Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Prevence

 
 

Požár – jak se chovat

Pokud se dostanete do situace, kdy jste sami nebo jiná osoba ohroženi požárem, je třeba jednat velmi rychle a rozvážně. Nejsnáze lze uhasit začínající požár, pokud k tomu máte možnosti. 

1) Vznikne-li požár, v každém případě se snažte zachovat klid a jednat s rozvahou!

2) Jste-li schopni ho sami uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou...), neprodleně tak učiňte nebo se pokuste zamezit jeho rozšíření - odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky a materiály. Mějte přitom na paměti Váš aktuální zdravotní stav a nepřeceňujte své síly.

3) Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo zvířat, pokuste se o jejich vyvedení

4) Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112

5) S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní (obvykle voláním „hoří!“)

6) Co nejrychleji opusťte požárem zasažené a zakouřené prostory. Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Skloňte se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje!

7) Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie, zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace pro záchranáře

8) Do příjezdu hasičů se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah požáru jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant, atd.) nebo jej zlikvidovat

9) Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu.

10)Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc

11)Nejde-li z nějakého důvodu opustit objekt, zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci a odvětrání. Dveře se pokuste utěsnit (např. mokrým ručníkem nebo prostěradlem ….), upozorněte na sebe zasahující hasiče máváním v okně (za zavřeným oknem)

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik:

· zachovejte klid

· uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)

· snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli

· otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru

· odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit

· v případě silného zakouření si lehněte na zem

· ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr

· snažte se dýchat klidně a zhluboka

· vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu

Evakuace budovy při požáru

· požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním „HOŘÍ

· vezmi s sebou jen nejnutnější věci – pokud můžeš (doklady, léky, peníze)

· vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže u země

· nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory

· nemůžete-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla

· prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby či zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům

· shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor


Jak se zachovat při požáru? Některá doporučení hasičů jdou proti chování, která vídáme v akčních filmech. Podívejte se na následující video:

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/10156237515509009/?hc_ref=ARSHtZ1xg354crgqnJ2iSzMUko5iCwlQkQA1mSXmPn295KLk3dF674bZthTNGQ3jqEk

https://www.facebook.com/vedaCT24/videos/1920123194667694/


24.1.2018 16:39:10 | přečteno 2131x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load