Neudržovaná elektroinstalace a technické závady stojí za velkou částí požárů

Vzhledem k nedávné události v ul. Nechvílova, kdy došlo k požáru bytové jednotky z důvodu závady na elektroinstalaci, si připomeňme některá důležitá pravidla pro provoz elektrospotřebičů ve vašich domácnostech. 

 

V tomto konkrétním případě došlo k situaci, kdy v důsledku poškozené izolace přívodního kabelu lampičky nastal zkrat a následné vznícení hořlavých materiálů v bezprostřední blízkosti. 

Jako ideální řešení pro předcházení těmto nebezpečným nehodám vám doporučujeme kontrolu domácnosti revizním technikem v oboru elektro. Ten u vás zkontroluje stav veškerých elektrospotřebičů a zároveň vám prověří i stav bytové elektroinstalace, kam patří zejména kontrola řádné funkčnosti jističů a stav elektrických zásuvek. Na závěr vám vystaví revizní zprávu. 

Těmto nehodám se můžete snažit předcházet i sami, a to důslednou průběžnou kontrolou stavu přívodních kabelů všech elektrospotřebičů zejména v místech za nábytkem, v místech kde je riziko poškození jejich izolace a také pokud vlastníte domácí mazlíčky. Dále průběžnou pečlivou kontrolou plastových krytů elektrospotřebičů. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, spotřebič rozhodně dále nepoužívejte, vypněte ho ze zásuvky a opravu zajistěte vždy u odborníka.

Další věcí, která se vás týká a neměla by uniknout vaší pozornosti je stav koncových částí bytové elektroinstalace. Tím se rozumí jističe, zásuvky, vypínače a veškerá svítidla. U těchto dochází k nejčastějším závadám v důsledku poruchy jističů a uvolněných vodičů v elektrických zásuvkách. Zde pak dochází k jevu zvanému přechodový odpor, následnému zahřátí a vznícení okolních hořlavých materiálů. 

Na závěr s ohledem na výše uvedené vám doporučujeme všímat si dobře těchto věcí, čas od času provést alespoň zběžnou kontrolu a při jakémkoli podezření na závadu vždy volejte odborníka a do oprav se rozhodně nepouštějte sami. 

ikona souboruNeudržovaná elektroinstalace


Vytvořeno 10.8.2018 10:36:49 | přečteno 2147x | Bc. Petra Víznerová
load