S blížící se Památkou zesnulých zvýší strážníci pražské městské policie dohled nad hřbitovy a jejich

S blížící se Památkou zesnulých zvýší strážníci pražské městské policie dohled nad hřbitovy a jejich okolím 

Od soboty 28. října posílí strážníci Městské policie hl. m. Prahy v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých dohled nad pražskými hřbitovy.

Kromě pěších hlídek budou na některých pražských hřbitovech zajišťovat dohled nad veřejným pořádkem také strážníci na koních. V noci se pak na okolí hřbitovů zaměří strážníci se psy z útvaru psovodů. Zvýšený dohled bude denně v rámci výkonu služby zajišťovat více než 200 strážníků. V tomto režimu kontroly budou pokračovat až do neděle 5. listopadu.

Strážníci budou svou přítomností především preventivně působit proti možným krádežím pietních předmětů a osobních věcí návštěvníků. Dále budou dohlížet na případný vandalismus a narušování veřejného pořádku, ale také na vozidla návštěvníků a parkovací kázeň v okolí hřbitovů.

Památka zesnulých je bohužel příležitostí pro osoby, které na pietních místech páchají trestnou činnost. Z tohoto důvodu Městská policie Praha doporučuje, aby návštěvníci hřbitovů nepodceňovali toto nebezpečí, byli ostražití a chovali se bezpečně podle následujících rad:

-Nikdy nechoďte na hřbitovy úplně sami.

-Nenavštěvujte hřbitovy krátce po otevření a krátce před uzavřením objektu.

-Nezůstávejte sami v odlehlých částech zejména rozsáhlejších hřbitovů.

-Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, platební karty a hotovost.

-Buďte všímaví ke svému okolí.

-Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to nahlaste policii.

-V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky, tašky apod.

-V těchto dnech buďte zvlášť obezřetní i v městských hromadných prostředcích při cestě na hřbitov. Dávejte si pozor na své věci.

-Pokud to není nezbytně nutné, při špatném počasí raději hřbitovy nenavštěvujte.

-Pro případ poškození či zničení náhrobku si pořiďte jeho fotodokumentaci.

-Pořiďte si celkový snímek náhrobku. Vyfotografujte každou jeho část zvlášť – sošky, okrasné kování apod., poznamenejte si jejich rozměry. Zadokumentujte zejména všechny rozlišující znaky těchto předmětů – značka autora, výrobce, vady materiálu apod. Fotografie pietní architektury s popisem uložte na spolehlivé místo pro případné použití.


https://youtu.be/HQmx6p5m8VU


Vytvořeno 1.11.2017 8:21:07 | přečteno 877x | Bc. Petra Víznerová
load