivnit její funkčnost a bezpečnost. Při použití dodržujte přesně návod, zejména bezpečný odstup od motorových vozidel, hořlavin, lidí a zvířat. Tento odstup odborníci stanovili s bezpečnostním násobkem i pro případ, že by například závadou došlo i k silnějšímu výbušnému účinku, než jste čekali.
  • Žádný z výrobků kategorie F2. a F3. není určen k odpalování „z ruky“. Umístěte jej na pevnou, vodorovnou plochu, zajistěte vhodným předmětem proti posunu nebo překlopení, zkontrolujte, zda nad ním není nic, od čeho by se vymetená část mohla odchýlit z určené dráhy (dráty, větve, apod.). Nenahýbejte se nad ústí, z něhož odpálené předměty vylétávají.
  • V případě selhání nepřistupujte k výbušnému předmětu hned, může dojít ke zpožděnému odpálení. Vyčkejte minimálně 10 minut. Mějte po ruce prostředky k uhašení ohně a vodu k ulití a rozmočení použitého výrobku, přehnané není ani používání ochranných pomůcek (brýle, štíty, rukavice). Poblíž by měl být někdo, kdo je schopen vám v případě zranění rychle přivolat pomoc. Poučte i své děti. Jedenáctiletý chlapec utrpěl loni těžké popáleniny, když v parku našel po silvestrovských oslavách pyrotechnický výrobek 3. kategorie a rozhodl se jej prozkoumat…
Zcela mimo zákon jsou „podomácku“ vyrobené výbušné předměty. Činností samozvaných „pyrotechnických kutilů“ vznikají často výtvory nestabilní, nevypočitatelné a velmi nebezpečné. 
  • Jistý mladík tak dlouho experimentoval, až mu to jednou nevyšlo. Dnes má místo ruky protézu a je rád, že to vůbec přežil. Navíc neunikl obvinění z nedovoleného ozbrojování a obecného ohrožení.
  • Jiný muž chtěl na silvestra na poli za domem odpálit dokonce německý ruční granát z druhé světové války. Soused raději zavolal Policii. Granát naštěstí nevybuchl, ale muž měl i tak co vysvětlovat.  
Ale to už se pohybujeme v oblasti, pro kterou je kompetentní jen Pyrotechnická služba Policie České republiky. Podezřelé nálezy jí můžete ohlásit prostřednictvím známé linky 158.


por. Bc. Ladislav Beránek

pyrotechnika

1

 

2

 

3

 

4

 
 
Vytvořeno 8.12.2017 11:36:11 | přečteno 1965x | Bc. Petra Víznerová
load