Požár – jak se chovat

Pokud se dostanete do situace, kdy jste sami nebo jiná osoba ohroženi požárem, je třeba jednat velmi rychle a rozvážně. Nejsnáze lze uhasit začínající požár, pokud k tomu máte možnosti. 

1) Vznikne-li požár, v každém případě se snažte zachovat klid a jednat s rozvahou!

2) Jste-li schopni ho sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály. Mějte přitom na paměti Váš aktuální zdravotní stav a nepřeceňujte své síly.

3) Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení

4) Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112

5) S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním „hoří!“)

6) Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloňte se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje!

7) Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie, zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace pro záchranáře

8) Do příjezdu hasičů se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah požáru jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant, atd.) nebo jej zlikvidovat

9) Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu.

10)Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc

11)Nejde-li z nějakého důvodu opustit objekt, zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci a odvětrání. Dveře se pokuste utěsnit (např. mokrým ručníkem nebo prostěradlem ….), upozorněte na sebe zasahující hasiče máváním v okně (za zavřeným oknem)

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik:

· zachovejte klid

· uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)

· snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli

· otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

· odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

· v případě silného zakouření si lehněte na zem

· ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

· snažte se dýchat klidně a zhluboka

· vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

Evakuace budovy při požáru

· požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním „HOŘÍ

· vezmi s sebou jen nejnutnější věci – pokud můžeš (doklady, léky, peníze)

· vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže u země

· nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory

· nemůžete-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla

· prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby či zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům

· shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor


Jak se zachovat při požáru? Některá doporučení hasičů jdou proti chování, která vídáme v akčních filmech. Podívejte se na následující video:

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/10156237515509009/?hc_ref=ARSHtZ1xg354crgqnJ2iSzMUko5iCwlQkQA1mSXmPn295KLk3dF674bZthTNGQ3jqEk

https://www.facebook.com/vedaCT24/videos/1920123194667694/


Vytvořeno 24.1.2018 16:39:10 | přečteno 2756x | Bc. Petra Víznerová
load