Městská policie x Policie České republiky

Spousta lidí si často plete strážníky městských a obecních policií s policisty. Jaký je tedy rozdíl mezi městskou  policií a policií České republiky?

Policie ČR – PČR – Státní policie
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

Městská policie – Obecní policie – MěP – MP – OP
Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Největšími sbory městské policie v ČR jsou MP Praha, MP Ostrava a MP Brno.

Jaký je v nich tedy rozdíl?
Policii ČR zřizuje stát, je podřízena ministerstvu vnitra a policisté jsou ve služebním poměru. „Šéfem“ policie je Policejní prezident, který je podřízen ministrovi vnitra. Pod policejním prezidentem pracují náměstci policejního prezidenta a dále 14 ředitelů krajských ředitelství pro jednotlivé kraje.

Městskou polici / Obecní policii zřizuje jednoduše řečeno každá obec. Městská policie hl.m. Prahy proto nemá absolutně nic společného s Městskou policií Brno a všemi dalšími. Strážníci jsou oproti policistům zaměstnanci této složky, tedy nejsou ve služebním poměru.

Pomáhat a chránit?
Tento slogan byl vymyšlen politiky pro Policii ČR, tedy pro státní policii. Jedná se o prakticky totožný slogan, který používá policie v USA, například LAPD v Los Angeles (To protect and to serve).

Naopak strážníci jednotlivých městských policií slogan „Pomáhat a chránit“ nepoužívají. Každá městská policie má buď svůj slogan, případně žádný slogan nepoužívá. Městská policie hl.m. Prahy má například slogan „Pro metropoli bezpečnější“, případně Městská policie v Brně „Vaše policie“.

Vytvořeno 29.6.2016 9:05:19 | přečteno 3940x | Bc. Petra Víznerová
load