Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Prevence

 
 

Městská policie x Policie České republiky

Spousta lidí si často plete strážníky městských a obecních policií s policisty. Jaký je tedy rozdíl mezi městskou  policií a policií České republiky?

Policie ČR – PČR – Státní policie
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

Městská policie – Obecní policie – MěP – MP – OP
Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Největšími sbory městské policie v ČR jsou MP Praha, MP Ostrava a MP Brno.

Jaký je v nich tedy rozdíl?
Policii ČR zřizuje stát, je podřízena ministerstvu vnitra a policisté jsou ve služebním poměru. „Šéfem“ policie je Policejní prezident, který je podřízen ministrovi vnitra. Pod policejním prezidentem pracují náměstci policejního prezidenta a dále 14 ředitelů krajských ředitelství pro jednotlivé kraje.

Městskou polici / Obecní policii zřizuje jednoduše řečeno každá obec. Městská policie hl.m. Prahy proto nemá absolutně nic společného s Městskou policií Brno a všemi dalšími. Strážníci jsou oproti policistům zaměstnanci této složky, tedy nejsou ve služebním poměru.

Pomáhat a chránit?
Tento slogan byl vymyšlen politiky pro Policii ČR, tedy pro státní policii. Jedná se o prakticky totožný slogan, který používá policie v USA, například LAPD v Los Angeles (To protect and to serve).

Naopak strážníci jednotlivých městských policií slogan „Pomáhat a chránit“ nepoužívají. Každá městská policie má buď svůj slogan, případně žádný slogan nepoužívá. Městská policie hl.m. Prahy má například slogan „Pro metropoli bezpečnější“, případně Městská policie v Brně „Vaše policie“.

29.6.2016 9:05:19 | přečteno 3326x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load